Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND về thông qua danh mục các tuyến đường đề nghị đặt tên trên địa bàn huyện Cần Giờ do Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Số hiệu: 11/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Kim Dung
Ngày ban hành: 23/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 11/2008/NQ-HĐND

Cần Giờ, ngày 23 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THÔNG QUA DANH MỤC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG ĐỀ NGHỊ ĐẶT TÊN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CẦN GIỜ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ
KHÓA IX KỲ HỌP LẦN THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện về danh mục các tuyến đường dự kiến đặt tên trên địa bàn huyện Cần Giờ;
Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất nội dung Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện về danh mục các tuyến đường dự kiến đặt tên trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện hoàn chỉnh hồ sơ trình Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận đặt tên cho 72 tuyến đường trên địa bàn huyện, gồm:

01. Xã Tam Thôn Hiệp: 26 tuyến đường.

02. Xã Thạnh An: 03 tuyến đường.

03. Xã Long Hòa: 15 tuyến đường.

04. Xã Bình Khánh: 01 tuyến đường.

05. Xã Lý Nhơn: 12 tuyến đường.

06. Thị trấn Cần Thạnh: 02 tuyến đường.

07. Xã An Thới Đông: 13 tuyến đường.

Điều 3. Ủy ban nhân dân huyện có kế hoạch bổ sung, hoàn chỉnh nội dung thuyết minh đặt tên đường; đồng thời tổ chức sưu tập các cứ liệu về lịch sử, văn hóa liên quan đến việc đặt tên các tuyến đường để khi được Hội đồng nhân dân thành phố chấp thuận sẽ triển khai phổ biến trong nhân dân.

Điều 4. Thường trực, các Ban, các Tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cùng các thành viên giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Dung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND về thông qua danh mục các tuyến đường đề nghị đặt tên trên địa bàn huyện Cần Giờ do Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.155

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.254