Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 189/KH-BGDĐT 2020 công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học

Số hiệu: 189/KH-BGDĐT Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Hữu Độ
Ngày ban hành: 25/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 189/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2020

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG TRƯỜNG HỌC NĂM 2020

Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021; Chương trình phối hợp số 415/CTPH-UBATGTQG-BGDĐT giữa Ủy ban ATGT Quốc gia với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tăng cường công tác giáo dục ATGT cho học sinh, sinh viên (HSSV) giai đoạn 2019-2024; Kế hoạch số 666/KH-UBATGTQG ngày 30/12/2019 của Ủy ban ATGT Quốc gia về năm ATGT 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”; Kế hoạch số 705/KH-BGDĐT ngày 29/7/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học giai đoạn 2019-2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai công tác giáo dục ATGT trong trường học năm 2020, cụ thể như sau:

I. Mục đích

1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục ATGT trong các cơ sở giáo dục, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và giải pháp của ngành Giáo dục được giao tại Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ; Kế hoạch số 666/KIT-UBATGTQG ngày 30/12/2019 của Ủy ban ATGT Quốc gia về năm ATGT 2020.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa nhằm nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm và ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên (HSSV) trong việc tự giác tuân thủ pháp luật về ATGT. Hạn chế HSSV vi phạm pháp luật về ATGT, góp phần giảm thiểu vi phạm ATGT, tai nạn, ùn tắc giao thông.

II. Yêu cầu

1. Bám sát nội dung Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ, Kế hoạch năm an toàn giao thông 2020 của Ủy ban ATGT Quốc gia các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch cụ thể về tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức ATGT cho HSSV với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”.

2. Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ quản lý, nhà giáo và HSSV về Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

3. Kết hợp giáo dục chính khóa với các hoạt động ngoại khóa, lồng ghép giáo dục ATGT với các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn của Ngành và các hoạt động của nhà trường; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, Internet và mạng xã hội, sử dụng băng đĩa, phim ảnh, các ứng dụng... để nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục ATGT trong trường học.

4. Tăng cường phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức trong nhà trường, đặc biệt là các tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục ATGT cho HSSV.

III. Nội dung phổ biến, tuyên truyền, giáo dục

1. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ

Tuyên truyền, giáo dục cho HSSV pháp luật về ATGT, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và các hành vi ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, với các nội dung trọng tâm:

a) Các quy định về tín hiệu giao thông đường bộ, biển báo hiệu giao thông đường bộ (biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh, biển chỉ dẫn) về màu sắc, hình dạng...

b) Ngồi trên xe đạp, xe đạp điện, xe gắn máy, xe mô tô, xe ô tô, xe buýt, an toàn và đi bộ an toàn.

c) Hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông, hiệu lệnh và chỉ dẫn của báo hiệu đường bộ, hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông.

d) Độ tuổi của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; quy định bắt buộc về đội mũ bảo hiểm; các kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện an toàn; cách phòng tránh tai nạn giao thông.

đ) Quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm.

e) Các kỹ năng về bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông; cảnh báo các lỗi vi phạm thường mắc phải, nguy cơ xảy ra tai nạn, nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông.

2. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt

Tuyên truyền, giáo dục HSSV thực hiện nghiêm túc quy định về việc bảo đảm ATGT đường sắt, đặc biệt là các hành vi bị nghiêm cấm như sau:

a) Phá hoại công trình đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt, tự ý di chuyển hoặc làm sai lệch các công trình, thiết bị báo hiệu, biển báo hiệu cố định trên đường sắt; treo, phơi, đặt vật làm che lấp hoặc làm sai lạc tín hiệu giao thông đường sắt; không vượt qua đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, vượt rào ngăn giữa đường sắt với khu vực xung quanh, để vật chướng ngại, chất dễ cháy, chất dễ nổ trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt và hành lang an toàn giao thông đường sắt.

b) Đi, đứng, nằm, ngồi trên nóc toa xe, đầu máy, bậc lên xuống toa xe; đu bám, đứng, ngồi hai bên thành toa xe, đầu máy, nơi nối giữa các toa xe, đầu máy; mở cửa lên, xuống tàu, đưa đầu, tay, chân và các vật khác ra ngoài thành toa xe khi tàu đang chạy; đi, đứng, nằm, ngồi trên đường sắt, ném đất, đá hoặc các vật khác lên tàu.

3. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa

a) Tuyên truyền, giáo dục HSSV khi đi đò phải mặc áo phao hoặc sử dụng cặp phao, dụng cụ cứu sinh; chấp hành nghiêm túc các quy định về bảo đảm an toàn khi sử dụng phương tiện giao thông đường thủy.

b) Chỉ đạo, triển khai việc phòng tránh tai nạn đuối nước trong HSSV; tổ chức huấn luyện kỹ năng phòng tránh đuối nước cho HSSV khi đi tham quan, dã ngoại, hạn chế tổ chức hoạt động tham quan vào mùa mưa lũ, vùng nguy hiểm... để đảm bảo an toàn.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động và chỉ đạo, đôn đốc các sở GDĐT; các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm triển khai thực hiện, nội dung cụ thể như sau:

a) Vụ Giáo dục Mầm non

Phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia, Công ty Honda Việt Nam triển khai Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” cho trẻ mầm non.

b) Vụ Giáo dục Tiểu học

- Tiếp tục phối hợp tổ chức Chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ”.

- Rà soát, báo cáo đánh giá toàn diện nội dung giáo dục ATGT trong chương trình giáo dục tiểu học hiện hành.

- Đề xuất bổ sung, hoàn thiện nội dung giáo dục ATGT trong chương trình giáo dục tiểu học đảm bảo đầy đủ nội dung theo quy định, hiệu quả, thiết thực, đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới.

c) Vụ Giáo dục Trung học

- Phối hợp với Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên xây dựng các tài liệu về giáo dục, tuyên truyền kiến thức, văn hóa giao thông cho học sinh trung học phổ thông; bộ tài liệu giáo dục, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh phổ thông.

- Tiếp tục phối hợp tổ chức Chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2019-2020.

d) Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên

- Làm đầu mối triển khai Kế hoạch công tác giáo dục, bảo đảm ATGT trong trường học năm 2020 của ngành Giáo dục.

- Tổ chức tổng kết; tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 19/KH-BGDĐT ngày 12/01/2016 của Bộ GDĐT về phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020 của các cơ sở giáo dục.

- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ và hướng dẫn kỹ năng điều khiển xê mô, xe gắn máy an toàn cho HSSV theo Kế hoạch số 617/KH-UBATGTQG ngày 16/12/2019 của Ủy ban ATGT Quốc gia về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm trật tự ATGT năm 2020.

- Ban hành văn bản gửi các sở GDĐT để chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tiếp tục phối hợp tổ chức hiệu quả Cuộc thi “Giao thông học đường” trên Internet dành cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông năm 2020.

- Tham mưu văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường triển khai công tác giáo dục ATGT cho HSSV trong các dịp cao điểm đầu năm học mới, trong dịp Tết nguyên dán, nghỉ 30/4 - 01/5, nghỉ hè, kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2020.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, sử dụng hiệu quả các tài liệu giáo dục đáp ứng quy định của pháp luật; chú trọng giáo dục trang bị nhóm các kỹ năng tự bảo vệ bản thân, ngồi trên phương tiện tham gia giao thông an toàn, đảm bảo trật tự ATGT...

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá một số cơ sở giáo dục về công tác giáo dục ATGT tại 03 khu vực; phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền, giáo dục ATGT trong nhà trường.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng các tài liệu về giáo dục kiến thức, văn hóa giao thông cho học sinh trung học phổ thông; bộ tài liệu giáo dục, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh phổ thông.

- Tiếp tục phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia, Quỹ Phòng chống thương vong châu Á (AIP), Công ty Honda Việt Nam,... triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục ATGT trong nhà trường cho các cấp học theo Kế hoạch của Ủy ban ATGT Quốc gia và Kế hoạch đã được Bộ trưởng phê duyệt.

- Tiếp tục phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia, Công ty Honda Việt Nam triển khai Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1, với chủ đề “Giữ chọn ước mơ” năm học 2020-2021.

- Phối hợp soạn thảo sửa đổi Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

- Tiếp tục thống kê số lượng xe ô tô đưa đón học của 63 tỉnh, thành phố báo cáo và tham mưu cho Lãnh đạo Bộ GDĐT ký văn bản đề nghị Trưởng ban soạn thảo sửa đổi Luật Giao thông đường bộ năm 2008 đưa một số quy định về loại hình dịch vụ đưa đón học sinh bằng xe ô tô.

- Định kỳ tổng hợp tình hình và báo cáo lãnh đạo Bộ GDĐT, Ủy ban ATGT Quốc gia theo quy định; làm đầu mối và đại diện Bộ GDĐT ký các văn bản ghi nhớ với Quỹ Phòng chống thương vong châu Á (AIP), Công ty Honda Việt Nam, Diễn đàn uống có trách nhiệm Việt Nam trong việc phối hợp thực hiện công tác giáo dục ATGT năm 2020 cho HSSV...

