Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 32/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Nguyễn Văn Khước
Ngày ban hành: 20/02/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/KH-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2020

Thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và khắc phục ùn tắc giao thông và Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/2/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm TTATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ Kế hoạch số 666/KH-UBATGTQG ngày 30/12/2019 của Ủy ban ATGT Quốc gia về Kế hoạch năm an toàn giao thông 2020; Thông báo kết luận số 16/TB-UBND ngày 21/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm TTATGT và Giao thông nông thôn (GTNT) năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác bảo đảm TTATGT năm 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH:

1. Nâng cao nhận thức và ý thức của người tham gia giao thông về chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông, nhất là các quy định pháp luật về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông.

2. Tiếp tục tăng cường trách nhiệm, hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước và công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội với các huyện, thành phố trong công tác bảo đảm TTATGT; tăng cường hiệu lực và kỷ cương của lực lượng thực thi công vụ để tạo đột phá trong công tác bảo đảm TTATGT.

3. Tiếp tục giảm tai nạn giao thông (TNGT) cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết, số người bị thương số với năm 2019; giảm TNGT do nguyên nhân uống rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông.

II. YÊU CẦU:

1. Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trên toàn tỉnh, từ cấp huyện, cấp xã ngay từ tháng đầu năm 2020.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể từng nhiệm vụ, từng hoạt động và bố trí ngân sách phù hợp chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của đơn vị, địa phương, đảm bảo tiết kiệm, tuyệt đối tránh hình thức.

3. Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ.

4. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm TTATGT, trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vận tải; điều khiển giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về TTATGT.

5. Rà soát tổng thể hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ, đường ngang dân sinh, những điểm có nguy cơ gây tai nạn giao thông (điểm đen) để có biện pháp giải quyết nhằm bảo đảm ATGT.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

Để thực hiện được mục tiêu trên, các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND các huyện, thành phố cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Bám sát chủ đề Năm an toàn giao thông 2020 và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia, các Bộ, ngành Trung ương để tổ chức triển khai công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn toàn tỉnh; Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 20/6/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch số 134-KH/TU ngày 06/5/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”; Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường đảm bảo TTATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2020; Thông báo kết luận số 16/TB-UBND ngày 21/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm TTATGT và Giao thông nông thôn (GTNT) năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 16/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính Phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

2. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT, trật tự đô thị với các hình thức phong phú; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân; tăng cường triển khai các hoạt động tuyên truyền ATGT trong trường học.

3. Nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật về TTATGT. Chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đầu tư phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), Thanh tra giao thông (TTGT) và các lực lượng cùng tham gia tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý các vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, không chấp hành tín hiệu đèn, không đội mũ bảo hiểm, đội mũ không cài quai khi đi xe mô tô, xe gắn máy, chở quá số người quy định. Tiếp tục tăng cường xử lý xe ô tô chở quá tải trọng cho phép, xe ô tô cơi nới thành thùng trái quy định. Phải chú trọng công tác tuần lưu, phối hợp giữa các lực lượng cảnh sát, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xử lý đúng và trúng đối tượng vi phạm.

4. Tăng cường, nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe; thường xuyên thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực (nếu có) trong công tác này.

5. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu; rà soát và khắc phục kịp thời các điểm tiềm ẩn có nguy cơ tai nạn giao thông cao, bảo đảm ATGT và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiện hữu; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.

Thường xuyên rà soát những bất cập, những điểm có nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến đường để cải tạo, thay thế hệ thống biển báo, gương cầu, gờ giảm tốc, đèn tín hiệu chỉ huy giao thông; gắn trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong khắc phục các vấn đề bất hợp lý trong tổ chức giao thông thực hiện chậm hoặc không thực hiện dẫn đến tai nạn giao thông và nguy cơ mất ATGT. Thực hiện công tác Thẩm tra ATGT theo quy định tại Điều 11 và Điều 13, Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, các công trình đường bộ xây mới hoặc công trình đường bộ đang khai thác đểu phải thẩm tra ATGT theo quy định trước khi đưa vào khai thác sử dụng để đảm bảo ATGT.

6. Tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải trong đường bộ, đường thủy nội địa; nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng các tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt, tuyến nội tỉnh, liên tỉnh; kết nối các đô thị trung tâm tỉnh với trung tâm huyện, các khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn để thu hút hành khách, đặc biệt là trẻ em đi lại bằng dịch vụ công cộng; kiểm soát và hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân gắn với lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường, hành lang an toàn giao thông; xây dựng hệ thống nhà chờ xe buýt kết hợp với tuyên truyền về an toàn giao thông để phục vụ thuận lợi và an toàn cho nhân dân.

7. Tiếp tục thực hiện quyết liệt Kế hoạch số 1919/KH-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh về việc giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông, thiết lập kỷ cương trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh về giải tỏa hành lang ATGT trên QL2 và đường tránh TP. Vĩnh Yên; xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm hành lang an toàn đường bộ, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đặc biệt là tuyến Quốc lộ 2 qua địa bàn huyện Vĩnh Tường, Bình Xuyên; tuyến QL2 đoạn tránh thành phố Vĩnh Yên và các tuyến phố trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên; thị trấn Hương Canh,...

8. Cân đối các nguồn kinh phí theo quy định để đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm TTATGT; công tác tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm TTATGT.

9. Các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố, các tổ chức, đoàn thể nêu gương, đi đầu trong việc chấp hành các quy định về bảo đảm TTATGT; phải phân công nhiệm vụ cụ thể và quy định trách nhiệm cá nhân rõ ràng về chỉ đạo công tác bảo đảm TTATGT. Quy định việc xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác bảo đảm TTATGT khi bình xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật của các cấp.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

1. Ban An toàn giao thông tỉnh:

- Xây dựng, chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện kế hoạch Năm An toàn giao thông 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”; Kế hoạch tuyên truyền và xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT xây dựng văn hoá giao thông năm 2020 gắn với cuộc vận động sâu rộng trong các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, doanh nghiệp và người dân thực hiện hành động “Đã uống rượu bia - Không lái xe”; Phối hợp với các cơ quan báo chí xây dựng các phóng sự, thông điệp; in ấn áp phích, tờ rơi, tài liệu... để tuyên truyền về ATGT trên địa bàn toàn tỉnh; xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm TTATGT năm 2020.

- Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT trong dịp Lễ, Tết và các vấn đề nóng, nổi cộm, bất cập, phòng ngừa TNGT đặc biệt nghiêm trọng; phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện việc lắp đặt hệ thống cần chắn, cảnh báo tự động tại các đường ngang dân sinh trên địa bàn tỉnh.

- Đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; chú trọng tuyên truyền, vận động đội mũ bảo hiểm cho trẻ em và mũ bảo hiểm đạt chuẩn có độ an toàn cao (mũ đội kín đầu, che hàm).

- Phối hợp với các ngành chức năng tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình “Vòng tay nhân ái chia sẻ nỗi đau tai nạn giao thông”, Chương trình hỗ trợ mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 “Giữ trọn ước mơ”.

- Tổ chức công tác kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, các đoàn thể, UBND các huyện, thành phố thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ và các địa phương có tình hình phức tạp, tai nạn giao thông tăng cao;

- Xây dựng kế hoạch, hỗ trợ kinh phí phối hợp với các cơ quan báo chí, các sở, ngành chức năng và các tổ chức, đoàn thể trong việc tuyên truyền các hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tổ chức các hội nghị tập huấn và ATGT cho các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đoàn thể.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc xây dựng các cụm gờ giảm tốc tại các ngã 3, ngã tư trên tất cả các tuyến đường địa bàn tỉnh;

