Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 962/KH-UBND về kiểm soát tải trọng xe năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 962/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Đức Tuy
Ngày ban hành: 13/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 962/KH-UBND

Kon Tum, ngày 13 tháng 05 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT TẢI TRỌNG XE NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

Căn cứ Kế hoạch số 12593/KHPH-BGTVT-BCA ngày 21/11/2013 của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Công An về phối hp thực hiện tuần tra kim soát xử lý vi phạm chở hàng quá tải trọng của ô tô vận chuyn hàng hóa trên đường bộ;

Căn cứ Quy chế phối hợp số 62/QCPH-BGTVT-UBND ngày 24/01/2014 của Bộ Giao thông Vận tải và UBND tỉnh Kon Tum trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động tại Trạm kim tra tải trọng xe;

Căn cứ Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 17/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Trạm kim tra tải trọng xe lưu động;

Căn cứ Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 17/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vviệc ban hành quy định về tchức, hoạt động Trạm kim tra tải trọng xe lưu động;

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm soát tải trọng xe năm 2016 với các nội dung chính như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

- Tiếp tục thực hiện chủ trương kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh nhằm hạn chế tối đa tình trạng phương tiện vận chuyn hàng quá kh, quá tải góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

- Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ kim soát tải trọng xe tại các Tkiểm tra tải trọng xe lưu động (gọi tắt là T liên ngành) và Trạm kim tra tải trọng xe lưu động 54 (gọi tắt là Trạm cân 54) đxử lý nghiêm phương tiện vận chuyn hàng quá kh, quá tải.

- Thông qua công tác kim soát tải trọng xe, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về tải trọng xe, đề xuất biện pháp giải quyết kịp thời, góp phần phòng ngừa vi phạm trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông.

II. Kế hoạch Kiểm soát tải trọng xe:

1. Trạm cân 54 (thành lập theo Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 17/3/2014 của UBND tỉnh).

a. Nhiệm vụ:

- Hoạt động của Trạm cân 54 thực hiện theo Quy chế phối hp số 62/QCPH-BGTVT-UBND ngày 24/01/2014 của Bộ Giao thông Vận tải và UBND tỉnh Kon Tum trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động tại Trạm kim tra tải trọng xe và Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 17/3/2014 của UBND tỉnh về việc thành lập Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động, Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 17/3/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về tchức, hoạt động Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động và Kế hoạch này.

- Tuần tra, kiểm soát và xử phạt hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng đối với các phương tiện vận chuyn hàng hóa trên đường bộ theo Kế hoạch số 12593/KHPH-BGTVT-BCA ngày 21/11/2013 của Liên Bộ: Bộ Giao thông Vận tải - Bộ Công an.

b. Địa đim hoạt động: Tuần tra, kiểm soát lưu động trên tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14). Vị trí kim soát tải trọng xe tại Km493+100 thuộc Quốc lộ 14, khu vực Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum.

c. Phương tiện, thiết bị hoạt động của Trạm cân 54 gồm: Các phương tiện, thiết bị và công cụ hỗ trợ đã được trang bị đthực hiện nhiệm vụ của các lực lượng chức năng liên quan.

d. Thời gian hoạt động: Từ ngày Kế hoạch này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2016. Thời gian làm việc là 24/24h.

2. Tổ tuần tra, kiểm soát lưu động (03 tổ):

a. Nhiệm vụ: Kim tra, xử lý vi phạm đối với các phương tiện chở hàng quá kh, quá tải.

b. Địa đim thực hiện:

- Tổ tuần tra, kiểm soát lưu động số 01: Tuần tra, kiểm soát lưu động trên Quốc lộ 40, địa bàn huyện Ngọc Hồi; tại các bãi xếp gỗ như: Đăk Xú tại lý trình Km6+0.00 thuộc Quốc lộ 40, gần Trạm thu phí đường bộ Quốc lộ 40 và các đim khác.

- Tổ tuần tra, kiểm soát lưu động số 02: Tuần tra, kiểm soát lưu động trên đường Hồ Chí Minh đoạn từ huyện Ngọc Hồi đến huyện Đăk Glei. Vị trí kim soát tải trọng tại Km 1485+0.00 đường Hồ Chí Minh (ngã ba đường Hồ Chí Minh - Đường N5 vào Cửa khu quc tế Bờ Y).

