Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 18/2009/NQ-HĐND về đặt tên đường, phố trên địa bàn thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Số hiệu: 18/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Duy Hưng
Ngày ban hành: 11/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2009/NQ-HĐND

Hạ Long, ngày 11 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHOÁ XI - KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ “V/v ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng”;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hoá Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) “Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ”;

Sau khi xem xét tờ trình số 4364/TTr-UBND ngày 06/11/2009 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn Thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; Báo cáo thẩm tra số 50/BC-BPC ngày 01/12/2009 của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên đường, phố trên địa bàn thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cụ thể như sau:

1. Đặt tên đường:

- Đặt tên cho 7 tuyến đường mới: Đường Trần Quốc Tảng; đường Hoàng Quốc Việt; đường Lê Thanh Nghị; đường Nguyễn Đức Cảnh; đường Đặng Châu Tuệ; đường 12/11. Đường Vũng Đục.

2. Đặt tên phố: (đặt tên cho 05 phố):

- Phường Cẩm Trung: (02 phố) Phố Thương Mại; Phố Võ Huy Tâm.

- Phường Cẩm Bình: (02 phố) Phố Tân Bình; Phố Cẩm Bình.

- Phường Cẩm Đông: (01 phố) Phố Thắng Lợi.

3. Phố giữ nguyên tên gọi nhưng nối dài (gồm 01 phố)

- Phố Lý Bôn.

(Về phạm vi cụ thể và ý nghĩa, xuất xứ, nguồn gốc của từng tên đường, phố nêu trong Nghị quyết này có phụ lục thuyết minh kèm theo)

Điều 2. Hội đồng Nhân dân tỉnh giao:

- Uỷ ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các Ban và Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khoá XI, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 11/12/2009 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- Các Bộ: TP, VHTT&DL, GTVT
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các Sở: VHTTDL, GTVT, TNMT;
- TT.HĐND, UBND TX Cẩm Phả;
- VP: TU, UBND tỉnh;
- V1, V2, V3;
- Lưu: VT./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Hưng

 

PHỤ LỤC

ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH.
(Kèm theo Nghị quyết Số 18/2009/NQ-HĐND ngày 11/12/2009 của HĐND tỉnh)

I. Đặt tên đường: (đặt tên cho 7 tuyến đường)

1. Đường Trần Quốc Tảng: (gắn với tên vị tướng thời nhà Trần đã có công trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông, nhân dân lập đền thờ ông tại phường Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả). Đường nằm trên Quốc lộ 18 A, điểm đầu từ cầu 20 (nơi tiếp giáp giữa phường Cẩm Thịnh với phường Cửa Ông, ngã ba lối rẽ đường mới tránh khu phố chính của phường Cửa Ông), điểm cuối là cầu 5 (ranh giới giữa phường Cẩm Phú với phường Cẩm Sơn), dài 4.250m, đoạn từ cầu 20 đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả rộng 12m, từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm phả đến cầu 5 rộng 31m, kết cấu đường áp phan nhựa.

2. Đường Hoàng Quốc Việt: (gắn với tên nhà tiền bối cách mạng đã tham gia phong trào “Vô sản hoá” ở vùng mỏ). Đường nằm trên Quốc lộ 18 A, điểm đầu từ cầu 5 (ranh giới giữa phường Cẩm Phú với phường Cẩm Sơn), ngã tư lối rẽ một đường lên mỏ cọc sáu, một đường xuống cảng 10/10, điểm cuối là cầu 1 phường Cẩm Đông, dài 3.450m; rộng 31m, kết cấu đường áp phan nhựa.

3. Đường Lê Thanh Nghị: (gắn với tên nhà hoạt động cách mạng tiên phong của Đảng, đã tham gia hoạt động cách mạng ở khu mỏ Hồng Gai - Cẩm Phả từ rất sớm, tham gia phong trào “Vô sản hoá” năm 1929 và là một trong những người thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở khu mỏ). Đường nằm trên Quốc lộ 18 A (mới), điểm đầu từ cầu 1 phường Cẩm Đông (Vườn hoa nút giao thông số 2, nơi tiếp giáp với phố Bà Triệu), điểm cuối là ngã tư đường xuống cảng Km6, một hướng đường lên mỏ (đường 86 - nơi tiếp giáp giữa phường Cẩm Thịnh với phường Quang Hanh), dài 5.400m; rộng 12m; kết cấu đường bê tông.

4. Đường Nguyễn Đức Cảnh: (gắn với tên nhà tiền bối cách mạng - Chủ tịch tổ chức Công đoàn đầu tiên của Việt Nam, từ năm 1928 đến 1929 được cử về chỉ đạo phong trào “Vô sản hoá” ở vùng mỏ). Đường nằm trên Quốc lộ 18 A, điểm đầu từ ngã tư đường xuống cảng Km6, một hướng đường lên mỏ (đường 86 - nơi tiếp giáp giữa phường Cẩm Thịnh với phường Quang Hanh), điểm cuối là ngã hai Quang Hanh, dài 3.500m; rộng 12m, kết cấu đường bê tông.

