Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 679/KH-UBND triển khai công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2019 do tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 679/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Cao Văn Trọng
Ngày ban hành: 19/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 679/KH-UBND

Bến Tre, ngày 19 tháng 02 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2019

Thực hiện Chương trình hành động 17-CTr/TU ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Tỉnh ủy về thực hiện Chthị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về “Tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; Thông báo số 23/TB-VPCP ngày 16 tháng 01 năm 2019 về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2018, nhiệm vụ năm 2019; Thông báo số 25/TB-VPCP ngày 19 tháng 01 năm 2019 về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại buổi họp về triển khai giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới; Kế hoạch số 48/KH-UBATGTQG ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về Năm An toàn giao thông 2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tnh xây dựng kế hoạch triển khai Năm An toàn giao thông (ATGT) năm 2019 với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là người điều khiển mô tô, xe gắn máy, doanh nghiệp và lái xe vận tải.

2. Giảm tai nạn giao thông từ 5-10% số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2018; giảm 10% snạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

3. Tiếp tục kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài tại các địa bàn trọng điểm trong tỉnh.

II. YÊU CẦU

1. Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trên địa bàn, từ tỉnh đến các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn ngay từ đầu năm 2019.

2. Các Sở, ngành, đoàn thể có Lãnh đạo là thành viên của Ban ATGT tỉnh và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch hoạt động và bố trí ngân sách phù hợp chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của đơn vị, địa phương, đảm bảo tiết kiệm, tránh hình thức.

3. Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ quan, đơn vị thực thi công vụ.

4. Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vận tải; điều khiển giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự ATGT.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Để thực hiện được mục tiêu nêu trên các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh; UBND các huyện, thành phố cần tập trung thực hiện tt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 5627/KH-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh và Chương trình hành động số 17 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 18 của Ban Bí thư Trung ương về công tác đảm bảo trật tự ATGT.

2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, trật tự đô thị; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải, xây dựng, đất đai và du lịch có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an toàn và chống ùn tắc giao thông; nâng cao năng lực, hiệu lực của lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT.

4. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gn với duy tu, bảo đảm an toàn giao thông và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiện hữu; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa.

5. Đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thống dịch vụ vận tải nâng cao năng lực, chất lượng và giảm giá để thu hút hành khách, hàng hóa sử dụng vận tải đường bộ, đường thủy nội địa; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị, vùng tỉnh và liên tỉnh.

6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

7. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, hạn chế mức sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, kiểm soát chặt điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện cơ giới, đặc biệt là trong các khu vực trung tâm đô thị.

8. Quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng, bảo đảm việc đầu tư, xây dựng mới hoặc điều chỉnh, sp xếp các khu công nghiệp, đô thị, các trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện... trong các đô thị phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải công cộng.

IV. NHIỆM VỤ CỤ TH

1. Thường trực Ban ATGT tỉnh

- Tổ chức triển khai đợt cao điểm bảo đảm trật tự ATGT Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội xuân năm 2019. Triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2019 về công tác đảm bảo trật tự ATGT.

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2019 với chủ đ “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”; phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia có Kế hoạch xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong giai đoạn 2019-2021.

- Tổ chức hoạt động tuyên truyền theo chuyên đề: an toàn cho người đi xe mô tô; kiểm soát tốc độ; kiểm soát tải trọng xe; kiểm soát uống rượu, bia đối với lái xe, không sử dụng điện thoại khi lái xe, thắt dây đai an toàn trên xe ô tô; an toàn bến khách ngang sông; xây dựng các phóng sự, thông điệp, áp phích, pano, tờ rơi... để tuyên truyền thống nhất trên toàn tỉnh.

