Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND đặt tên đường tại thị trấn Phú Lộc Lăng Cô Phú Lộc Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 13/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Lê Trường Lưu
Ngày ban hành: 11/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2015/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TẠI THỊ TRẤN PHÚ LỘC VÀ THỊ TRẤN LĂNG CÔ, HUYỆN PHÚ LỘC, ĐỢT II - 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Sau khi xem xét Tờ trình số 5916/TTr-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Đề án đặt tên đường tại thị trấn Phú Lộc và thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, đợt II - 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành và thông qua việc đặt tên đường tại thị trấn Phú Lộc và thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, đợt II - 2015 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiến hành kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VI, kỳ họp thứ 11 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

DANH SÁCH

ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TẠI THỊ TRẤN PHÚ LỘC VÀ THỊ TRẤN LĂNG CÔ, HUYỆN PHÚ LỘC, ĐỢT II - 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Stt

Tên đường hiện tại

Điểm đầu

Điểm cuối

Dài

(m)

Rộng (m)

Đặt tên

Hiện tại

Mặt đường

I

Thị trấn Phú Lộc

1

Đường Bắc đèo Mũi Né

Đường Lý Thánh Tông

Nhà ông Trai

800m

3,5m

Bê tông xi măng

Mũi Né

2

Đường ven đầm Cầu Hai

Đường Lý Thánh Tông

Cầu Đông Hải

4000m

3,5m

Bê tông xi măng

Đoàn Trọng Truyến

3

Đường khu dân cư Đồng Đưng

Đường Lý Thánh Tông

Đường Lê Dõng

250m

3m

Bê tông nhựa + xi măng

Đồng Đưng

4

Đường khu dân cư Đồng Đưng

Đường Lê Dõng

Đường Lê Dõng (nhà bà Hoa)

300m

3m

Bê tông nhựa

Võ Lạng

5

Đường 8 tháng 3

Đường Bạch Mã

Trần Đình Túc

1.500m

4,5m

Bê tông xi măng

Lê Thúc Khánh

6

Đường Bãi Quả

Đường ven đầm Cầu Hai (nhà ông Cu)

Đường sắt (nhà ông Ngâu)

500m

3,5m

Bê tông xi măng

Bãi Quả

7

Tuyến đường số 2, khu phố chợ Cầu Hai

Đường Lý Thánh Tông

Đường Hoàng Đức Trạch

500m

7,5m

Bê tông nhựa

Đặng Minh Hường

II

Thị trấn Lăng Cô

1

Đường ven đầm Lập An

Đường Lạc Long Quân

Mũi doi (Loan Lý)

2.600m

7m

Bê tông nhựa

Vi Thủ An

2

Ngã tư Ba Dốc

Đường Lạc Long Quân

Đường ven đầm Lập An

500m

9m

Bê tông nhựa

Nguyễn Chi

3

Đường vào C1

Đường Lạc Long Quân

Đường ven đầm

1.100m

7m

Bê tông nhựa

Nguyễn Hữu An

4

Đường ven núi Phú Gia

Đường Nguyễn Văn Đạt

Giáp Lộc Vĩnh

2000m

6m

Bê tông nhựa

Phú Gia

5

Đường cạnh UBND thị trấn Lăng Cô

Đường Lạc Long Quân

Đường Nguyễn Văn

150m

8m

Bê tông nhựa

Nguyễn Phục

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 về đặt tên đường tại thị trấn Phú Lộc và thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, đợt II - 2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.364

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.143.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!