Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 9743/KH-UBND trật tự an toàn giao thông đường bộ tại khu cụm công nghiệp Đồng Nai 2016

Số hiệu: 9743/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Trần Văn Vĩnh
Ngày ban hành: 17/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9743/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 17 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TẠI KHU VỰC CÓ KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Căn cứ Quyết định số 2376/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Đề án “Tăng cường các giải pháp bảo đảm trt tự, an toàn giao thông đường bộ tại những khu vực có khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn toàn quốc” (sau đây gọi là Đề án); Chủ tch UBND tnh ban hành Kế hoạch “Tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại khu vực có khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi là Kế hoạch) tổ chức thực hiện Đề án trên với các ni dung như sau:

I. QUAN ĐIỂM

1. Tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nhằm giảm thiu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, tiến tới bảo đảm trật tan toàn giao thông đường bộ một cách bền vững tại những khu vực có khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại những khu vực có khu công nghiệp, cụm công nghiệp là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương; trong đó trọng tâm các sở, ban, ngành qun lý trực tiếp về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chính quyền địa phương, người đứng đầu chính quyền địa phương, các doanh nghiệp, chủ sở hu doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

3. Các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại những khu vực có khu công nghiệp, cụm công nghiệp phai phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển giao thông vận tải, quy hoạch các khu công nghiệp và cụm công nghiệp và các quy hoạch khác có liên quan.

4. Huy động tối đa các nguồn lực xã hội, đặc biệt từ các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và cụm công nghiệp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

5. Các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phải được thực hiện một cách nghiêm túc, thường xuyên và liên tục.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

- Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho cán bộ quản lý, người lao động trong các khu công nghip, cụm công nghiệp và người dân sống xung quanh các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

- Nâng cao điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông tại khu vực khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước và sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nhm giảm 5 ÷ 10 % sngười chết hàng năm do tai nạn giao thông và giảm thiu ùn tc giao thông tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

- 100% cán bộ quản lý và người lao động làm việc trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và người dân sng xung quanh các khu công nghiệp cụm công nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông hàng năm.

- 100% lái xe cho các doanh nghiệp trong khu công nghip, cụm công nghiệp được tập huấn hàng năm về kỹ năng lái xe an toàn và đo đc của người lái xe.

- Xóa bỏ 100% các điểm đen và điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông tại khu vực xung quanh các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

- 100% hệ thống báo hiệu đường bộ được chuẩn hóa.

- 80 ÷ 100% các khu công nghiệp, cụm công nghiệp quy mô lớn và vừa được kết ni xe buýt có đim dng, đthuận tiện và an toàn trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Quản lý nhà nước

- Rà soát và điều chỉnh quy hoạch chi tiết các khu công nghiệp, cụm công nghiệp phù hợp với quy hoạch giao thông vận tải, đặc biệt chú trọng đấu ni theo đúng quy định tại Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một s điu của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phquy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; xây dựng thêm đường gom và bãi đỗ xe trong khu công nghiệp, cụm công nghip.

- Rà soát và điều chnh quy hoạch tuyến xe buýt, btrí các điểm dừng, đtrong khu công nghiệp, cụm công nghip, đặc biệt đối với các khu công nghiệp có quy mô trên 100 ha.

- Thực hiện Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05/5/2015 của Thủ tướng Chính ph v cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; có chính sách khuyến khích phát triển vận ti hành khách bng xe buýt đến các khu công nghiệp và cụm công nghiệp.

- Tăng cường công tác ph biến, hướng dn việc thực hiện các quy định quy hoạch, kế hoạch có liên quan đến bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

- Xây dựng và ban hành quy chế phối hợp giữa Ban An toàn giao thông tỉnh với Ban Quản lý các khu công nghiệp, S Công thương, Liên đoàn lao động tỉnh và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành ph Biên Hòa trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực có khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

- Các công ty đầu tư kinh doanh hạ tng và các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp phải bố trí bộ phận làm đầu mối theo dõi, quản lý về công tác bảo đảm an toàn giao thông hoặc có người phụ trách về vấn đề này.

- Khuyến khích các doanh nghiệp, các khu công nghiệp áp dụng quy trình quản lý an toàn giao thông theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 39001.