- Tiếp tục triển khai việc thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; chú trọng tuyên truyền, vận động đội mũ bảo hiểm cho trẻ em và mũ bảo hiểm đạt chuẩn có độ an toàn cao (mũ đội kín đầu, che hàm). Phối hợp Chương trình hỗ trợ mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một “Giữ trọn ước mơ”.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT”; triển khai Chương trình hoạt động chia sẻ ni đau cho các gia đình có người thân là nạn nhân của tai nạn giao thông và có hoàn cảnh gia đình khó khăn; phong trào xây dựng “Doanh nghiệp vận tải an toàn”, “Lái xe an toàn” năm 2019.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm trật tự ATGT hàng quý tại các huyện, thành phố có TNGT tăng, tình hình giao thông phức tạp.

- Tiếp tục đánh giá, sơ kết, tổng kết và ký chương trình phối hợp bảo đảm trật tự ATGT giai đoạn 2018-2021 với các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Hội Chữ thập đỏ tỉnh xây dựng tài liệu và tổ chức tập huấn về sơ, cấp cứu ban đầu cho người bị tai nạn giao thông cho đội ngũ lái xe Taxi, xe chở khách và tình nguyện viên.

- Tăng cường chỉ đạo hoạt động của đoàn kiểm tra liên ngành đường thủy nội địa năm 2019, thường xuyên kiểm tra xử lý tất cả các hành vi vi phạm về trật tự ATGT.

2. Sở Giao thông vận tải

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị qun lý có kế hoạch bảo trì, sửa chữa và đảm bảo an toàn kết cấu an toàn giao thông năm 2019; tăng cường rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn mất an toàn giao thông trên các tuyến QL.57, QL.57B, QL.57C và QL.60; cắm biển cảnh báo nguy hiểm trên tất cả các điểm giao cắt của đường giao thông; rà soát điều chỉnh biển báo hiệu đường bộ theo tiêu chuẩn QCVN41:2016/BGTVT; kịp thời ứng trực, sửa chữa, khắc phục hư hỏng và đảm bảo ATGT cho kết cấu hạ tng trong mùa mưa lũ.

- Tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện, chú trọng các giải pháp ngăn chặn vi phạm từ gốc, kiểm soát tải trọng phương tiện từ khâu xếp hàng lên xe; kiểm soát chặt việc thực hiện quy định về kích thước thành, thùng xe; tăng cường sử dụng hiệu quả dữ liệu thiết bị giám sát hành trình xe ô tô; giám sát, xử phạt nghiêm việc sử dụng phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.

- Tiếp tục đổi mới phương thức đào tạo, cấp giấy phép điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa; hoàn thiện quy trình giám sát, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, camera giám sát quá trình đào tạo và sát hạch. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục cấp mi, cấp đổi giấy phép điều khiển phương tiện; triển khai hiệu quả việc cấp giấy phép lái xe quốc tế.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; lập kế hoạch thẩm định ATGT đối với toàn bộ hệ thống quốc lộ đang khai thác, chú trọng các điểm đấu nối giữa đường nhánh với quốc lộ; thực hiện thẩm định ATGT các tuyến đường tỉnh và đường huyện; bổ sung đầy đủ hệ thống hộ lan, cọc tiêu, biển báo; xử lý khắc phục các điểm đen về ATGT trên mạng lưới đường bộ.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc triển khai thực hiện quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vn tải; phối hợp với lực lượng Công an tiếp tục thực hiện siết chặt kiểm soát tải trọng xe; kiểm tra việc thực hiện các cam kết về xếp hàng hóa, vận chuyển đúng tải trọng phương tiện, hành vi tự ý thay đổi kích thước thùng chở hàng của xe ô tô tải tự đ, các đơn vị kinh doanh vận tải, chủ phương tiện và đầu mối hàng hóa.

- Khai thác và sử dụng hiệu quả dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô để xử lý vi phạm đối với chủ xe, lái xe, xác định trách nhiệm liên quan của cơ quan, người thực thi công vụ; công bố doanh nghiệp có nhiều xe vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng, cung cấp dữ liệu và thông tin cho lực lượng cảnh sát giao thông xử lý ngay các xe vi phạm tốc độ cao tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông; tiếp tục siết chặt quản lý đối với các phương tiện thủy nội địa chở khách ngang sông, chở khách du lịch.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển phương tiện giao thông; thông báo số điện thoại đường dây nóng của cơ quan thanh tra tại các cơ sở đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe để tiếp nhận phản ảnh của người dân về vi phạm, tiêu cực.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định pháp luật về ATGT đường thủy nội địa; kiên quyết đình chỉ hoạt động của các cảng, bến và phương tiện thủy nội địa chưa đáp ng đầy đủ quy định về an toàn.

