Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 82-CP năm 1962 về việc phân loại các hệ thống đường bộ do Hội đồng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 82-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành: 01/08/1962 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 82-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 1962 

 

 NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN LOẠI CÁC HỆ THỐNG ĐƯỜNG BỘ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào sự nghiệp phát triển và củng cố màng lưới giao thông vận tải để ngày càng thỏa mãn nhu cầu phát triển kinh tế, phục vụ dân sinh và củng cố quốc phòng.
Xét việc phân loại các hệ thống đường bộ, việc đầu tư vốn, việc phân cấp và tổ chức quản lý các hệ thống đường hiện nay chưa được hợp lý;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong hội nghị thường vụ ngày 20 tháng 06 năm 1962.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. - Tất cả các đường ô-tô hiện có hoặc sẽ xây dựng sau này trong toàn quốc sẽ chia làm ba hệ thống như sau:

a) Hệ thống đường quốc lộ: bao gồm các tuyến đường nối liền nhiều tỉnh hay nằm trong một tỉnh, hoặc nối liền thủ đô với các đầu mối giao thông với các nước khác, có tính chất phục vụ lợi ích chung về kinh tế, chính trị, văn hóa và quốc phòng trong phạm việc toàn quốc.

b) Hệ thống đường hàng tỉnh: bao gồm các tuyến đường nằm trong một tỉnh hay nhiều tỉnh, phục vụ chủ yếu cho nhu cầu kinh tế, chính trị, văn hóa và trị an từng địa phương.

c) Hệ thống đường chuyên dùng: bao gồm các đường chỉ chuyên phục vụ cho nhu cầu vận chuyển của một hoặc nhiều ngành, xí nghiệp, công, nông, lâm trường, kể cả các đường vào các cơ sở quốc phòng.

Điều 2. – Căn cứ vào các nguyên tắc phân loại đường quy định ở điều 1, hàng năm Bộ Giao thông vận tải có nhiệm vụ xét tình hình thay đổi, tính chất và tác dụng phục vụ của từng tuyến đường mà sắp xếp các hệ thống đường đã quy định.

Điều 3. – Việc đầu tư vốn và tổ chức quản lý đối với các hệ thống đường nói ở điều 1 quy định như sau:

a) Toàn bộ kinh phí về kiến thiết cơ bản, về giữ gìn, sửa chữa nhỏ, sữa chữa vừa, sửa chữa lớn đối với hệ thống đường quốc lộ do ngân sách trung ương đài thọ. Bộ Giao thông vận tải quản lý và sử dụng kinh phí này để phát triển và củng cố màng lưới đường ô-tô thuộc hệ thống đường quốc lộ.

b) Toàn bộ kinh phí về kiến thiết cơ bản, về giữ gìn, sửa chữa nhỏ, sữa chữa vừa, sửa chữa lớn đối với hệ thống đường hàng tỉnh do ngân sách địa phương đài thọ. Hàng năm, Ủy ban hành chính các khu, tỉnh, thành phố lập kế hoạch phát triển và củng cố đường sá địa phương trình Hội đồng Chính phủ xét duyệt. Bộ Giao thông vận tải có nhiệm vụ hướng dẫn các địa phương về mặt chủ trương, kế hoạch và kỹ thuật trong việc phát triển và củng cố hệ thống đường địa phương.

c) Toàn bộ kinh phí về kiến thiết cơ bản, về giữ gìn,sữa chữa nhỏ, sửa chữa vừa, sửa chữa nhỏ, sửa chữa lớn đối với các đường chuyên dùng, do ngân sách của ngành, xí nghiệp dùng đường đài thọ. Ngành nào, xí nghiệp nào phải làm nhiều đường chuyên dùng cùng trong một thời gian, và nếu không đủ điều kiện thi công quản lý, tu bổ, thì Bộ Giao thông vận tải giúp đỡ về mặt chuyên môn, kỹ thuật, hoặc nhận làm giúp do hai bên thỏa thuận. Đối với đường chuyên dùng quân sự, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Quốc phòng phải cố gắng kết hợp khi làm kế hoạch và khi thi công để sử dụng chung cho hợp lý về kinh tế và quốc phòng.

Điều 4. – Đối với đường chuyên dùng thuộc nhiều ngành, nhiều xí nghiệp, việc phân bố chi phí và việc tổ chức quản lý quy định như sau:

a) Đối với đường chuyên dùng thuộc nhiều ngành, nhiều xí nghiệp, thì chi phí làm mới cũng như chi phí về giữ gìn và sửa chữa sẽ do tất cả các nghành, các xí nghiệp dùng đường đài thọ chung.

b) Đối với đường chuyên dùng, lúc làm xong chỉ phục vụ cho một hoặc một số ngành hay xí nghiệp nhưng sau một thời gian lại có ngành khác, xí nghiệp khác cùng dùng một cách thường xuyên, thì chi phí về thi công do ngành hoặc xí nghiệp dùng đường lúc đầu đài thọ, và chi phí về giữ gìn, sửa chữa sẽ do tất cả các ngành, các xí nghiệp dùng đường đài thọ chung.

c) Chi phí cần thiết cho việc làm mới cũng như giữ gìn và sửa chữa đường chuyên dùng nói ở điểm a và điểm b trên đây sẽ phân bổ cho các ngành, các xí nghiệp đóng góp tùy theo lưu lượng, tính chất và trọng tải xe cộ của từng ngành, từng xí nghiệp, chạy trên đường đó.

Việc tổ chức quản lý, giữ gìn và sửa chữa do cơ quan giao thông vận tải địa phương phụ trách.

Điều 5. – Đường chuyên dùng có xe cộ của những ngành, những cơ quan khác và nhân dân cùng dùng, thì Bộ Giao thông vận tải sẽ xét tính chất phục vụ của con đường đó để xếp vào hệ thống đường quốc lộ hoặc hệ thống đường hàng tỉnh như đã quy định ở điều 1 nghị định này. Kinh phí cần thiết cho việc quản lý, giữ gìn, sửa chữa sẽ do ngân sách giao thông của Trung ương  hoặc của địa phương đài thọ.

Điều 6. – Những quy định trước đây trái với nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 7. – Các ông Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng và Ủy ban hành chính các khu, tỉnh thành chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Phạm Văn Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 82-CP năm 1962 về việc phân loại các hệ thống đường bộ do Hội đồng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.240
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.226.13