- Chủ trì các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác bảo đảm TTATGT của các cấp, các ngành và đề xuất biện pháp xử lý đối với các đơn vị, cá nhân vi phạm; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Tổ kiểm tra giám sát công tác đào tạo, sát hạch cấp GPLX, công tác đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ thường xuyên hoặc đột xuất, nhằm nâng cao chất lượng trong công tác này, góp phần kiềm chế TNGT do lái xe không có kỹ năng lái xe đảm bảo yêu cầu; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập tổ kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về TTATGT đối với các đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình phổ cập nội dung giáo dục ATGT cấp mầm non và tiểu học bằng giáo trình do Công ty Honda và Ủy ban ATGT Quốc gia biên soạn, đồng thời triển khai thực hiện xây dựng mô hình sân chơi an toàn giao thông bằng hình ảnh trực quan trong các trường mầm non và tiểu học trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên và Phúc Yên,

- Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện kế hoạch tuyên truyền và xử lý vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy đối với người phương tiện giao thông cơ giới năm 2020, an toàn đường ngang, đường sắt, đường thủy.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2020”; phong trào xây dựng “Doanh nghiệp vận tải an toàn” và “Lái xe an toàn” năm 2020 gắn với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”; hướng dẫn các doanh nghiệp vận tải tham gia giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 8; Phối hợp với Công ty Honda Việt Nam tổ chức các hoạt động của Chiến dịch ATGT cùng Honda Việt Nam năm 2020; Phát động và trao giải thưởng báo chí viết về ATGT năm 2020.

- Tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng rà soát, xây dựng Kế hoạch và triển khai xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt; tiếp tục thực hiện kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2015-2020 theo Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 1919/KH-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh về Giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông, thiết lập kỷ cương TTATGT trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh về giải tỏa hành lang ATGT trên QL2 và đường tránh thành phố Vĩnh Yên.

- Chỉ đạo Công an tỉnh và các ngành chức năng đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng Văn hóa giao thông với bình yên sông nước giai đoạn 2016-2020.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định việc xem xét trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành trong công tác bảo đảm TTATGT gắn với việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án “Một số biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025”, trình HĐND ban hành Nghị quyết về lĩnh vực này.

2. Sở Giao thông vận tải:

- Phối hợp với các ngành chức năng tiếp tục quy hoạch, xây dựng mạng lưới giao thông, đáp ứng với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, như: bến, bãi đỗ xe tắc xi, xe buýt; Tiếp tục rà soát bổ sung hệ thống biển báo hiệu đường bộ, gương cầu lồi, đèn tín hiệu giao thông. Xử lý xóa bỏ các điểm đến TNGT; rà soát, điều chỉnh thay thế hệ thống biển báo hiệu đường bộ theo tiêu chuẩn QCVN41: 2016/BGTVT trên tuyến đường tỉnh và các vị trí cần thiết khác; xây dựng thêm các Nhà chờ xe buýt để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

- Tăng cường, nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe; thường xuyên thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thông báo số điện thoại đường dây nóng của cơ quan Thanh tra tại các cơ sở đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm để tiếp nhận phản ánh của người dân về vi phạm, tiêu cực, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực (nếu có). Tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ kiểm tra giám sát công tác đào tạo, sát hạch cấp GPLX, công tác đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ thường xuyên hoặc đột xuất, nhằm nâng cao chất lượng trong công tác này. Phối hợp với Công an tỉnh kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng hiệu quả dữ liệu xử phạt vi phạm TTATGT với công tác quản lý cấp giấy phép lái xe để bảo đảm không cấp GPLX cho lái xe trong thời gian bị tước giấy phép lái xe.

- Tiếp tục triển khai Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt đến năm 2020; Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông thực hiện quyết liệt Kế hoạch số 1919/KH-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh về Giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông, thiết lập kỷ cương TTATGT trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh về giải tỏa hành lang ATGT trên QL2 và đường tránh thành phố Vĩnh Yên; Thực hiện nghiêm Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa; Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 13/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm TTATGT trong hoạt động vận tải đường bộ, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về ATGT đối với các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô và Đường thủy nội địa để xảy ra TNGT và có nhiều vi phạm trong năm 2019, kiên quyết đình chỉ hoạt động các bến trái phép, phương tiện không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn an toàn, dụng cụ cứu sinh, nhắc nhở hành khách sử dụng áo phao, dụng cụ nổi khi đi đò, phà. Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn việc chở hàng cấm, vật liệu dễ cháy nổ trên phương tiện chở khách, công tác khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ lái xe, có kiểm tra dấu hiệu sử dụng ma túy; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 21/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm hành làng an toàn đường bộ, đường sắt;

- Đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm chất lượng thi công các dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp và mở rộng kết cấu hạ tầng giao thông; phối hợp với UBND các địa phương, ngành chức năng tăng cường đảm bảo TTATGT tại các tuyến đường đang thi công nâng cấp, cải tạo cầu, đường đảm bảo giao thông thông suốt.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành giao thông vận tải theo kế hoạch và đột xuất, trong đó tập trung vào các nội dung: công tác kiểm soát tải trọng phương tiện, hoạt động nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải; công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn, việc chấp hành các quy định về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo trì công trình đường sắt và đảm bảo an toàn giao thông đường sắt; phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm đối với các bến khách ngang sông, bến hành khách, phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện chở khách trên đường thủy nội địa.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để xử lý các hành vi vi phạm về tốc độ, về hành trình của chủ xe, lái xe, đặc biệt là đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách hợp đồng và du lịch; chỉ đạo các đơn vị vận tải hành khách nâng cao chất lượng hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân được thuận lợi, an toàn.

- Chỉ đạo các phòng ban, đơn vị chức năng triển khai Đề án “Các giải pháp bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa trong tình hình mới”, Đề án “Kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch” và Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng đào tạo, sát hạch và quản lý giấy phép lái xe đảm bảo an toàn giao thông”.

- Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng Quy chế phối hợp giữa Sở Giao thông vận tải và Công an tỉnh trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

3. Công an tỉnh:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT; vận động toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng phát triển phong trào quần chúng bảo vệ an ninh trật tự và ATGT với những mô ninh phù hợp, thiết thực, có hiệu quả cao.

- Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm quy định về TTATGT, phát huy các hình thức truyền thống với đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, sử dụng các thiết bị tiên tiến để giám sát, ghi hình, phát hiện và xử lý vi phạm về TTATGT. Căn cứ từng thời gian và tình hình cụ thể chỉ đạo mở cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo các chuyên đề hoặc tổng kiểm soát hành chính các phương tiện giao thông, tập trung kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT, như: không đội mũ bảo hiểm, đội mũ không cài quai khi đi môtô, xe máy, chở quá số người quy định, đặc biệt là hành vi vi phạm nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện giao thông, lái xe sử dụng ma túy, tiếp tục tăng cường xử lý xe ô tô chở quá tải, xe ô tô cơi nới thành thùng trái phép; Phải chú trọng công tác tuần lưu, phối hợp giữa các lực lượng cảnh sát, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xử lý đúng và trúng đối tượng vi phạm, tập trung là thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, đồng thời tập trung vào các khoảng thời gian thường xảy ra TNGT... nhằm lập lại kỷ cương trong lĩnh vực này. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT có dấu hiệu tội phạm, nhất là các vụ TNGT gây hậu quả nghiêm trọng; Phân tích, đánh giá nguyên nhân, lỗi vi phạm trong các vụ TNGT để tham mưu và tổ chức công tác phòng ngừa đạt hiệu quả. Đối với người vi phạm là cán bộ công nhân viên chức, học sinh, chiến sĩ lực lượng vũ trang thì ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định, cơ quan ra quyết định xử phạt phải gửi thông báo về cơ quan công tác, trường học của người vi phạm để kiểm điểm và gửi Thường trực Ban ATGT tỉnh để tổng hợp. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc lực lượng quần chúng tham gia chốt gác tại các đường ngang dân sinh qua đường sắt.

- Xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo các lực lượng chức năng, công an các huyện, thành phố tăng cường tuần tra kiểm soát, chú trọng tuần tra lưu động, mô hình tổ tuần tra phối hợp CSGT với các lực lượng cảnh sát khác; Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu, sản xuất hàng giả đối với các loại xe máy điện, xe đạp điện, mũ bảo hiểm dành cho người đi xe mô tô, xe gắn máy; điều tra, xác minh và xử lý trách nhiệm của đơn vị sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm kém chất lượng dẫn đến hậu quả về sinh mạng và sức khỏe của nạn nhân trong các vụ tai nạn giao thông.