- Tăng cường công tác đăng kiểm, kiểm tra chất lượng và phối hợp với Công an tỉnh quản lý chặt chẽ hoạt động của xe bốn bánh chạy điện, xe máy điện và xe đạp điện.

- Phối hợp với Sở Y tế tăng cường thanh tra các cơ sở khám sức khỏe cho người điều khiển phương tiện; tổ chức hậu kiểm kết quả khám sức khỏe cho lái xe kinh doanh vận tải.

- Đy mạnh triển khai các đề án liên quan đến công tác bảo đảm trật tự ATGT (Đề án xây dựng các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT đường bộ tại những khu vực có khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn; Đ án tăng cường bảo đảm trật tự ATGT nông thôn).

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 4281/KH-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh về việc lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020; Kế hoạch số 3927/KH-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2017 về việc tăng cường công tác lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ.

- Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 4151/KH-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2016 về việc tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa trong tình hình mới; Công văn số 5769/UBND-KT ngày 31 tháng 10 năm 2016 về xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định; Công văn số 6788/UBND-KT ngày 28 tháng 12 năm 2016 về việc tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trng phương tiện; Công văn số 4026/UBND-KT ngày 31 tháng 8 năm 2018 về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ.

3. Công an tỉnh

- Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT; vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Có chương trình phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng, phát triển phong trào quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự và trật tự ATGT với các cuộc vận động, những mô hình phù hợp, thiết thực, có hiệu quả cao.

- Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về trật tự ATGT, phát huy các phương thức truyền thống với đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, sử dụng các thiết bị kỹ thuật tiên tiến để giám sát, ghi hình, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự ATGT; căn cứ từng thời gian và tình hình cụ thể, chỉ đạo mở cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo các chuyên đề, hoặc tổng kiểm soát hành chính các phương tiện giao thông; duy trì việc thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn, chất ma túy đối với người lái xe và quy định về đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe máy, xe đạp điện trong cả năm 2019.

- Tăng cường lực lượng, phương tiện đủ mạnh trên các tuyến giao thông trọng điểm để thực hiện vũ trang tuần tra kiểm soát, chủ động trấn áp các loại tội phạm, trong đó có tội phạm chống người thi hành công vụ.

- Tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông; các vụ tai nạn giao thông có đủ yếu tố cu thành tội phạm phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng để kiên quyết xử lý bằng pháp luật hình sự.

- Thông qua các hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT, chủ động phát hiện các bất hợp lý, sai sót về tổ chức giao thông và qua công tác phối hợp với Sở Giao thông vận tải rà soát, đánh giá hiện trạng các tuyến giao thông vận tải để kiến nghị xây dựng phương án tổ chức lại giao thông theo từng tuyến, nhất là các tuyến giao thông phức tạp nhằm kịp thời khắc phục các bất hợp lý về tổ chức giao thông, giải quyết các “điểm đen”, các tuyến giao thông phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

- Phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh trong công tác bảo đảm trật tự ATGT. Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Giao thông vận tải trong công tác bảo đảm trật tự ATGT; kết ni chia sẻ các dữ liệu dùng chung phục vụ công tác bảo đảm trật tự ATGT, quản lý lái xe, lái tàu, quản lý phương tiện, xử lý vi phạm trật tự ATGT, hạ tầng giao thông, kiểm định phương tiện giám sát hành trình xe ô tô...

