Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 23/2002/NQ-HĐ Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Đảm
Ngày ban hành: 29/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 23/2002/NQ-HĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2002 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ GIAI ĐOẠN 2001-2010.

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Kỳ họp lần thứ 8 Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VI được tổ chức từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 6 năm 2002;
Sau khi xem xét báo cáo của ủy ban nhân dân thành phố về quy hoạch hệ thống giao thông thành phố giai đoạn 2001-2010 và một số tuyến đường đầu tư theo hình thức BOT- thu phí giao thông, báo cáo thẩm định của Ban Kinh tế-Ngân sách và các ý kiến của đại biểu, Hội đồng nhân dân thành phố
;

QUYẾT NGHỊ

1. Ghi nhận tờ trình của ủy ban nhân dân thành phố về định hướng quy hoạch phát triển hệ thống giao thông đường bộ thành phố giai đoạn 2001-2010 và giao cho ủy ban nhân dân thành phố bổ sung quy hoạch một cách toàn diện, đồng bộ và trình Hội đồng nhân dân thành phố trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Chấp thuận chủ trương huy động mọi nguồn lực, kể cả các dự án BOT để phát triển nhanh hệ thống giao thông đường bộ thành phố, phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế và đi lại thuận lợi, an toàn cho nhân dân. Trước mắt, triển khai nhanh các dự án BOT như trong tờ trình.
3. Giao ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả trong các phiên họp thường kỳ của Hội đồng nhân dân thành phố./.

 


Nơi nhận:
- UB Thường vụ Quốc hội
- VP Chủ tịch nước, VPCP
- VP Quốc hội và các UB của QH (20b)
- Ban TCCB Chính phủ
- Bộ Tư pháp, Đại biểu Quốc hội TP
- Đại biểu HĐND TP, TT HĐND TP
- Các Ban Đảng, VP Thành ủy
- TT UB MTTQ/TP
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành TP
- Chủ tịch HĐND ) các quận
- Chủ tịch UBND ) huyện
- VP Đoàn đại biểu QH TP
- VP HĐND-UBND TP
- Các báo, đài TP và TW đóng tại TP “đưa tin”
- Lưu HC, Lưu TH-HĐ (14 bản)

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TP/HCM
CHỦ TỊCH 
Huỳnh Đảm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 23/2002/NQ-HĐ ngày 29/06/2002 về định hướng quy hoạch phát triển hệ thống giao thông đường bộ giai đoạn 2001 - 2010 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.112

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214