- Bổ sung tiêu chí về an toàn giao thông vào tiêu chí đánh giá, xếp loại khen thưởng hàng năm đi với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

2. Kết cấu hạ tầng giao thông và tổ chức giao thông

Kết cấu hạ tầng giao thông vận tải trong khu vực khu công nghiệp và cụm công nghiệp phải tuân thủ các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về giao thông vận tải và bảo đảm an toàn giao thông, đảm bảo kết nối đồng bộ với hệ thống cơ sở hạ tng khác tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Khu vực ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp:

- Ưu tiên cải tạo xóa bỏ các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông trên hệ thống đường bộ khu vực xung quanh các khu công nghiệp cụm công nghiệp.

- Rà soát, điu chỉnh, đảm bảo đu nối của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp vào quốc lộ theo đúng quy định tại Thông tư s50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

- Rà soát, cải tạo nâng cao điều kiện an toàn giao thông tại các điểm đấu ni khu công nghiệp, cụm công nghiệp với quốc lộ, đường tỉnh, đường đô thị và đường huyện; ưu tiên các giải pháp lắp đèn tín hiệu giao thông, phân làn giao thông, sơn gờ giảm tốc, btrí lối đi bộ sang đường.

- Ưu tiên đầu tư xây dựng cầu vượt cho người đi bộ, xe đạp và xe máy sang đường trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cao và tổ chức giao thông phức tạp tại khu vực khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

- Đầu tư xây dựng đường gom tại các khu công nghiệp và cụm công nghiệp theo quy hoạch.

- Nghiên cứu phân luồng, hạn chế phương tiện bên ngoài khu công nghiệp tham gia giao thông đi qua khu công nghiệp vào các giờ cao điểm.

Khu vực trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp:

- Rà soát, thay thế hệ thống báo hiệu đường bộ trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang xây dựng theo đúng quy định của Quy chuẩn kỹ thut quc gia vbáo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT.

- Ci tạo điều kiện an toàn giao thông tại các nút giao trong khu vực khu công nghiệp, cụm công nghiệp; ưu tiên lắp đặt các biển cảnh báo, bổ sung vạch sơn và gờ giảm tốc.

- Cải tạo bảo đảm tầm nhìn, bán kính cong tại các đoạn rẽ, các nút giao trong các cụm công nghiệp.

- Xây dựng bãi đ xe ô tô trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

- Bố trí các điểm đón, trkhách trong khu công nghiệp cho phương tiện đưa đón cán bộ, công nhân.

- Các khu công nghiệp có lưu lượng giao thông lớn vào giờ cao đim (vào ca, tan ca) nghiên cứu m thêm cng nếu có đủ điều kiện an toàn; xem xét bố trí cổng dành riêng cho phương tiện vận tải hàng hóa.

- Cải tạo điều kiện an toàn tại khu vực các cầu cảng đường thủy nội địa, đường ngang đường bộ và đường sắt trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

3. Phương tiện giao thông và hoạt động vận ti

- Tăng cường công tác kim soát tải trọng xe ngay tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

- Rà soát và btrí các tuyến xe buýt có điểm dừng đón, trả khách trong các khu công nghiệp và cụm công nghiệp có nhu cầu. Nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm thời gian phù hợp với giờ hoạt động của khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

- Siết chặt công tác quản lý đối với phương tiện; xe ô tô đưa đón công nhân phải đảm bảo điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và các điều kiện kinh doanh vận ti hành khách theo quy định.

- Khuyến khích các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp b trí xe ô tô đưa đón công nhân, có phương án hợp đồng với các doanh nghiệp vận ti hành khách đhỗ trợ đưa đón cán bộ, công nhân về quê trong các đợt cao đim như ngày lễ, ngày tết.