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông và Công an các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chở hàng quá tải của lái xe, chủ xe ô tô tải, đặc biệt là xe chở công-ten-nơ, vật liệu xây dựng; kiểm tra, xử lý vi phạm chở quá tải đối với phương tiện thủy nội địa.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch 4151/KH-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2016 về việc tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa trong tình hình mới; Công văn số 5769/UBND-KT ngày 31 tháng 10 năm 2016 về xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định; Công văn số 6788/UBND-KT ngày 28 tháng 12 năm 2016 về việc tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện; Công văn số 4062/UBND-KT ngày 31 tháng 8 năm 2018 về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” và Chương trình “Phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020”.

- Chỉ đạo Thanh tra Công an tỉnh, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc thực thi nhiệm vụ đối với các lực lượng chức năng, lực lượng tuần tra kiểm soát trên địa bàn.

4. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Đội biên phòng tỉnh

- Tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT; tiếp tục giữ vững các chỉ tiêu giảm số vụ tai nạn, giảm số người chết và bị thương trong quân đội từ 5%-10%. Không để xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng, nhất là đi với xe ô tô quân sự. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT để mọi quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động trong quân đội gương mẫu, tự giác chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trật tự ATGT.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự ATGT, tập trung vào: Công tác quản lý, sử dụng phương tiện vận tải quân sự; chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe; kiểm định an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe máy quân sự, phương tiện vận tải đường thủy.

- Tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát, duy trì nghiêm việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệnh, Điều lệ của quân đội đối với người điều khiển phương tiện quân sự khi tham gia giao thông; Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của địa phương xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT gây hậu quả nghiêm trọng.

- Tăng cường huấn luyện, diễn tập cứu hộ, cứu nạn các tình huống tai nạn, mất an toàn trên biển, trên các tuyến đường thủy nội địa cho lực lượng hải quân và công binh trong toàn quân.

5. SXây dựng

- Đôn đốc UBND các các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác quản lý quy hoạch đô thị, hoạt động xây dựng ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi xây dựng vi phạm hành lang ATGT, đảm bảo trật tự ATGT, khắc phục ùn tắc giao thông.

- Kiểm soát chặt chẽ công tác lập, điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp, đô thị phù hợp năng lực với kết cấu hạ tầng giao thông; quy hoạch chuyên ngành hạ tầng giao thông, các chỉ tiêu về số tầng cao, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, quy mô dân số, diện tích đất dành cho giao thông đảm bảo khả năng kết nối giao thông đô thị; bảo đảm quy định về diện tích, số lượng vị trí đỗ xe trong các công trình xây dựng; không gian vỉa hè, lối đi cho người đi bộ; thiết kế thi công và bảo hành bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đáp ứng yêu cầu về trật tự ATGT.

- Chỉ đạo và tổ chức kiểm tra việc rà soát, đánh giá thực hiện quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng dọc trên tuyến QL.57, QL.57B, QL.57C và QL.60 bảo đảm không làm phát sinh ùn tắc giao thông, mất trật tự ATGT.

6. S Tư Pháp

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác bảo đảm trật tự ATGT, phát hiện những quy định không phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kiến nghị cơ quan ban hành văn bản sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp quy định pháp luật.

- Tổ chức lồng ghép công tác tuyên truyền về trật tự ATGT vào Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan là Thành viên Ban ATGT tỉnh tổ chức kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn giao thông.

7. Sở Văn hóa ththao và Du lịch

Triển khai thực hiện Đề án xây dựng văn hóa giao thông an toàn thông qua các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật dân tộc; Phối hợp với UBND các huyện, thành phố kiểm tra, giám sát chặt chẽ loại bỏ những thông tin kích động hành vi vi phạm pháp luật về trật tự ATGT trước khi cho lưu hành các tác phẩm văn hóa nghệ thuật; giám sát chặt chẽ việc gắn quảng cáo rượu, bia với cảnh báo tác hại, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nếu điều khiển phương tiện khi sử dụng rượu, bia.

8. Sở Công thương

Chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn việc lưu hành các sản phẩm, phụ tùng, linh kiện của phương tiện giao thông, mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô xe máy giả, nhái không đạt chất lượng tiêu chuẩn trên thị trường.

