Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 40/2003/NQ-HĐND.KVI về giải pháp kìm hãm, tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và duy trì, bảo đảm trật tự giao thông trong năm 2003 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 40/2003/NQ-HĐND.KVI Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Hoài Bão
Ngày ban hành: 19/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 40/2003/NQ-HĐND.KVI

Lâm Đồng, ngày 19 tháng 7 năm 2003

 

NGHỊ QUYẾT

HĐND TỈNH LÂM ĐỒNG KHOÁ VI KỲ HỌP THỨ 10

(TỪ NGÀY 18/7 ĐẾN NGÀY19/ 7/2003)

VỀ CÁC GIẢI PHÁP KÌM HÃM, TIẾN TỚI GIẢM DẦN TAI NẠN GIAO THÔNG VÀ DUY TRÌ, BẢO ĐẢM TRẬT TỰ GIAO THÔNG TRONG NĂM 2003 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6//994;

- Căn cứ Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế gia tăng, tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; Chỉ thị số 04/2003/CT-TTg ngày 12/3/2003 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/ TW ngày 24/2/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT;

Sau khi xem xét Đề án về “các giải pháp kìm hãm, tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và duy trì, bảo đảm trật tự giao thông trong năm 2003 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng" (kèm theo Tờ trình số 2102/TT-UB ngày 09/7/2003 của UBND tỉnh Lâm Đồng), báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ

I. Hội đồng Nhân dân tỉnh lâm Đồng Khóa VI, kỳ họp thứ 10 nhất trí thông qua Đề án "về các giải pháp kìm hãm, tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và duy trì, bảo đảm trật tự giao thông trong năm 2003 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng"; thống nhất về các chủ trương, giải pháp cơ bản và giao UBND tỉnh nghiên cứu tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh để hoàn thiện Đề án và chỉ đạo tổ chức thực hiện.

II. Hội Đồng nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo các ngành, các địa phương, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp trọng tâm như : tăng cường công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT; tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự ATGT; đầu tư hạ tầng giao thông, đảm bảo giao thông và tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự ATGT.

Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương giao cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số giải pháp và các qui định sau nhằm tăng cường việc thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT tại địa phương:

1. Thực hiện bắt buộc biện pháp gửi thông báo về cơ quan, đơn vị, địa phương, trường học đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ; thủ trưởng cơ quan, đơn vị có biện pháp giáo dục, xem xét xử lý kỷ luật đối với người vi phạm và buộc cam kết không tái phạm.

Cán bộ, công chức nhà nước, các đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội, công nhân viên tại các doanh nghiệp nhà nước và học sinh, sinh viên khi vi phạm pháp luật giao thông ngoài việc xử phạt theo pháp luật, tuỳ tính chất và mức độ vi phạm theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền xử phạt, còn phải chịu kỷ luật của cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học.

Tất cả các cấp chính quyền, các cơ quan , đơn vị, tổ chức, đoàn thể, các trường học… phải đưa yêu cầu đảm bảo trật tự ATGT vào nội dung đánh giá thành tích thi đua của cơ quan, đơn vị, hộ gia đình và của từng cá nhân.

2. Đối với các trường học không có bãi đậu xe trước cổng trường, giao UBND các huyện, thị xã, thành phố , chủ trì cùng với hiệu trưởng các trường học xác định nơi đậu xe dành cho phụ huynh đưa đón học sinh nằm trong khuôn viên trường phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi trường . Đối với các trường không đủ điều kiện về đất đai để thực hiện qui đinh này, giao UBND các huyện, thị xã, thành phố qui hoạch ở ngoài khuôn viên trường. Việc này phải hoàn tất trong năm học 2003 - 2004.

Cấm tất cả học sinh phổ thông tại các trường học nằm trên địa bàn các phường, thị trấn tự điều khiển môtô, xe máy đến trường.

3. Qui định bắt buộc về việc phải có phương án bố trí bãi đậu xe đối với khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng ăn uống khi lập thủ tục xin phép xây dựng, đăng ký kinh doanh.

Đối với khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng ăn uống hiện đang kinh doanh mà không có bãi đậu xe riêng thì phải bổ sung thủ tục đăng ký bến bãi đậu xe trường hợp để khách đậu xe nơi không được phép đậu xe hoặc đậu xe không đúng nơi quy định gây tai nạn giao thông thì ngoài việc xử lý lái xe theo quy định của pháp luật, chủ doanh nghiệp cũng phải chịu trách nhiệm về vi phạm điều kiện kinh doanh.

4. Thống nhất chủ trương giao UBND tỉnh cân đối từ ngân sách nhà nước trong kế hoạch năm 2003 để thực hiện trước mắt việc xây dựng, cải tạo mở rộng một số nút giao thông và lắp đặt một số trạm đèn tín hiệu điều khiển giao thông tại các giao lộ có lưu lượng giao thông lớn, thường xảy ra tai nạn nhằm hạn chế tai nạn giao thông.

5. Các cơ quan quản lý Nhà nước trên lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ thường xuyên tổ chức klểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đối với một số hành vi vi phạm nhiều lần, tái phạm với nhiều tình tiết tăng nặng, trước đó đã áp dụng các biện pháp xử phạt quy định tại Nghị định số 15/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 của Chính phủ nhưng vẫn tái phạm giao cho UBND tỉnh quy định áp dụng biện pháp phạt bổ sung tăng thời gian tạm giữ phương tiện vi phạm.

- Riêng đối với xe ôtô quá niên hạn sử dụng tham gia giao thông, ngoài việc xử lý theo Nghị định số 92/ 2001/NĐ-CP, Nghị định số 15/2003/NĐ-CP của Chính phủ áp dụng thêm biện pháp thu hồi giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ giấy đăng ký kinh doanh.

Nghiêm cấm và có hình thức xử lý thích đáng với bất kể đối tượng nào lợi dụng ảnh hưởng hoặc tiêu cực để cản trở việc thi hành xử phạt của lực lượng Cảnh sát giao thông Thanh tra giao thông..

III/ HĐND tỉnh giao cho Thường trực HĐND tỉnh căn cứ quy định tại Thông tư số 15/2003/TT-BTC ngày 3/7/ 2003 của Bộ tài chính “ Hướng dẫn về phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông” để xem xét, quyết định cụ thể về thu loại phí này trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo đề nghị của UBND tỉnh Lâm Đồng.

IV/ Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lâm Đồng Khoá VI, kỳ họp thứ 10 biểu quyết nhất trí thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2003./.

 

 

TM. CHỦ TOẠ KỲ HỌP
CHỦ TỊCH HĐND TỈNH LÂM ĐỒNG
Nguyễn Hoài Bão

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 40/2003/NQ-HĐND.KVI về giải pháp kìm hãm, tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và duy trì, bảo đảm trật tự giao thông trong năm 2003 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


32

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34