- Các khu công nghiệp và cụm công nghiệp cần xây dựng và ban hành quy chế riêng về giao thông vận tải trong khu vực, phù hợp với từng điều kiện thực tế của các khu công nghiệp và cụm công nghiệp, bao gồm cả giao thông nội bộ và vn tải ra, vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

4. Tuyên truyền an toàn giao thông

Đi mới, nâng cao hiệu qucông tác tuyên truyền, phbiến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tại các khu công nghiệp và cụm công nghiệp với các nội dung như sau:

- Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông vào các chương trình của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Ban An toàn giao thông tỉnh và các hoạt động liên quan của địa phương. Chú trọng tuyên truyn về các chủ đề: Đội mũ bo him khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy; không đi ngược chiều, không chở quá số người quy định, không chạy quá tốc độ quy định (đối với công nhân, tập trung tuyên truyền cho độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi) và không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, không buôn bán trên lòng đường và lề đường (đối với người dân xung quanh khu vực khu công nghiệp, cụm công nghiệp) theo hướng tăng cường bng hình nh trực quan, sinh động.

- Đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông vào cùng với các hoạt động tập huấn về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy hàng năm của các doanh nghiệp.

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông vào các bui sinh hoạt công đoàn, cuộc họp giữa công nhân với chdoanh nghiệp... có sự phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh.

- Xây dựng tài liệu tuyên truyền và cm nang tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vtrật tự, an toàn giao thông tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

- Thành lập đội tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cấp cơ sở trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và tiếp tục nhân rộng mô hình Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ.

- Trang bị tủ sách pháp luật, trong đó tăng cường tài liệu tuyên truyền, ph biến pháp luật về bo đảm trật tự, an toàn giao thông cho Tcông nhân tự quản khu nhà trọ và tại khu ký túc xá của công nhân.

- Tập huấn nâng cao đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng lái xe an toàn cho các lái xe của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và cụm công nghiệp.

- Xây dựng chương trình phối hợp giữa Ban An toàn giao thông tỉnh với Ban Quản lý các khu công nghiệp, S Công thương, Liên đoàn lao động tỉnh và chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, phbiến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông theo từng năm.

- Biểu dương gương người tốt, việc tốt về công tác bảo đm trật tự, an toàn giao thông tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Không xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng dưới mọi hình thức đối với cán bộ, công nhân vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông.

5. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

- Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong việc thực hiện các quy định, quy hoạch, kế hoạch có liên quan đến bảo đm trật tự, an toàn giao thông tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

- Thường xuyên tuần tra, kiểm soát theo chuyên đề tại các khu công nghiệp và cụm công nghiệp, đặc biệt là các chuyên đề về: Đội mũ bo hiểm, chạy quá tốc độ, sử dụng rượu bia, chở quá số người quy định, đi không đúng làn đường, phần đường quy định...

- Lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm đối với phương tiện đưa đón công nhân vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông và các điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, phương tiện chở hàng quá kh, quá tải.

- Thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm, chấm dứt tình trạng lấn chiếm lòng đường, lđường đkinh doanh, buôn bán, làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự, an toàn giao thông tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

- Thành lập Ttuần tra, kim soát xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông tại các cụm công nghiệp với lực lượng nòng ct là Công an xã, phường, Dân phòng...

- Huy động các lực lượng phối hợp, bao gồm Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, Công an, Dân phòng... tiến hành phân lung, hướng dn giao thông trong giờ cao đim tại công và các vị trí có tình hình giao thông phức tạp tại khu vực khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

6. Nguồn nhân lực

- Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về công tác bo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực khu công nghiệp, cụm công nghiệp cho các cán bộ, công chức thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Công thương, Liên đoàn lao động tỉnh, người phụ trách an toàn của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các cán bộ, công chức hoặc viên chức các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, xã khu vực có khu công nghiệp, cụm công nghiệp (như cán bộ, công chức hoặc viên chức phụ trách về giao thông vn tải, Công an xã, Dân phòng, Đoàn thanh niên, Hội phụ n, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh...).

- Đào tạo, tập huấn cho mạng lưới tuyên truyền viên cơ sở, tcông nhân tự quản khu nhà trọ thực hiện công tác tuyên truyền, phbiến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

7. Nguồn vốn

- Huy động ti đa mọi nguồn lực, đặc biệt nguồn kinh phí từ các nhà đầu tư xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, kinh phí đóng góp của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đ trin khai Kế hoạch thực hiện Đán, ưu tiên, tập trung nguồn kinh phí cho cải tạo, nâng cấp điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông tại khu vực khu công nghiệp và cụm công nghiệp.