9. SThông tin và Truyền thông

- Phối hợp với các cơ quan báo chí, Đài phát thanh - Truyền hình đổi mới cách thức tuyên truyền, xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về đảm bảo trật tự ATGT, trong đó, tập trung tuyên truyền theo chủ đề năm 2019.

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền ATGT phù hợp với các nhóm đối tượng khác nhau; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trọng tâm trên truyền hình, phát thanh, trên báo mạng, các mạng xã hội.

- Đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông: tuyên truyền trực quan, tuyên truyền lưu động, loa phóng thanh; sử dụng thông điệp, băng rôn, khẩu hiệu, triển lãm tranh ảnh, các hội thi, vận động sáng tác âm nhạc, phim ảnh, văn học nghệ thuật về chủ đề ATGT.

10. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo Phòng giáo dục các huyện, thành phố tăng cường thực hiện biện pháp tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn giao thông năm học 2019-2020; xây dựng kế hoạch triển khai Năm ATGT 2019 trong ngành giáo dục và phát động “Tháng cao điểm ATGT cho học sinh tới trường” tháng 9 năm 2019.

- Tiếp tục phối hợp với Ban ATGT tỉnh tổ chức cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2019-2020 cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

- Phối hợp với Ban ATGT tỉnh và Công ty Honda Việt Nam xây dựng Kế hoạch tặng mũ bảo him đạt chuẩn cho toàn bộ học sinh lớp 1 năm học 2019-2020.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc nắm tình hình một số địa phương phức tạp về giao thông trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT cho học sinh các cấp.

11. Sở Tài chính

- Đảm bảo kinh phí theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện nhiệm vụ ATGT năm 2019; phối hợp với Ban ATGT và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ ATGT năm 2019.

- Phân bnguồn kinh phí xử phạt hành chính về trật tự ATGT được điều tiết từ ngân sách trung ương về ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT, ưu tiên cho lực lượng Công an, Thanh tra giao thông vận tải và xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông.

12. SY tế

- Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BYT-BCA quy định về việc xét nghiệm nồng độ cồn trong máu người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

- Chủ trì phối hợp với Ban ATGT tỉnh và các đơn vị liên quan thống kê báo cáo các trường hợp tai nạn giao thông được tiếp nhận tại các cơ sở y tế. Báo cáo quý, 6 tháng và năm về các trường hợp xét nghiệm nồng độ cồn trong máu tại các bệnh viện.

- Chỉ đạo các Trung tâm Y tế tăng cường và nâng cao chất lượng thực hiện Thông tư số 24/2015/TTLT/BYT-BGTVT ngày 21 tháng 8 năm 2015 về quy định tiêu chuẩn sức khỏe cho người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở khám sức khỏe cho người lái xe; tổ chức tổng kiểm tra công tác khám và cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe và người học lái xe trong tỉnh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định; phối hợp với Sở Giao thông vận tải thực hiện nghiêm công tác khám sức khỏe đình kỳ đối với lái xe kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh, xét nghiệm ma túy đối với toàn bộ lái xe khi khám sức khỏe.

13. Các Sở, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Đồng khởi đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT đến tận cơ sở, phường, xã, thị trấn; tập trung tuyên truyền vào các đối tượng có nguy cơ gây tai nạn giao thông cao như lái xe khách, người điều khiển xe mô tô, thanh thiếu niên trên địa bàn nông thôn; phát huy hiệu quả hệ thống đài truyền thanh tại các xã, phường, thị trấn.

- Duy trì, nâng cao chất lượng các chuyên mục, bản tin ATGT, đăng các tin, bài, ảnh tuyên truyền mang tính giáo dục ý thức người tham gia giao thông. Thường xuyên phản ánh về tình hình trật tự ATGT, những hiểm họa và những ni đau do tai nạn giao thông gây ra; phát sóng các thông điệp về ATGT.