- Nghiên cứu, đề xuất quy định trình tự, thủ tục khi xử phạt qua hình ảnh từ các thiết bị ghi hình đảm bảo đúng pháp luật; phối hợp với Sở GTVT nghiên cứu các giải pháp theo dõi, quản lý GPLX bị tạm giữ, tước quyền sử dụng.

- Chủ trì, phối hợp Sở Y tế, các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh tổng hợp dữ liệu để phân tích, đánh giá về tình hình, số lượng, nguyên nhân các vụ TNGT, kịp thời tham mưu đề xuất với UBND tỉnh các biện pháp nhằm kéo giảm TNGT một cách bền vững.

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo nâng cấp hệ thống camera quan sát giao thông thành hệ thống camera giám sát giao thông nhằm phục vụ việc xử lý nguội các trường hợp vi phạm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm TTATGT; đẩy nhanh việc xây dựng các bãi trông giữ phương tiện vi phạm TTATGT đã được phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với Công ty quản lý phát triển đường Cao tốc Việt Nam (VEC) mở hội nghị chuyên để đánh giá kết quả chương trình phối hợp giữa Công an tỉnh và VEC trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai qua địa phận tỉnh Vĩnh Phúc (trong Quý II/2020). Kiến nghị Cục CSGT tăng cường xử lý đối với các xe ô tô chở khách dừng, đỗ đón trả khách trên đường cao tốc.

- Bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng như các hoạt động của Đảng, Nhà nước và sự đi lại của Nhân dân trong các dịp lễ tết, các sự kiện chính trị, văn hoá lớn, quan trọng của đất nước và của tỉnh năm 2020.

- Phối hợp tập trung tuyên truyền những điểm mới của pháp luật về TTATGT; vận động toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ,an ninh Tổ quốc”. Có chương trình phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng, phát triển phong trào quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự và TTATGT.

- Chỉ đạo điều tra, giải quyết các vụ TNGT, nhất là các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, các vụ TNGT do lỗi của người điều khiển phương tiện; phối hợp Viện Kiểm sát, Tòa án đề nghị xử lý nghiêm theo pháp luật những cá nhân, tổ chức thiếu tinh thần trách nhiệm, không kịp thời tổ chức khắc phục những bất hợp lý trong tổ chức giao thông, giao hoặc điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông để xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu tội phạm.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác kịp thời phát hiện, tiến hành điều tra, xử lý nghiêm các đường dây, ổ nhóm mua bán, làm giả các loại giấy tờ: giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn, giấy khám sức khỏe... những tiêu cực trong hoạt động thực thi công vụ.

- Thông qua các hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT, chủ động phát hiện các bất hợp lý về tổ chức giao thông và qua công tác phối hợp với Sở Giao thông vận tải rà soát, đánh giá hiện trạng các tuyến giao thông vận tải để kiến nghị xây dựng phương án tổ chức lại giao thông theo từng tuyến, nhất là các tuyến giao thông phức tạp, kịp thời khắc phục các bất hợp lý về tổ chức giao thông, giải quyết các “điểm đen”, các điểm tiềm ẩn nguy cơ TNGT cao.

- Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Giao thông vận tải trong công tác bảo đảm TTATGT; kết nối chia sẻ các dữ liệu dùng chung phục vụ công tác bảo đảm TTATGT, quản lý lái xe, lái tàu, quản lý phương tiện, xử lý vi phạm TTATGT, hạ tầng giao thông, kiểm định phương tiện, giám sát hành trình xe ô tô; thông tin về phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống giám sát, xử lý vi phạm TTATGT trên toàn quốc.