- Tranh thủ các nguồn vốn hợp pháp trong nước và ngoài nước, từ nhiều thành phn, dưới nhiều hình thức khác nhau, trong đó chú trọng đến nguồn kinh phí từ các tổ chức phi chính ph, các quỹ hỗ trợ của các quốc gia có các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp cho công tác tuyên truyn, ph biến pháp luật và đào tạo ngun nhân lực.

Cụ th các ngun kinh phí triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án:

- Kinh phí sửa đổi, bổ sung các văn bn quy phạm pháp luật: Từ nguồn kinh phí quản lý hành chính hàng năm của UBND tnh.

- Kinh phí rà soát, điu chnh quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, quy hoạch tuyến xe buýt: Từ kinh phí của UBND tỉnh, từ các nhà đầu tư xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp và của các doanh nghiệp.

- Kinh phí thực hiện các giải pháp cải thiện kết cấu hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông khu vực ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp:

Trên phạm vi đường tnh, đường huyện, đường đô thị: Kinh phí của UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, kinh phí từ các nhà đầu tư xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp và của các doanh nghiệp.

- Kinh phí thực hiện các gii pháp về kết cấu hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông khu vực trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp: Kinh phí từ các nhà đầu tư xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp và của các doanh nghiệp.

- Kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đào tạo ngun nhân lực được huy động từ các nguồn:

+ Các nhà đầu tư xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các doanh nghiệp.

+ Kinh phí bảo đảm trật tự, an toàn giao thông hàng năm của UBND tnh, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

+ Ban An toàn giao thông tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban An toàn giao thông tỉnh

- Chủ trì xây dựng và ban hành quy chế phối hợp giữa Ban An toàn giao thông tỉnh với Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải, Liên đoàn lao động tỉnh và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa trong công tác bo đảm trật tự, an toàn giao thông.

- Chủ trì, đề xuất phối hợp, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông tại khu vực các khu công nghiệp, cụm công nghiệp vào các chương trình, dự án tuyên truyn an toàn giao thông của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông vận tải.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành đào tạo, tập huấn cho mạng lưới tuyên truyền viên cơ sở, tcông nhân tự quản khu nhà trọ thực hiện công tác tuyên truyn, ph biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

2. Sở Giao thông vận tải

Chủ động tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh trin khai thực hiện các nội dung của Đề án theo Kế hoạch phù hợp với tình hình của địa phương, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ sau:

- Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo tnh về công tác triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án; chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án.

- Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Công thương, Liên đoàn lao động tnh, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa trong quá trình trin khai Kế hoạch thực hiện Đề án.

- Tiến hành cải tạo xóa bcác điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông trên hệ thống đường tỉnh khu vực xung quanh các khu công nghiệp và cụm công nghiệp.

- Rà soát, cải tạo điều kiện an toàn giao thông tại các đim đấu nối khu công nghiệp, cụm công nghiệp với đường tỉnh.

- Đầu tư xây dựng cầu vượt cho người đi bộ, xe đạp và xe máy sang đường trên các tuyến đường tnh tại các khu vực khu công nghiệp, cụm công nghiệp có nhu cầu người sang đường cao vàtổ chức giao thông phức tạp.

- Phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp điều chnh quy hoạch xe buýt, đy mạnh phát triển vận tải hành khách bng xe buýt đến các khu công nghiệp và cụm công nghiệp, bố trí các đim đón, trả cán bộ, công nhân trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

- Chủ trì, đề xuất UBND tnh thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra, giám sát, thanh tra và xphạt vi phạm hành chính việc thực hiện các quy định, quy hoạch, kế hoạch có liên quan đến bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các khu công nghiệp và cụm công nghiệp.

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông thường xuyên tun tra, kim soát, xử lý nghiêm đi với phương tiện đưa đón công nhân vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông và các điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, phương tiện chhàng quá khổ, quá tải.

- Tổng hợp, báo cáo và đề xuất với Lãnh đạo tỉnh giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc và phát sinh trong quá trình triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án.

3. Công an tỉnh

Chủ động tham mưu cho Chtịch UBND tnh trin khai thực hiện các nội dung của Đề án phù hợp với tình hình của địa phương, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ sau:

- Phối hợp với S Giao thông vn ti, Ban An toàn giao thông tnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp, SCông thương, Liên đoàn lao động tnh trong quá trình triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án.

