Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 2619/KH-UBND năm 2017 về tăng cường công tác quản lý và kiểm tra, xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 2619/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Đức Tuy
Ngày ban hành: 27/09/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2619/KH-UBND

Kon Tum, ngày 27 tháng 09 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

V VIC TĂNG CƯNG CÔNG TÁC QUN LÝ VÀ KIM TRA, X LÝ VI PHM LN CHIM VA HÈ, LÒNG ĐƯNG ĐÔ TH TRÊN ĐA BÀN TNH KON TUM

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình tại Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 21/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý vỉa hè, lòng đường đô thị trên địa bàn. Thời gian qua, UBND các huyện, thành phố đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng vỉa hè, lòng đường đô thị và xử lý các hành vi vi phạm như lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi họp chợ, mua bán, lắp đặt biển quảng cáo, biển hiệu... Tuy nhiên, ý thức chấp hành pháp luật của người dân chưa cao, việc kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật của chính quyền các cấp chưa thường xuyên, liên tục nên kết quả đạt được còn hạn chế; tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè vẫn còn diễn ra gây mất an toàn giao thông, không đảm bảo mỹ quan đô thị.

Nhằm lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường và đảm bảo mỹ quan đô thị góp phần đảm bảo an toàn giao thông tại các khu đô thị, khu đông dân cư, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về việc triển khai công tác quản lý và kiểm tra, xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đô thị trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. Mục tiêu:

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng liên quan và chính quyền địa phương trong công tác quản lý vỉa hè, lòng đường đô thị trên địa bàn các huyện, thành phố.

- Tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng vỉa hè, lòng đường đô thị. Kiểm tra, xử lý nghiêm việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đô thị trên địa bàn các huyện, thành phố.

- Lặp lại kỷ cương pháp luật về giao thông đường bộ; đảm bảo đường thông, hè thoáng, đảm bảo mỹ quan đô thị, tầm nhìn cho các phương tiện tham gia giao thông, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

II. Yêu cầu:

- Tăng cường công tác quản lý vỉa hè, lòng đường đô thị trên địa bàn các huyện, thành phố.

- Tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm của chính quyền các cấp và các lực lượng chức năng liên quan.

- Giao trách nhiệm cụ thể cho chính quyền các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

- UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý không để tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị để thực hiện có hiệu quả nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đảm bảo mỹ quan đô thị.

III. Nội dung:

1. Các Sở, ban ngành, chính quyền các cấp, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ, trong đó chú trọng công tác quản lý, sử dụng vỉa hè lòng đường đô thị cho nhân dân biết, nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành không vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi họp chợ, mua bán, lắp đặt biển quảng cáo, mái che che khuất tầm nhìn... Tăng cường công tác vận động tổ chức, cá nhân tự giác tháo dỡ công trình, mái che, biển quảng cáo chiếm dụng vỉa hè, lòng đường hoặc che khuất tầm nhìn trên các tuyến đường phố.

2. UBND các huyện, thành phố:

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch quản lý và kiểm tra, xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đô thị trên địa bàn huyện, thành phố do mình quản lý. Trường hợp, một số đoạn tuyến phố đô thị được cho phép phạm vi sử dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh mua bán, đậu đỗ xe ô tô... thì phải sử dụng đúng theo phạm vi cho phép được kẻ bằng vạch sơn.

- Chủ trì phối hợp với Sở Xây dng, Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị có liên quan xác định ranh giới sử dụng vỉa hè, chỉ giới xây dựng nhà cửa, mái che theo quy định để thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và giải tỏa việc lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai kiểm tra, xử lý quyết liệt, đảm bảo đường thông, hè thoáng, mỹ quan đô thị trên các tuyến phố thuộc địa phận quản lý của chính quyền các cấp trên địa bàn; phối hợp thường xuyên, liên tục nhằm kiên quyết ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đô thị sau khi đã được xử lý, giải tỏa xong. Tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra, xử lý ngay đối với các trường hợp phát sinh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn.

- Giao trách nhiệm quản lý, chống tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đô thị cho các xã, phường, thị trấn sau khi xử lý, giải tỏa. Chủ tịch UBND, Trưởng công an các cấp chịu trách nhiệm trong công tác chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đô thị phát sinh sau đợt cao điểm.

- Thời gian: Thực hiện đợt cao điểm từ tháng 10/2017 đến 11/2017 và duy trì thường xuyên sau đợt cao điểm.

3. Sở Xây dựng phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và UBND các huyện, thành phố xác định ranh giới sử dụng lòng đường, vỉa hè, chỉ giới xây dựng nhà cửa, mái che theo quy định để thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, giải tỏa việc lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND các huyện, thành phố trong việc quản lý, cấp phép, lắp đặt biển quảng cáo, pa nô, áp phích... và tăng cường công tác kiểm tra, xử lý việc lắp đặt biển quảng cáo, pa nô, áp phích... không đúng quy định, vị trí hoặc che khuất tầm nhìn gây ảnh hưởng an toàn giao thông trên địa bàn các huyện, thành phố.

5. Sở Giao thông vận tải phối hợp với UBND các huyện, thành phố trong việc kiểm tra, xác định và có giải pháp xử lý đối với các vị trí có nguy cơ gây mất an toàn giao thông cao trên các tuyến đường đô thị.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Báo cáo kết quả thực hiện đợt cao điểm trước ngày 25/11/2017 và định kỳ hàng quý (trước ngày 20 của tháng cuối quý) về UBND tỉnh (thông qua Sở Giao thông Vận tải) biết, chỉ đạo.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với chính quyền các cấp tuyên truyền, vận động nhân dân không vi phạm vỉa hè, lòng đường đô thị, tự giác tháo dỡ công trình, mái che vi phạm.

UBND tỉnh báo để các đơn vị, địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Bộ Giao thông Vận tải;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Tỉnh Đoàn Kon Tum;
- Các Sở: Giao thông Vận tải, Xây dựng, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các hội: Cựu Chiến binh, Nông dân, Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh (CVP, PVPHTKT);
- Lưu: VT, HTKT2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Tuy

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2619/KH-UBND năm 2017 về tăng cường công tác quản lý và kiểm tra, xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


990

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.150.57