- Tổ tuần tra, kiểm soát lưu động số 03: Tuần tra, kiểm soát lưu động trên Quốc lộ 14C khu vực huyện Ia H’Drai. Vị trí kim soát tải trọng tại Km106+600 (Trạm kim soát liên ngành cầu mới Sê San 4).

c. Lực lượng và phương tiện tham gia:

- Lực lượng tham gia gồm Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh và Thanh tra giao thông, mỗi đơn vị cử từ 2 đến 4 cán bộ, chiến sỹ tham gia (cho 01 t). Lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ được trang bị đầy đủ dụng cụ làm việc và công cụ hỗ trợ (T trưởng là đại diện Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh, T phó là đại diện Thanh tra giao thông - Sở Giao thông Vận tải).

+ Cảnh sát giao thông: Dừng phương tiện theo thẩm quyền, phối hợp Thanh tra giao thông tchức cân tải trọng phương tiện và buộc hạ tải, dỡ bỏ phần quá khđối với phương tiện vi phạm. Các trường hợp vi phạm nghiêm trọng phải sử dụng camera, máy ảnh để ghi, lưu hình ảnh; phối hp với chính quyền địa phương, lực lượng Cảnh sát khác thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực kim tra trọng tải xe và giải quyết các tình huống phức tạp khác (nếu có).

+ Thanh tra giao thông: Phối hợp với Cảnh sát giao thông xác định vị trí, tổ chức cân tải trọng phương tiện và cung cấp thông tin cho Cảnh sát giao thông xử lý quá tải, quá kh(nếu có). Yêu cầu chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện, lái xe hạ tải, dỡ bỏ phn quá kh đi với phương tiện vi phạm, tchức trông giữ, bảo quản phương tiện, hàng hóa và phương tiện chỉ được phép tiếp tục lưu hành khi đảm bảo quy định về tải trọng, khgiới hạn.

- Phương tiện: Dùng phương tiện, trang thiết bị của Thanh tra giao thông và Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh.

- Việc xử lý vi phạm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và được các thành viên Tbàn bạc thống nhất.

- Tổ trưởng, Tổ phó chịu trách nhiệm về kết quả xử lý vi phạm trước pháp luật và trước Lãnh đạo cơ quan chuyên môn.

- Các thành viên khác thuộc Tổ chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của Tổ trưởng, Tổ phó. Ttrưởng phân công cho tviên Cảnh sát Giao thông; Tphó phân công cho t viên Thanh tra giao thông.

- Định kỳ luân chuyn người công tác tại T đđảm bảo quy định về phòng, chống tham nhũng.

- Tiêu chuẩn, chế độ của cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng nào do lực lượng đó chịu trách nhiệm chi trả.

d. Thời gian thực hiện:

- Từ ngày Kế hoạch này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2016.

- Thời gian làm việc trong ngày của T 01, 02 là 24h/24h.

- Tổ 03 thực hiện theo từng đợt hoặc đột xuất tùy theo yêu cầu thực tiễn.

3. Kinh phí hoạt động: Từ Quỹ bảo trì đường bộ địa phương, kinh phí an toàn giao thông địa phương và các nguồn kinh phí hp pháp khác.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này chỉ đạo việc tchức thực hiện, kim tra, giám sát công tác kiểm soát tải trọng xe đảm bảo hiệu quả.

2. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo lực lượng Công an các huyện, thành phố; Công an các xã, phường, thị trấn tăng cường kim tra, xử lý xe quá tải, xe cơi, nới thành thùng xe trên địa bàn (trong đó cần tập trung kiểm soát tại đầu mối xếp hàng hóa như: Tại doanh nghiệp, các mỏ vật liệu xây dựng, các bãi tập kết hàng ...).

3. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Kon Tum phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và Công an tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về tải trọng xe, xếp hàng hóa lên xe ô tô, kích thước thành, thùng xe và đăng tải kết quả xử lý vi phạm nhằm nâng cao ý thức chấp hành đến các tchức, cá nhân liên quan biết thực hiện.

4. Hàng ngày, các T kim soát tải trọng xe lưu động, Trạm cân số 54 báo cáo Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải và Công an tỉnh tình hình tchức trin khai đcó chỉ đạo, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

5. Nghiêm cm việc cán bộ làm nhiệm vụ kim tra tải trọng xe có thái độ gây phiền hà, sách nhiễu khi thực hiện nhiệm vụ.

UBND tỉnh báo đcác đơn vị, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban ATGTQG;
- Bộ Giao thông Vận tải;
- TT Tnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban ATGT tỉnh;
- Tng cục Đường bộ Việt Nam;
- Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính;
- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Thanh tra giao thông;
- Phòng Cảnh sát giao thông;
- Trạm KTTTX lưu động;
- Văn phòng UBND tỉnh (CVP, PVPHTKT);
- Lưu VT, HTKT2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Tuy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 962/KH-UBND về kiểm soát tải trọng xe năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.233

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.214.224