- Phối hợp hỗ trợ cải tạo xóa b các đim đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông trên hệ thống đường tnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị khu vực xung quanh các khu công nghiệp và cụm công nghiệp.

- Phi hợp các đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra, giám sát, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính việc thực hiện các quy định, kế hoạch có liên quan đến bảo đm trật tự, an toàn giao thông tại các khu công nghiệp và cụm công nghiệp.

- Thường xuyên tuần tra, kim soát theo chuyên đề tại các khu công nghiệp và cụm công nghiệp, đặc biệt là các chuyên đề về: Đội mũ bảo hiểm, chạy quá tc độ, sử dụng rượu bia, ch quá sngười quy định, đi không đúng làn đường, phần đường quy định....

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông thường xuyên tuần tra, kim soát, xử lý nghiêm đối với phương tiện đưa đón công nhân vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông.

4. Ban Quản lý các khu công nghiệp

Chủ động tham mưu cho Chtịch UBND tnh trin khai thực hiện các nội dung của Đề án phù hợp với tình hình của khu công nghiệp, trong đó tập trung vào các nhim vụ sau:

- Chủ trì, phối hợp với Ban An toàn giao thông tnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng hướng dẫn các công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp rà soát và điu chỉnh quy hoạch chi tiết các khu công nghiệp phù hợp với quy hoạch giao thông vận tải.

- Phối hợp với Ban An toàn giao thông tnh, Liên đoàn lao động tnh, Công an tỉnh tăng cường công tác ph biến, hướng dẫn việc thực hiện các quy định, quy hoạch, kế hoạch có liên quan đến bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

- Yêu cầu các nhà đu tư, nhà khai thác và các doanh nghiệp phải bố trí bộ phận làm đu mi theo dõi, quản lý về công tác bảo đảm an toàn giao thông, hoặc có người phụ trách về vấn đề này.

- Bổ sung tiêu chí về an toàn giao thông vào tiêu chí đánh giá, xếp loại khen thưởng hàng năm đi với các công ty đầu tư kinh doanh hạ tng khu công nghiệp và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

- Yêu cu các công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp rà soát, thay thế hệ thống báo hiệu đường bộ trong các khu công nghiệp.

- Yêu cầu các công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp rà soát, cải tạo điều kiện an toàn giao thông tại các nút giao trong khu vực khu công nghiệp; rà soát, xây dựng bãi đỗ xe ô tô trong các khu công nghiệp; bố trí các đim đón, trả khách trong khu công nghiệp.

- Khuyến khích các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp bố trí xe ô tô đưa đón công nhân.

- Phối hợp với Ban An toàn giao thông tnh, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh tuyên truyền, khuyến khích các doanh nghiệp và các khu công nghiệp áp dụng quy trình quản lý an toàn giao thông theo tiêu chuẩn ISO 39001.

- Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh hướng dẫn các công ty đầu tư hạ tầng khu công nghiệp xây dựng và ban hành quy chế riêng về giao thông vn tải trong khu công nghiệp, phù hợp với từng khu công nghiệp.

- Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận ti, Công an tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tnh đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông vào cùng với các hoạt động tập huấn về an toàn lao động, phòng cháy, cha cháy hàng năm của các doanh nghiệp và trong các cuộc họp giao ban doanh nghiệp, giao ban các công ty đầu tư hạ tng khu công nghiệp định kỳ 06 tháng, 01 năm.

- Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vn tải, Công an tnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Công đoàn khu công nghiệp lng ghép nội dung tuyên truyền, phbiến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông vào các buổi sinh hoạt công đoàn, cuộc họp giữa công nhân với chủ doanh nghiệp.

5. S Công thương

Chủ động tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh trin khai thực hiện các nội dung của Đề án phù hợp với tình hình của địa phương về các cụm công nghiệp, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ sau:

- Chủ trì thực hiện quy hoạch, bổ sung, mở rộng các cụm công nghiệp, thành lập các cụm công nghiệp, rà soát và điu chỉnh quy hoạch chi tiết các cụm công nghiệp phù hợp với quy hoạch giao thông vận tải.

- Tăng cường công tác phbiến, hướng dẫn việc thực hiện các quy định, quy hoạch, kế hoạch có liên quan đến bo đảm trật tự, an toàn giao thông.