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án “Xử lý các vị trí đường ngang, lối đi tự mở để đảm bảo an toàn giao thông đường sắt trên tuyến đường sắt quốc gia”.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục tăng cường thực hiện biện pháp tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn giao thông năm học 2019-2020; xây dựng kế hoạch triển khai năm an toàn giao thông 2020 trong hệ thống giáo dục và chỉ đạo các cơ sở giáo dục phát động “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh tới trường - tháng 9/2020”.

- Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Công ty Honda Việt Nam sơ kết việc thực hiện kế hoạch tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho toàn bộ học sinh lớp một năm học 2019-2020, xây dựng và triển khai kế hoạch tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1 năm học 2020-2021. Triển khai chương trình phổ cập nội dung giáo dục an toàn giao thông cấp mầm non và tiểu học bằng giáo trình do Công ty Honda và Ủy ban ATGT Quốc gia biên soạn, đồng thời triển khai đánh giá, nghiên cứu đề xuất xây dựng mô hình sân chơi an toàn giao thông bằng hình ảnh trực quan trong các trường mầm non và tiểu học trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên và Phúc Yên; chỉ đạo các trường học tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2020-2021, cho học sinh THCS và THPT.

- Chỉ đạo việc nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức ATGT trong trường học; giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông; quy định biện pháp mạnh ngăn chặn tình trạng học sinh chưa đủ tuổi hoặc chưa có GPLX điều khiển mô tô, xe gắn máy; quy định chế độ trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc xử lý kỷ luật đối với học sinh, sinh viên vi phạm quy định của pháp luật về TTATGT.

- Chỉ đạo các trường, các phòng giáo dục phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức cho học sinh ký cam kết với nhà trường trong việc chấp hành nghiêm quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; mặc áo phao khi đi đò; không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi hoặc không có giấy phép lái xe. Đưa các nội dung về trật tự ATGT vào nội dung sinh hoạt tuần, lễ chào cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt đoàn đội. Quy định và thực hiện nghiêm túc việc đánh giá đạo đức đối với học sinh, sinh viên vi phạm trật tự ATGT.

- Phối hợp với Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc duy trì hiệu quả các mô hình “Cổng trường trật tự an toàn giao thông”, nêu cao tính tự quản của học sinh, thanh, thiếu niên trong trường học.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc nắm bắt tình hình một số cơ sở giáo dục tại địa bàn phức tạp về giao thông trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên.

5. Sở Tài chính:

- Bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ ATGT năm 2020 từ nguồn dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 được cấp có thẩm quyền giao để các đơn vị chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT năm 2020 theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước.

- Phối hợp với Ban ATGT tỉnh, Công an tỉnh báo cáo UBND tỉnh bố trí vốn bảo đảm hành lang ATGT đường sắt, nâng cấp đường ngang, lắp đặt hệ thống cảnh báo, cần chắn tự động tại các đường ngang đường sắt để bảo đảm TTATGT.

6. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh:

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật TTATGT trong toàn quân, duy trì và phát huy, nhân rộng các mô hình xây dựng địa bàn điểm về TTATGT.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT, tập trung vào: Công tác quản lý, sử dụng phương tiện vận tải quân sự; tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng phương tiện cá nhân trong đơn vị; thực hiện kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện cá nhân và nhận thức, hiểu biết các quy định của pháp luật, của Quân đội về bảo đảm TTATGT đối với người điều khiển. Quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe, kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy quân sự, phương tiện vận tải đường thủy.

- Duy trì nghiêm hoạt động của lực lượng kiểm soát quân sự, kiểm tra xe quân sự trong công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội đối với quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng, người lao động và phương tiện quân sự hoạt động ngoài doanh trại.

- Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn, tham gia hướng dẫn, bảo đảm TTATGT trong khu vực đóng quân. Chỉ đạo lực lượng kiểm tra xe quân sự và lực lượng vệ binh các cấp tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng phương tiện cá nhân ngay từ trong đơn vị. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT và TNGT do lỗi chủ quan, gây hậu quả nghiêm trọng.

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của địa phương kiểm soát tải trọng xe quân sự trong hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa, xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng biến số giả biển số xe quân sự hoạt động trái phép.