14. UBND các huyện, thành phố

Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, xây dựng kế hoạch bảo đảm trật tự ATGT năm 2019 theo chủ đề năm với một số nhiệm vụ trọng tâm:

- Tăng cường công tác chđạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT theo chủ đề Năm ATGT 2019 tại địa phương; tập trung tổ chức có hiệu quả đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019; tiếp tục kiện toàn bộ máy, nhân sự Ban ATGT các huyện, thành phố; chú trọng tăng cường lực lượng làm công tác bảo đảm trật tự ATGT ở các xã, phường, thị trấn.

- Xây dựng kế hoạch chuyên đề tuyên truyền, vận động gắn với giám sát thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT bám sát chủ đề Năm ATGT 2019, chuyên đề ATGT cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện và các chuyên đề phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, các loại hình văn hóa nghệ thuật dân tộc, các công cụ truyền thông hiện đại để góp phần tạo chuyển biến quan trọng trong văn hóa giao thông trên phạm vi toàn tỉnh.

- Rà soát các tuyến đường thường xảy ra tai nạn giao thông để bố trí giờ giảm tốc và cắm biển cảnh báo nguy hiểm từ đường phụ ra đường chính trên mạng lưới đường huyện, xã, đường giao thông nông thôn.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tại Kế hoạch 4281/KH-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2014 về việc lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020; Kế hoạch số 3927/KH-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2017 về vic tăng cường công tác lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ; Kế hoạch 4151/KH-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2016 về việc tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa trong tình hình mới; Công văn số 5769/UBND-KT ngày 31 tháng 10 năm 2016 về xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định; Công văn số 6788/UBND-KT ngày 28 tháng 12 năm 2016 về việc tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện.

15. Một số công việc cấp bách cần triển khai

- Thường trực Ban ATGT tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, việc thực hiện quy định pháp luật về trật tự ATGT trong kinh doanh vận tải đối với toàn bộ các đơn vị kinh doanh vận tải; trong Quý I năm 2019 hoàn thành kiểm tra các đơn vị có phương tiện gây tai nạn giao thông trong năm 2018. Yêu cầu tất cả các bến xe, bãi đỗ xe kinh doanh vận tải tập trung, chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh thường xuyên có xe tô tô chở khách từ 9 chỗ ngồi trở lên và xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ từ 10 tấn trở lên phải tuân thủ yêu cầu của các Đoàn kiểm tra liên ngành, lực lượng Công an hoặc Thanh tra giao thông vận tải khi thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông và kinh doanh vận tải, bố trí địa điểm, mặt bằng, các điều kiện cần thiết tại chỗ để phục vụ công tác kiểm tra.

- Sở Giao thông vận tải chủ trì lập kế hoch khám sức khỏe toàn bộ lái xe kinh doanh vận tải thuộc các đơn vị do Sở Giao thông vận tải cấp Giấy đăng ký kinh doanh, hoàn thành trong Quý II năm 2019.

- Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở GTVT chỉ đạo lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ về bảo đảm trật tự ATGT theo đúng quy định của pháp luật; không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong các lực lượng chức năng, làm mất uy tín, hình ảnh của ngành và lực lượng thi hành công vụ.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo cán bộ, công chức của mình tuyệt đối không can thiệp vào quá trình thực thi công vụ trong tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm của lực lượng chức năng; đồng thời thực hiện công khai danh tính cán bộ, công chức cố tình can thiệp.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ngành, các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành, địa phương về công tác đảm trật tự ATGT năm 2019.

2. Giao Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố trong việc tổ chức triển khai thực hiện tốt chỉ đạo này, kịp thời tổng hợp báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Trên đây là kế hoạch hoạt động đảm bảo trật tự ATGT năm 2019. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban ATGT Quốc gia (để báo cáo);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- TV Ban ATGT tỉnh;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- NC: KT, NC, TH, TCĐT, KGVX; C. TTĐT;
- VP Ban ATGT tỉnh;
- Lưu: VT,(LHT).

CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 679/KH-UBND triển khai công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2019 do tỉnh Bến Tre ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.535

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116