- Yêu cầu các nhà đu tư, nhà khai thác và các doanh nghiệp phải btrí bộ phận làm đầu mối theo dõi, quản lý về công tác bảo đảm an toàn giao thông, hoặc có người phụ trách về vấn đ này.

- Bổ sung tiêu chí về an toàn giao thông vào tiêu chí đánh giá, xếp loại khen thưởng hàng năm đối với các doanh nghiệp.

- Yêu cầu các công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp rà soát, thay thế hệ thống báo hiệu đường bộ trong các cụm công nghiệp.

- Yêu cu các công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp ci tạo điều kiện an toàn giao thông tại các nút giao trong khu vực cụm công nghiệp; xây dựng bãi đxe ô tô trong các cụm công nghiệp; bố trí các đim đón, trả khách trong cụm công nghiệp.

- Khuyến khích các doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp bố trí xe ô tô đưa đón công nhân.

- Khuyến khích các doanh nghiệp và các cụm công nghiệp áp dụng quy trình quản lý an toàn giao thông theo tiêu chuẩn ISO 39001.

- Yêu cầu các cụm công nghiệp xây dựng và ban hành quy chế riêng về giao thông vn ti trong khu vực, phù hợp với từng điều kiện thực tế của các cụm công nghiệp.

- Đưa nội dung tuyên truyền, phbiến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông vào cùng với các hoạt động tập huấn về an toàn lao động, phòng cháy, cha cháy hàng năm ca các doanh nghiệp.

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền, phbiến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông vào các bui sinh hoạt công đoàn, cuộc họp gia công nhân với chủ doanh nghiệp.

- Chủ trì, đề xuất UBND tnh yêu cu UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa trin khai các nội dung của Đề án đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn địa phương.

6. UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa

Chủ động tham mưu cho Chtịch UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung của Đề án phù hợp với tình hình của địa phương, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ sau:

- Rà soát và điều chnh quy hoạch chi tiết xung quanh các khu công nghiệp, cụm công nghiệp phù hợp với quy hoạch giao thông vận ti.

- Tiến hành cải tạo xóa b các điểm đen, điểm tiềm n nguy cơ gây tai nạn giao thông trên hệ thống đường huyện, đường đô thị, đường xã khu vực xung quanh các khu công nghiệp và cụm công nghiệp.

- Tăng cường công tác phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện các quy định, quy hoạch, kế hoạch có liên quan đến bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

- Yêu cu các nhà đầu tư, nhà khai thác và các doanh nghiệp phải bố trí bộ phận làm đu mi theo dõi, quản lý về công tác bảo đảm an toàn giao thông, hoặc có người phụ trách về vấn đề này.

- Bổ sung tiêu chí về an toàn giao thông vào tiêu chí đánh giá, xếp loại khen thưởng hàng năm đối với các doanh nghiệp trên địa bàn.

- Rà soát, thay thế hệ thống báo hiệu đường bộ xung quanh các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

- Cải tạo điều kiện an toàn giao thông tại các nút giao xung quanh khu vực khu công nghiệp, cụm công nghiệp; xây dựng bãi đỗ xe ô tô xung quanh các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; b trí các đim đón, trkhách xung quanh các khu công nghiệp, cụm công nghiệp cho phù hợp.

- Khuyến khích các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp bố trí xe ô tô đưa đón công nhân.

- Khuyến khích các doanh nghiệp và các khu công nghiệp áp dụng quy trình quản lý an toàn giao thông theo tiêu chun ISO 39001.

- Đưa nội dung tuyên truyền, phbiến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông vào cùng với các hoạt động tập huấn về an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy hàng năm của các doanh nghiệp.

- Chỉ đạo các lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm, chấm dứt tình trạng lấn chiếm lòng đường, lề đường để kinh doanh, buôn bán, làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự, an toàn giao thông tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

- Thành lập Tổ tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trt tự, an toàn giao thông tại các cụm công nghiệp với lực lượng nòng cốt là Công an xã, phường, Dân phòng...

