Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 01/2004/QĐ-UB quy định việc xác nhận có nơi để xe, hợp đồng trông giữ xe để được đăng ký xe ô tô do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 01/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 06/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VIỆC XÁC NHẬN CÓ NƠI ĐỂ XE, HỢP ĐỒNG TRÔNG GIỮ XE ĐỂ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ XE Ô TÔ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Luật giao thông đường bộ;
Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị quyết số 34/2003/NĐ-HD ngày 13/02/2003 của Hội đồng Nhân dân thành phố;
Theo đề nghị của Giám đốc Công an Thành phố tại Tờ trình số 1150/CV-CAHN(PC26) ngày 28/11/2003,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Các chủ xe ô tô là các doanh nghiệp tư nhân, các cá nhân, tổ chức thuộc diện đăng ký xe biển số màu trắng theo thông tư số 02 ngày 13/1/2003 của Bộ Công an trong hồ sơ xin đăng ký ngoài các giấy tờ theo qui định phải kèm theo một trong các giấy tờ sau:

- Xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn là chủ xe có nơi để xe ở nơi thường trú.

 - Những trường hợp có hợp đồng trông giữ xe từ 1 năm trở lên phải kèm theo biên lai thu tiền và chủ cho thuê phải có đăng ký kinh doanh và thỏa thuận đủ điều kiện trông giữ xe ô tô của Sở Giao thông công chính.

Điều 2: UBND phường, xã, thị trấn; cơ quan, dơn vị hợp đồng trông giữ xe có trách nhiệm thực hiện và phải chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về sự chính xác của nội dung xác nhận và hợp đồng.

Điều 3 : Giao Công an Thành phố hướng dẫn và thông báo để cán bộ, nhân dân biết, tổ chức kiểm tra xác xuất để xác định tính sát thực của việc xác nhận và hợp đồng. Nếu phát hiện trường hợp xác nhận hoặc hợp đồng không đúng thì báo cáo UBND Thành phố để xử lý theo qui định, các chủ hợp đồng sẽ bị thu hồi giấy thỏa thuận, đủ điều kiện trông giữ xe ô tô.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND - UBND Thành phố, Giám đốc Công an Thành phố; Giám đốc Sở Giao thông công chính, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn, các cá nhân, đơn vị, và các Sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/2004/QĐ-UB quy định việc xác nhận có nơi để xe, hợp đồng trông giữ xe để được đăng ký xe ô tô do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.141

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74