Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quy định 833/CAAV năm 1994 về quản lý việc thuê, mua tầu bay trong hoạt động vận chuyển hàng không do Cục trưởng Cục hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

Số hiệu: 833/CAAV Loại văn bản: Quy định
Nơi ban hành: Cục Hàng không dân dụng Việt Nam Người ký: Nguyễn Hồng Nhị
Ngày ban hành: 02/05/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 833/CAAV

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 1994

 

QUY ĐỊNH

CỦA CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM SỐ 833/CAAV NGÀY 2 THÁNG 5 NĂM 1994 VỀ VIỆC QUẢN LÝ VIỆC THUÊ, MUA TẦU BAY TRONG HOẠT ĐỘNG VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG TẠI VIỆT NAM

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Hàng không Dân dụng Việt Nam được công bố theo Lệnh số 63-LCT/HĐNN8 ngày 04 tháng 01 năm 1992 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 242/HĐBT ngày 30/6/1992 của Hội đồng Bộ trưởng;
Căn cứ Quyết định số 36/TTg ngày 06/02/1993 của Thủ tướng Chính phủ;
Nhằm hoàn thiện việc quản lý Nhà nước đối với hoạt động vận chuyển hàng không tại Việt Nam;

QUY ĐỊNH

Điều 1. Quy định chung

1. Doanh nghiệp vận chuyển hàng không Việt Nam có nghĩa vụ trình kế hoạch khai thác, phát triển đội tầu bay ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp lên Cục Hàng không dân dụng Việt Nam để phê duyệt.

2. Doanh nghiệp vận chuyển hàng không Việt Nam được phép tiến hành việc đàm phán, ký kết hợp đồng thuê, mua tầu bay trên cơ sở kế hoạch phát triển đội tầu bay đã được Cục Hàng không dân dụng Việt Nam phê duyệt theo quy định tại khoản 1 của điều này.

3. Các hợp đồng thuê, mua tầu bay phải có điều khoản quy định việc phê duyệt của Nhà chức trách hàng không và chỉ có hiệu lực sau khi được Cục Hàng không dân dụng Việt Nam phê duyệt theo quy định về quản lý hợp đồng liên quan đến vận chuyển hàng không tại Việt Nam.

Điều 2. Yêu cầu đối với việc thuê, mua tầu bay.

1. Doanh nghiệp vận chuyển hàng không Việt Nam chỉ được phép thuê, mua tầu bay nếu thoả mãn các yêu cầu dưới đây:

a. Thời gian tầu bay đã được sử dụng không quá 15 năm kể từ ngày xuất xưởng hoặc không quá 2/3 thời gian tổng thọ mệnh quy định của Nhà chế tạo, và tổng giờ bay đã được thực hiện của tầu bay không quá 30.000 giờ hoặc 2/3 tổng giờ bay quy định của Nhà chế tạo;

b. Tầu bay thuê, mua đáp ứng được các yêu cầu về an toàn bay đối với từng tuyến đường khai thác, vùng bay qua;

c. Tầu bay phải có đầy đủ các chứng chỉ còn hiệu lực liên quan đến việc khai thác tầu bay;

d. Việc thuê, mua tầu bay đáp ứng các nhu cầu về phát triển đội bay, phù hợp với kế hoạch và khả năng khai thác kinh doanh, khả năng tài chính của doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp vận chuyển Việt Nam có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các quy định của nhà nước về quản lý kinh doanh xuất nhập khẩu thương mại đối với việc thuê, mua tầu bay.

Việc đưa tầu bay được thuê, mua vào Việt Nam để khai thác phải được xin phép theo đúng các quy định về cấp phép bay hàng không dân dụng của Việt Nam.

Điều 3. Báo cáo về thực hiện hợp đồng thuê, mua tầu bay

1. Doanh nghiệp vận chuyển hàng không Việt Nam có nghĩa vụ báo cáo lên Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về các trường hợp vi phạm nghiêm trọng của các bên tham gia ký kết trong việc thực hiện hợp đồng thuê, mua tầu bay đã được phê duyệt theo quy định tại Điều 1 của Quy định này và báo cáo về việc chấm dứt hiệu lực trước thời hạn hoặc gia hạn hiệu lực của hợp đồng.

2. Việc chấm dứt hiệu lực trước thời hạn hoặc gia hạn hiệu lực của hợp đồng thuê, mua tầu bay chỉ có giá trị sau khi được Cục Hàng không dân dụng Việt Nam phê duyệt.

Điều 4. Yêu cầu đối với việc sử dụng tầu bay thuê.

1. Doanh nghiệp vận chuyển hàng không Việt Nam chỉ được phép sử dụng tầu bay thuê vào hoạt động khai thác vận tải hàng không trên cơ sở Hợp đồng thuê tầu bay đã được Cục Hàng không dân dụng Việt Nam phê duyệt.

2. Việc sử dụng tầu bay thuê theo quy định tại khoản 1 của điều này không cho phép người cho thuê tầu bay được hưởng hoặc sử dụng các quyền khai thác thương mại của doanh nghiệp vận chuyển hàng không Việt Nam sử dụng tầu bay thuê.

Lợi nhuận tài chính mà người cho thuê tầu bay thu được sẽ không phụ thuộc vào kết quả khai thác kinh doanh của doanh nghiệp vận chuyển hàng không Việt Nam thuê tầu bay.

3. Hãng hàng không nước ngoài được phép sử dụng tầu bay không thuộc quyền sở hữu của hãng vào hoạt động khai thác vận chuyển hàng không theo Hiệp định Chính phủ về Hàng không, theo thoả thuận giữa Cục Hàng không dân dụng Việt Nam và Nhà chức trách hàng không nước ngoài, hoặc trên cơ sở có đi có lại và phải tuân thủ các quy định tại khoản 2 của điều này.

Điều 5. Điều khoản thi hành.

Quy định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nguyễn Hồng Nhị

(Đã ký)

 

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No.833/CAAV

Hanoi, May 02, 1994

 

REGULATION

OF THE HEAD OF AUTHORITY OF CIVIL AVIATION OF VIETNAM ON MANAGEMENT OF LEASING, BUYING AIRPLANES FOR AIR TRANSPORTATION IN VIETNAM

THE HEAD OF AUTHORITY OF CIVIL AVIATION OF VIETNAM

- Based on the Civil Law of Vietnam stated according to Order No-63 LCT/HDBT8 dated June 4th 1992 of the Chairmen of the State Council;
- Based on Decree No.242/HDBT dated June, 30th 1992 of the Ministerial Council
- Based on Decree No.36/TTg dated fed 6th 1993 of the Prime Minister.
- In order to improve the state management to air-transportation in Vietnam;

STIPULATE

Article 1: General regulation

1. Vietnamese civil air-transportation Businesses are responsible to submit their plans of exploitation and development of airplanes (short term and long term) to Authority of Civil Aviation of Vietnam for approval.

2. Vietnamese civil air-transportation Businesses are allowed to negotiate, sign contracts to lease, buy airplanes on the basis of their plan of airplane, development approved by authority of civil aviation of Vietnam according to point 1 of this article.

3. Agreements of leasing, buying airplanes must include a terms which regulates that the above mentioned contracts only come into effect after getting the approval of Authority of Civil Aviation of Vietnam according to the regulation on management to contract relating to air-transportation in Vietnam.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quy định 833/CAAV năm 1994 về quản lý việc thuê, mua tầu bay trong hoạt động vận chuyển hàng không do Cục trưởng Cục hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.873
DMCA.com Protection Status

IP: 54.173.237.152