- Phối hợp với Ban ATGT tỉnh tổ chức cuộc thi sân khấu với chủ đề “Quân đội với an toàn giao thông”.

7. Sở Y tế:

- Chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức kiểm tra công tác khám và cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe và người học lái xe trên toàn tỉnh, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm quy định; phối hợp với Sở Giao thông vận tải tổ chức thực hiện nghiêm công tác khám sức khỏe định kỳ đối với lái xe kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh, phối hợp với Công an tỉnh xét nghiêm ma túy đối với toàn bộ lái xe được khám sức khỏe; tổng hợp báo cáo kết quả về Ban ATGT tỉnh.

- Chỉ đạo các cơ sở y tế toàn tỉnh thực hiện kiểm tra chất ma túy và nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện vào cấp cứu do tai nạn giao thông, hàng tháng báo cáo số lượng và danh sách nạn nhân vào cấp cứu do tai nạn giao thông và tình hình vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy của nạn nhân về Sở Y tế tỉnh, thành phố để tổng hợp, báo cáo Ban ATGT tỉnh.

8. Sở Xây dựng:

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác quản lý đô thị, hoạt động xây dựng, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành lang ATGT, đảm bảo trật tự ATGT, khắc phục ùn tắc giao thông.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch lập lại trật tự giao thông đô thị; thống kê, rà soát, bổ sung quy định về diện tích, vị trí đỗ xe ô tô, mô tô, xe máy tối thiểu tại các trường học, bệnh viện, chung cư, văn phòng, siêu thị, khu công nghiệp, khu vui chơi, khu diễn ra các sự kiện... có phương án quản lý sử dụng vỉa hè đảm bảo quyền ưu tiên dành cho người đi bộ; tổ chức quản lý hiệu quả phần vỉa hè, lòng đường sử dụng để trông giữ xe, kinh doanh, buôn bán nhằm đảm bảo TTATGT.

- Nghiên cứu các quy định pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến quy hoạch, thực hiện quy hoạch và quản lý hoạt động xây dựng nhằm ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi xây dựng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.

9. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh phối hợp với các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động toàn dân bảo đảm TTATGT năm 2020. Tập trung vào chủ đề Năm an toàn giao thông 2020 với chủ đề “đã uống rượu, bia không lái xe” với mục tiêu sát thực tiễn, hiệu quả, tránh hình thức. Cụ thể: Tăng cường thời lượng, đổi mới cách thức, xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về bảo đảm TTATGT, trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 16/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính Phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đơn vị liên quan thành lập đoàn kiểm tra về công tác thông tin tuyên truyền về an toàn giao thông theo kế hoạch.

10. Sở Công thương:

- Chủ trì phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nhập khẩu rượu, bia trên địa bàn, thực hiện quy định khuyến cáo trên bao bì của sản phẩm về tác hại của việc lạm dụng rượu, bia; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bến xe, trạm dừng nghỉ không bán rượu, bia cho người lái xe.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, xử lý nghiêm các chủ cửa hàng buôn bán các loại mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng, không đúng quy cách; các cơ sở kinh doanh xe đạp điện, xe máy điện vi phạm quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Ban ATGT tỉnh và các cơ quan liên quan tuyên truyền về TTATGT; tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn để bảo vệ chính mình.

11. Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:

- Tăng cường phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT, về thực hiện chấp hành quy định pháp luật về ATGT. Phản ánh những vi phạm về TTATGT để nâng cao nhận thức, đấu tranh phòng chống vi phạm TTATGT trong nhân dân.

- Thực hiện các bản tin, xây dựng các chương trình, phóng sự về TTATGT, để thông tin, tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân biết, nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông, đấu tranh với những hành vi, vi phạm TTATGT,

12. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch:

Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch tuyên truyền và triển khai thực hiện Năm an toàn giao thông 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”. Tuyên truyền lưu động về ATGT; tổ chức các cuộc thi sáng tác tranh cổ động ATGT; xây dựng các cụm Pano cỡ lớn tuyên truyền tại các trung tâm các huyện, thành phố.

