Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 81/KH-UBND năm 2018 về tăng cường giải pháp thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện do tỉnh Lào Cai ban hành

Số hiệu: 81/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Thanh Dương
Ngày ban hành: 08/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81/KH-UBND

Lào Cai, ngày 08 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY ĐỊNH BẮT BUỘC ĐỘI MŨ BẢO HIỂM ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐI MÔ TÔ, XE GẮN MÁY, XE ĐẠP ĐIỆN.

Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết số 88/2011/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác trật tự an toàn giao thông; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai xây dựng kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với người lớn là 95%, đối với trẻ em là 80%.

2. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước liên quan đến sản xuất và kinh doanh, nhập khẩu, phân phối mũ bảo hiểm; hoàn thiện quy chuẩn về mũ bảo hiểm cho người tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

II. NỘI DUNG.

1. Xây dựng kế hoạch thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy.

2. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm kết hợp với tuyên truyền phổ biến rộng rãi trên phương tiện truyền thông, vận động người dân chấp hành quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy góp phần kéo giảm thương vong do tai nạn giao thông; duy trì và tiếp tục cải thiện tình trạng đội mũ bảo hiểm đúng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với người tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện một cách bền vững.

3. Vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tăng cường tuyên truyền, tham gia hỗ trợ tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em, các hộ gia đình khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Ban An toàn giao thông tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị, cơ quan thông tấn báo chí tổ chức các hoạt động tuyên truyền về quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trong đó đặc biệt chú trọng về chấp hành đội mũ bảo hiểm cho trẻ em. Gắn các hoạt động tuyên truyền với thực hiện kế hoạch năm an toàn giao thông 2018 “An toàn giao thông cho trẻ em”.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, huy động các nguồn lực xã hội hóa trong việc hỗ trợ tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho nhân dân, trẻ em tại những địa phương khó khăn trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

2. Công an tỉnh.

- Chỉ đạo Công an các cấp phối hợp cơ quan chức năng tăng cường thực hiện kiểm tra, xử lý nghiêm các doanh nghiệp kinh doanh mũ bảo hiểm không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia; trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì khởi tố điều tra và truy tố trước pháp luật những tổ chức, cá nhân có hành vi sản xuất, phân phối mũ bảo hiểm giả (tập trung vụ việc đã gây hậu quả thiệt hại về tính mạng và sức khỏe cho người tham gia giao thông nếu đội mũ bảo hiểm giả).

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP về nội dung quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy ở khu vực nông thôn, miền núi vùng sâu, vùng xa bao gồm: Công tác tuyên truyền, công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm đối với người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

- Chỉ đạo phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức tuần tra kiểm soát, nhắc nhở và xử lý vi phạm quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, đặc biệt chú trọng đến đối tượng là trẻ em, tập trung các tuyến đường có trường học; thông tin các trường hợp vi phạm về nhà trường; đưa vào kế hoạch chung về tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

3. Sở Công thương chỉ đạo lực lượng Quản lí thị trường phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động phân phối, kinh doanh mũ bảo hiểm trên thị trường. Trong quá trình thanh tra nếu phát hiện vi phạm, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện thanh, kiểm tra về điều kiện sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm theo quy định, có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm (nếu có). Chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng mũ bảo hiểm giả mũ bảo hiểm không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lưu thông (mua bán, trao đổi) trên thị trường tỉnh Lào Cai.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy trong ngành giáo dục, triển khai rộng rãi đến tất cả các trường, các cơ sở giáo dục trong tỉnh; chỉ đạo các nhà trường tổ chức ký cam kết với phụ huynh học sinh về quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đưa con em đến trường bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

- Tiếp tục tổ chức đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện kết hợp với công tác truyền thông đảm bảo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc tự giác chấp hành quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm trong học sinh, sinh viên, có biện pháp duy trì và tiếp tục cải thiện tình trạng đội mũ bảo hiểm cho trẻ em một cách bền vững.

- Phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông và Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức nói chuyện, thông báo tại các buổi lễ chào cờ, sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt lớp, chi đội, các giờ học luật và các quy tắc giao thông chính khóa, hoạt động ngoại khóa, tổ chức nói chuyện tại các buổi họp phụ huynh học sinh về quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

- Phát động tháng hành động vì an toàn giao thông cho trẻ em đến trường với trọng tâm hành động là đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy, xe đạp điện vào tháng 9 hàng năm.

5. Sở Thông tin và Truyền thông.

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí phát thanh, truyền hình đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy; không sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, đặc biệt các phim quảng cáo, phim truyền hình trong đó các nhân vật chính có hành vi đội mũ không phải mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy.

- Tăng cường tuyên truyền, đăng tải thường xuyên tin tức, thông điệp về quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em; Phát thông điệp trên đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và đài truyền hình thành phố về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em.

6. Sở Y tế đánh giá hiệu quả của quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với việc giảm thương tích do tai nạn giao thông gây ra; thống kê và phân tích số liệu về thương tích do không đội mũ bảo hiểm đối với các nạn nhân tai nạn giao thông báo cáo Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND tỉnh.

7. Các sở, ban, ngành, các cơ quan đơn vị, tổ chức đoàn thể.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động trong cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên gương mẫu, tự giác thực hiện tốt quy định đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện (không được đội mũ không phải mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện); Nhắc nhở người thân, con em sử dụng mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn, đội mũ đúng cách; nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ.

- Trường hợp cán bộ công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên vi phạm, cơ quan đơn vị xem xét đánh giá, bình xét, xếp loại thi đua đối với tập thể, cá nhân; Trường hợp người vi phạm là nhân dân sinh sống tại địa phương thì tổ dân phố, thôn bản, UBND phường, xã xem xét đánh giá, xếp loại gia đình văn hóa.

8. UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với điều kiện của địa phương, huy động các lực lượng tham gia triển khai đồng bộ rộng khắp từ công tác quản lý, kiểm tra giám sát việc sản xuất, điều kiện kinh doanh; tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng; công tác tuyên truyền phổ biến vận động nhân dân trên địa bàn. Thống kê, báo cáo tình hình thực hiện.

9. Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh kiểm tra giám sát, đôn đốc các đơn vị tổ chức, thực hiện, tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy.

Các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hàng quý về Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh theo địa chỉ Tầng 1, Khối 7, đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai; fax 02143821071; email: ngocsonlc@gmail.com hoặc contact-batgt@laocai.gov.vn vào trước ngày 30 của tháng cuối quý.

Trên đây là Kế hoạch tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Yêu cầu các sở, ban, ngành, các cơ quan đơn vị căn cứ triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Thành viên Ban ATGT tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Văn phòng Ban ATGT tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Đài Phát thanh - Truyền hình;
- Báo Lào Cai;
- Lưu: VT, TH1, BBT, QLĐT3,5.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Dương

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 81/KH-UBND năm 2018 về tăng cường giải pháp thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện do tỉnh Lào Cai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


572

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113