Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 03/2001/QĐ-UB về gia hạn thời gian đăng ký quản lý các loại xe công nông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Số hiệu: 03/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Minh Ánh
Ngày ban hành: 09/01/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2001/QĐ-UB

Tam Kỳ, ngày 09 tháng 01 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIA HẠN THỜI GIAN ĐĂNG KÝ QUẢN LÝ CÁC LOẠI XE CÔNG NÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Quyết định số 31/2000/QĐ-UB ngày 14/6/2000 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định đăng ký quản lý các loại xe công nông đang lưu thông trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 898/TT-GTVT ngày 19/12/2000 về việc đề nghị gia hạn thời gian đăng ký quản lý các loại xe công nông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thống nhất gia hạn thời gian đăng ký quản lý các loại xe công nông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến hết ngày 30/6/2001.

Điều 2. Trình tự đăng ký quản lý các loại xe công nông thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 31/2000/QĐ-UB ngày 14/6/2000 của UBND tỉnh.

Điều 3. Đồng chính Chánh Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải, Cục thuế tỉnh, Sở Tài chính - Vật giá, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, lãnh đạo các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận
- Như điều 3
- TVTU, HĐ, UB tỉnh
- Lưu VT, KTN, TH

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 03/2001/QĐ-UB về gia hạn thời gian đăng ký quản lý các loại xe công nông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.445
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.64.30