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội cựu Chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh triển khai các hoạt động đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật TTATGT để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông đến tận cơ sở, phường, xã, thị trấn, tổ dân phố. Tập trung tuyên truyền, vận động thực hiện chủ để “Đã uống rượu, bia không lái xe” trong nhân dân, trong đó hướng vào các đối tượng có nguy cơ gây tai nạn giao thông cao như lái xe khách, người điều khiển xe mô tô, thanh thiếu niên trên địa bàn nông thôn; phát huy hiệu quả hệ thống đài truyền thanh tại các xã, phường, thị trấn.

14. UBND các huyện, thành phố:

- Căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tiễn của địa phương, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động gắn với giám sát thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT bám sát chủ đề Năm An toàn giao thông 2020 “Đã uống rượu, bia không lái xe”; kết hợp chặt chẽ tuyên truyền với xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn để thay đổi hành vi; phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, các loại hình văn hóa nghệ thuật dân tộc, các công cụ truyền thông hiện đại để tạo chuyển biến quan trọng trong văn hóa giao thông trên toàn tỉnh, nhằm kiềm chế và làm giảm TNGT xảy ra trên địa bàn quản lý.

- Tiếp tục triển khai, thực hiện Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; Kế hoạch số 1919/KH-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh về Giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông, thiết lập kỷ cương TTATGT trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh về giải tỏa hành lang ATGT trên QL2 và đường tránh TP. Vĩnh Yên.

- Chỉ đạo công an các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát vi phạm về TTATGT bảo đảm an ninh trật tự, ATGT của địa phương.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Căn cứ Kế hoạch này và căn cứ vào tình hình cụ thể của từng địa phương, từng đơn vị, cơ quan, UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, các lực lượng chức năng, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng Kế hoạch hoạt động Năm an toàn giao thông 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe” và triển khai xuống các huyện, thành phố, phường, xã. Đồng thời tiếp tục tăng cường thực hiện Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 20/6/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch số 134-KH/TU ngày 06/5/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”; Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết ;số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường đảm bảo TTATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2020. Kế hoạch cần thông báo, phân công cụ thể cho từng phòng, ban, bộ phận, cá nhân để triển khai thực hiện có hiệu quả, nhằm kiềm chế và giảm tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

2. Kinh phí thực hiện:

Căn cứ Kế hoạch số 7901/KH-UBND ngày 04/11/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về một số biện pháp bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 và Kế hoạch này, các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương sử dụng kinh phí trong dự toán ngân sách năm 2020 để thực hiện đúng quy định. Căn cứ kế hoạch dự toán của các đơn vị, Sở Tài chính cấp kinh phí kịp thời cho các đơn vị để tổ chức thực hiện công tác bảo đảm TTATGT đạt hiệu quả.

3. Chế độ thông tin báo cáo:

- Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện báo cáo theo hướng dẫn của Ban ATGT tỉnh; Ban ATGT tỉnh đề xuất quy chế gắn thi đua vào việc chấp hành báo cáo của các đơn vị; tiếp tục thông báo các số điện thoại đường dây nóng về ATGT để các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên hệ, báo cáo khi cần thiết.

- Trường hợp có sự cố về hạ tầng ảnh hưởng tới ATGT, ách tắc giao thông; những vụ việc tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, đơn vị hoặc cá nhân khi tiếp nhận thông tin phải báo ngay đến số điện thoại đường dây nóng của Ban ATGT tỉnh để kịp thời khắc phục sự việc.

4. Giao Văn phòng Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ tổng hợp tình hình kết quả báo cáo UBND tỉnh và Ủy ban ATGT Quốc gia theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban ATGT Quốc gia (b/c);
- Bộ Giao thông vận tải (b/c);
- TTTU, TTHĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các ủy viên Ban ATGT tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Ban ATGT tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Vĩnh Phúc;
- Cổng Thông tin - GTĐT tỉnh;
- CV: NCTH;
- Lưu: VT.
(K-32b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khước

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 32/KH-UBND về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ngày 20/02/2020 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


531

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.26