Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 10/2011/NQ-HĐND năm 2011 về đặt tên tuyến đường và công trình công cộng tỉnh Bạc Liêu

Số hiệu: 10/2011/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Võ Văn Dũng
Ngày ban hành: 10/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2011/NQ-HĐND

Bạc Liêu, ngày 10 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Xét Tờ trình số 211/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh “về việc đặt tên một số tuyến đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất đặt tên 14 tuyến đường và 03 công trình công cộng trên địa bàn các huyện: Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Giá Rai, Phước Long, Hồng Dân.

(Kèm theo danh sách đặt tên các tuyến đường và công trình công cộng)

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VIII, kỳ họp thứ 12 thông qua./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH (báo cáo)
- Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (báo cáo);
- TT. Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ban TT. UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Sở Tư pháp (rà soát);
- TT. HĐND các huyện, thành phố;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: (LH).

CHỦ TỊCH
Võ Văn Dũng

 

DANH SÁCH

ĐẶT TÊN MỘT SỐ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIÁ RAI VÀ HUYỆN HỒNG DÂN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh Bạc Liêu)

1. Huyện Hồng Dân (02 công trình)

STT

Tên tạm đặt

Địa điểm

Chiều ngang (m)

Chiều dài (m)

Diện tích (m)

Tên mới

1

Công viên thị trấn Ngan Dừa

TT Ngan Dừa

-

-

9.134,1

Công viên 19 tháng 5

2

Cầu Số 3

TT Ngan Dừa

7

93,90

 

Cầu Gia Viễn

2. Huyện Giá Rai (01 công trình)

STT

Tên công trình

Vị trí

Chiều dài (m)

Lộ giới (m) (VH+MD+VH)

Tên mới

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Cầu Giá Rai mới

Quốc lộ 1A qua Kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau nối liền ấp 1 và ấp 4, thị trấn Giá Rai

646.4 m

15 m

Cầu Trần Văn Sớm

Tổng cộng: Đặt tên 03 công trình công cộng.

 

DANH SÁCH

ĐẶT TÊN MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh Bạc Liêu)

STT

Tên đường tạm đặt

Điểm đầu

Điểm cuối

Chiều dài (m)

Lộ giới (m) (VH+MĐ+VH)

Tên đường mới

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

1. Huyện Vĩnh Lợi (01 tuyến đường)

1

Châu Hưng A

Quốc lộ 1A

Cầu Chắt Đốt

7.414 m

6.5 m

Nguyễn Minh Nhựt

 

2. Huyện Hòa Bình (01 tuyến đường)

1

Chưa có tên

Cầu Hòa Bình

Đê Đông

13.000

LGQH 32m
MĐHT 3.5 m

Lê Thị Riêng

 

3. Huyện Phước Long (03 tuyến đường)

1

Đường Công ty Dược

Công ty Dược cũ

Giáp Quảng lộ Phụng Hiệp

1.500 m

20 m

Trần Hồng Dân

2

Đường kênh 250

Giáp đường 30/4 - Long Hải

Giáp đường Tài chính

695 m

20 m

Yên Mô

3

Cầu Đức Thành 2 đến Quản lộ Phụng Hiệp

Cầu Đức Thành 2

Quảng lộ Phụng Hiệp

557,3 m

7 m

Nho Quan

 

4. Huyện Hồng Dân (09 tuyến đường)

 

 

 

 

1

Đường Bà Hiên

Đ. Nguyễn Du

Miếu Bà Hiên

1.653,25 m

17 m

Lê Lợi

2

Đường Bà Gồng

Đ. Trần Hưng Đạo

Giáp Đ. Ngan Dừa - Ninh Hòa - Ninh Quới

1.600 m

5,5 m

Lê Lai

3

Đường Đầu Sấu

Cầu Đầu Sấu (Quốc lộ 63)

Cầu Chùa

638,3 m

5,5 m

Mậu Thân

4

Đường Sân Quần Vợt

Đ. Trần Hưng Đạo

Nguyễn Trung Trực

548,6 m

6,5 m

Lý Tự Trọng

5

Đường Chùa Đầu Sấu

Mép đường vào Cầu Ngan Dừa

Cầu Chùa

387,95 m

16 m

Nguyễn Thị Thiên

6

Đường Cầu số 3

Cầu số 3

Kinh Nhỏ

239,95 m

6 m

Lê Thị Nhơn

7

Đường D1

Đ. Nguyễn Thị Minh Khai

Rạch Ngan Dừa

116,61 m

10 m

Trần Thị Tư

8

Đường D2

Đ. Nguyễn Thị Minh Khai

Rạch Ngan Dừa

81,43 m

10 m

Nguyễn Thị Hai

9

Đường D3

Đ. Nguyễn Thị Minh Khai

Rạch Ngan Dừa

81,48

10 m

Dương Thị Bảy

Tổng cộng: Đặt tên 14 tuyến đường.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 10/2011/NQ-HĐND năm 2011 về đặt tên tuyến đường và công trình công cộng tỉnh Bạc Liêu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.416
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.64.30