- Huy động các lực lượng phối hợp, bao gồm Công an, Dân phòng... tiến hành phân luồng, hướng dẫn giao thông trong giờ cao đim tại cng và các vị trí có tình hình giao thông phức tạp tại khu vực khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông vào các bui sinh hoạt công đoàn, cuộc họp giữa công nhân với chủ doanh nghiệp.

7. Liên đoàn lao động tỉnh

Chủ động tham mưu cho Chtịch UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung của Đề án phù hợp với tình hình của địa phương, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ sau:

- Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh và Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Công thương, Sở Giao thông vn tải và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa trong quá trình trin khai Kế hoạch thực hiện Đ án.

- Đưa nội dung tuyên truyền, phbiến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông vào cùng với các hoạt động tập huấn về an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy hàng năm của các doanh nghiệp.

- Chtrì lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông vào các bui sinh hoạt công đoàn, cuộc họp giữa công nhân với chủ doanh nghiệp.

8. S Xây dng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, các công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng

- Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm phi hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai Kế hoạch thực hiện Đ án.

- Các công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp trách nhiệm chủ động trin khai thực hiện các nội dung liên quan phù hợp với tình hình của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khi được yêu cầu.

(Danh mục các nhiệm vụ triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án tại Phụ lục đính kèm theo Kế hoạch này).

Trên đây là Kế hoạch “Tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại khu vc có khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tnhtriển khai thực hiện Đ án “Tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại nhng khu vực có khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn toàn quốc”, giao Giám đốc Sở Giao thông vn tải theo dõi, kiểm tra, đôn đc việc thực hiện; định k tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban ATGTQG:
- T
T. Tnh ủy; TT. HĐND tnh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND
tỉnh:
- Thành viên Ban An toàn giao thôn
g tnh;
- S
Công thương; Sở LĐTBXH;
- Ch
ánh, PCVP. UBND tnh;
- UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa;
- Lưu. VT, NC, CNN.

<Mainc.T10>

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH “TĂNG CƯỜNG CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TẠI KHU VỰC CÓ KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH”
(Kèm theo Kế hoạch số 9743/KH-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì, phối hp

Thời gian thực hiện

I

Quản lý nhà nước

 

 

1

Xây dựng chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách bằng xe buýt đến các khu công nghiệp và cụm công nghiệp của địa phương

Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông tnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp, S Công thương

2017

2

Rà soát, điều chnh quy hoạch chi tiết các khu công nghiệp và cụm công nghiệp

Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp, SCông thương, UBND huyện

2017 - 2018

3

Rà soát và điều chnh quy hoạch xe buýt, bố trí các điểm đón, trcán bộ, công nhân trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp

SGiao thông vận ti, Ban An toàn giao thông tnh, Ban Qun lý các khu công nghiệp, S Công thương

2017 - 2018

4

y dựng và ban hành quy chế phối hợp gia Ban An toàn giao thông tnh với Ban Quản lý các khu công nghiệp, S Công thương, Liên đoàn lao động tnh và chính quyền địa phương trong công tác bo đm trật tự, an toàn giao thông

Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp, S Công thương, Liên đoàn lao động tnh, Ủy ban nhân dân huyện

2017 - 2018

5

Chương trình phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định, quy hoạch, kế hoạch bo đảm trật tự, an toàn giao thông

Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Công thương, Ủy ban nhân dân huyện

2017 - 2020

6

Bổ sung tiêu chí về an toàn giao thông vào tiêu chí đánh giá, xếp loại khen thưởng hàng năm các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và cụm công nghiệp

Ban An toàn giao thông tnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp, S Công thương

2017

II

Kết cấu hạ tầng giao thông

 

 

7

Cải tạo, xóa bỏ các điểm đen, đim tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông trên hệ thống đường khu vực xung quanh các khu công nghiệp và cụm công nghiệp

Ban An toàn giao thông tnh, Sở Giao thông vận ti, Ban Quản lý khu công nghiệp, S Công thương

Hàng năm

8

Rà soát, điều chnh đảm bảo đấu nối của các khu công nghiệp vào quốc lộ phải theo đúng quy định tại Thông tư s 50/2015/TT-BGTVT

Sở Giao thông vận tải

2017 - 2020

9

Ci tạo điều kiện an toàn giao thông tại các điểm đấu nối khu công nghiệp, cụm công nghiệp với đường tnh, đường đô thị và đường huyện

Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý các khu công nghiệp, S Công thương, Ủy ban nhân dân huyện

2017 - 2020

10

Rà soát, thay thế hệ thống báo hiệu đường bộ trong các khu công nghiệp đảm bảo theo đúng quy định của Quy chuẩn kthuật quốc gia về báo hiệu đường b QCVN 41:2016/BGTVT

Sở Giao thông vận ti, Công an tnh, Ban An toàn giao thông tnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Công thương

2017 - 2018

11

Đầu tư xây dựng các cầu vượt cho người đi bộ, xe đạp và xe máy sang đường tại các khu vực khu công nghiệp, cụm công nghiệp có nhu cầu cao

Sở Giao thông vận tải

2017 - 2020

12

Rà soát và đầu tư xây dựng các đường gom tại các khu công nghiệp và cụm công nghiệp theo quy hoạch

SGiao thông vận ti, Ban Quản lý các khu công nghiệp, S Công thương, Ủy ban nhân dân huyện

2017 - 2020

13

Xây dựng các bãi đxe ô tô trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp

SGiao thông vận tải, Ban Quản lý các khu công nghiệp, S Công thương, Ủy ban nhân dân huyện

2017 - 2020

14

Bố trí các đim đón, trcán bộ, công nhân trong và ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý các khu công nghiệp

2017 - 2020

15

Các khu công nghiệp có lưu lượng giao thông lớn nghiên cứu mở thêm cng; xem xét bố trí cổng riêng cho phương tiện vận ti hàng hóa

Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Công thương, các công ty đu tư hạ tng

2017 - 2020

III

Phương tiện giao thông và hoạt động vận tải

 

 

16

Tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện tham gia giao thông đường bộ

SGiao thông vận tải, Công an tnh

Hàng năm

17

Khuyến khích trin khai dịch vụ vận ti, đưa đón công nhân khu công nghiệp, cụm công nghiệp của địa phương

SGiao thông vận tải, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Công thương

2017 - 2020

IV

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

 

 

18

Đề xuất lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông vào các chương trình của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Ban An toàn giao thông tnh và các hoạt động liên quan của địa phương

Ban An toàn giao thông tnh

Hàng năm

19

Xây dựng chương trình phối hợp gia Ban An toàn giao thông tnh với Ban Quản lý khu công nghiệp, Sở Công thương, Liên đoàn lao động tnh và chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Ban An toàn giao thông tnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp, S Công thương, Liên đoàn lao động tnh, Ủy ban nhân dân huyện, xã

Hàng năm

20

Tuyên truyền, ph biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại khu dân cư khu vực quanh khu công nghiệp và khu vực cụm công nghiệp

Ban An toàn giao thông tnh, Ủy ban nhân dân huyện, xã

Hàng năm

21

Xây dựng tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Ban An toàn giao thông tỉnh

Hàng năm

22

Thành lập đội tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cấp cơ sở trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Công thương

2017 - 2018

23

Xây dựng tsách pháp luật tại khu nhà và nhà trọ của công nhân

Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Công thương, các công ty đầu tư hạ tầng

2017 - 2018

V

Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

 

 

24

Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành định kỳ tiến hành kiểm tra theo chuyên đề

Ban An toàn giao thông tnh, Sở Giao thông vận tải, Công an tnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Công thương

2017 - 2020

25

Tuần tra, kiểm soát, xóa bỏ các chợ cóc, chợ tạm, chấm dứt tình trạng lấn chiếm lòng đường, lề đường để kinh doanh, buôn bán tại khu công nghiệp và cụm công nghiệp

Thanh tra giao thông, Ủy ban nhân dân huyện, xã

Thường xuyên hàng năm

26

Thành lập Tổ tuần tra, kim soát xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo đm trật tự và giao thông tại các cụm công nghiệp

Công an huyện, Ủy ban nhân dân xã

2017 - 2018

VI

Nguồn nhân lực

 

 

27

Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong khu vực khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Công an tnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải

Hàng năm

28

Đào tạo, tập huấn cho mạng lưới tuyên truyền viên cơ sở

Ban An toàn giao thông tnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Công thương

2017 - 2019

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 9743/KH-UBND ngày 17/10/2016 tăng cường giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại khu vực có khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


751

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!