5. Đường Đặng Châu Tuệ: (gắn với tên nhà tiền bối cách mạng được cử về chỉ đạo phong trào “Vô sản hoá” ở vùng mỏ Cẩm Phả. Bí thư Chi bộ đảng đầu tiên được thành lập ở vùng mỏ, người đầu tiên sáng lập ra tờ báo Than). Đường nằm trên Quốc lộ 18 A, điểm đầu từ ngã hai Quang Hanh, điểm cuối là ranh giới giữa thị xã Cẩm Phả và thành phố Hạ Long, dài 6.000m; rộng 12m, kết cấu đường bê tông.

6. Đường 12/11: (gắn với thời gian và địa điểm chính nơi diễn ra cuộc Tổng bãi công năm 1936 của giai cấp công nhân mỏ). Điểm đầu là ngã ba lối rẽ vào khu Mông Giăng, một lối lên mỏ Đèo Nai, điểm cuối là ngã tư tổng hợp, thị xã Cẩm Phả, dài 2.000m; rộng 21m; kết cấu đường áp phan nhựa

7. Đường Vũng Đục: (gắn với tên gọi Di tích lịch sử - danh thắng Vũng Đục, di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh). Điểm đầu tiếp giáp Quốc lộ 18A (mới), nút giao thông số 2, điểm cuối đến cảng Vũng Đục, dài 2.200m; rộng 24m; kết cấu đường áp phan nhựa

II. Đặt tên phố (đặt tên cho 05 phố):

1. Phường Cẩm Trung: (02 phố)

1.1. Phố Thương Mại: (tên gọi quen thuộc đã ăn sâu vào tiềm thức nhân dân địa phương). Điểm đầu tiếp giáp với đường Bái Tử Long, điểm cuối tiếp giáp với đường Tô Hiệu, dài 220m; rộng 8m; kết cấu đường áp phan nhựa.

1.2. Phố Võ Huy Tâm: (gắn với tên nhà văn có nhiều đóng góp cho Vùng mỏ và nền văn học cách mạng Việt Nam, đồng thời đã tham gia vào phong trào đấu tranh đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân mỏ, đã có ý kiến thỏa thuận của gia đình cố nhà văn và ý kiến của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh). Điểm đầu tiếp giáp đường Thanh Niên, điểm cuối tiếp giáp đường Bái Tử Long, dài 720m; rộng 29m; Kết cấu đường áp phan nhựa

2. Phường Cẩm Bình: (02 phố)

2.1. Phố Tân Bình: (tuyến phố mới hình thành, theo qui hoạch đô thị, đi qua khu vực chợ Cẩm Bình, tên gọi đã trở thành quen thuộc của người dân trong khu vực). Điểm đầu tiếp giáp với đường Trần Phú, điểm cuối tiếp giáp với đường Quốc lộ 18A (nới), dài 1.200m; rộng 20.5m; kết cấu đường bê tông

2.2. Phố Cẩm Bình: (tên gọi của phường được sử dụng đặt tên phố, đã trở thành quen thuộc và ăn sâu vào tiềm thức nhân dân địa phương). Điểm đầu giáp đường Trần Phú (khu vực cửa rạp Công Nhân), điểm cuối tiếp giáp với đường Quốc lộ 18A, dài 1.200m; rộng 8m; kết cấu đường áp phan nhựa

3. Phường Cẩm Đông: (01 phố)

- Phố Thắng Lợi: (Thắng lợi là biểu thị sự đoàn kết giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân mỏ (thời kỳ 1930 - 1936), tên gọi đã đi sâu vào tiềm thức nhân dân địa phương). Điểm đầu giáp cầu đổ, điểm cuối giáp đường Quốc lộ 18A (mới), dài 1.000m; rộng 8m; kết cấu đường áp phan nhựa

III. Phố giữ nguyên tên gọi nhưng nối dài (gồm 01 phố)

- Phố Lý Bôn: Điểm đầu từ ngã tư tổng hợp, điểm cuối là cầu Hạnh Phúc (Cầu Trắng), chiều dài hiện có 320m, nay nối dài thêm 400m, từ cầu Hạnh Phúc đến giáp phố Thắng Lợi. Tổng chiều dài 720m; rộng 18m, kết cấu đường áp phan nhựa.

HĐND TỈNH QUẢNG NINH

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 18/2009/NQ-HĐND về đặt tên đường, phố trên địa bàn thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.439
DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.234.20