2. Các sở giáo dục và đào tạo

- Chủ trì xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc triển khai thực hiện hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT trong năm 2020 tại địa phương.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cấp tỉnh có văn bản chỉ đạo, phân công trách nhiệm các cơ quan liên quan tại địa phương triển khai triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, giáo dục ATGT cho HSSV.

- Chỉ đạo các nhà trường tăng cường công tác tuyên truyền về việc thực hiện Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt cho cán bộ, nhà giáo và HSSV.

- Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả triển khai Kế hoạch số 19/KH-BGDĐT ngày 12/01/2016 của Bộ GDĐT về phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự ATGT trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020; báo cáo về Bộ GDĐT qua Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV trước ngày 30/7/2020.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tổ chức hướng dẫn học sinh tham gia Cuộc thi “Giao thông học đường”, Chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ”, Chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm 2020, Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” theo Kế hoạch của Bộ GDĐT.

- Chỉ đạo các trường phổ thông nghiêm túc thực hiện việc tổ chức cho phụ huynh học sinh ký cam kết về việc không giao xe máy cho học sinh khi chưa có giấy phép lái xe, đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện tham gia giao thông và không sử dụng điện thoại di động khi điều khiển phương tiện tham giao thông.

- Tiếp nhận thông tin học sinh vi phạm quy định ATGT do cơ quan công an gửi và thông báo tới các trường học để xem xét kỷ luật theo quy định và phối hợp phụ huynh học sinh nhắc nhở, giáo dục học sinh; giao cho giáo viên chủ nhiệm có hình thức kiểm tra, giám sát, nhắc nhở hằng ngày đối với học sinh vi phạm

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn nghiêm cấm việc điều khiển, dừng đỗ trái phép các phương tiện giao thông trong khuôn viên trường học trong giờ học, giờ sinh hoạt và vui chơi của học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường; bảo đảm tuyệt đối an toàn đối với học sinh và mọi cá nhân trong khuôn viên nhà trường.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, sử dụng hiệu quả các tài liệu giáo dục đáp ứng quy định của pháp luật; chú trọng giáo dục trang bị nhóm các kỹ năng tự bảo vệ bản thân, đảm bảo ATGT...

- Đưa nội dung chấp hành pháp luật về quy định pháp luật về ATGT vào nội quy nhà trường.

- Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo đảm trật tự ATGT; xử lý nghiêm những tập thể và cá nhân vi phạm.

- Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các nội dung trên về Bộ GDĐT qua Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên trước ngày 30/6 và 15/12/2019.

3. Các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm

- Quán triệt cán bộ quản lý, nhà giáo và HSSV thực hiện nghiêm túc quy định đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện tham gia giao thông; quy định về đội mũ bảo hiểm; không điều khiển xe mô tô khi chưa có giấy phép lái xe; không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; mặc áo phao khi đi đò.

- Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả triển khai Kế hoạch số 19/KH-BGDĐT ngày 12/01/2016 của Bộ GDĐT về phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự ATGT trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020 và báo cáo về Bộ GDĐT qua Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên trước ngày 30/7/2020.

- Đẩy mạnh tuyên truyền nội dung về giáo dục ATGT trong “Tuần sinh hoạt công dân-HSSV đầu năm học, đầu khóa học và cuối khóa học cho HSSV; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về ATGT trong các hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên, Hội sinh viên...và các hệ thống thông tin hiện có của nhà trường.

- Ưu tiên truyền thông nội dung về Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt đến CB-GV, HSSV.

- Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục ATGT cho HSSV thông qua các diễn đàn, tọa đàm chuyên đề về các hành vi bị cấm khi tham gia giao thông, quy định của pháp luật về nồng độ cồn, nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông và các kỹ năng tham gia ATGT; tổ chức các hoạt động như: cuộc thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ, sân khấu hóa, viết bài, tuyên truyền qua phát thanh nội bộ về ATGT...

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên nhà trường thành lập các nhóm, đội thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích đảm bảo trật tự ATGT; tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động bảo đảm trật tự ATGT khu vực cổng trường và hoạt động tình nguyện của địa phương trong các đợt cao điểm về giao thông trong các dịp nghỉ Tết, nghỉ hè, kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia 2020, đầu năm học mới...

- Nghiên cứu phối hợp với cơ quan Công an, Đoàn Thanh niên tại địa bàn bố trí sinh viên tham gia hoạt động phân luồng và đảm bảo trật tự ATGT phù hợp với kế hoạch học tập, sức khỏe, nguyện vọng rèn luyện của sinh viên.

Các Sở GDĐT, các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm có trách nhiệm xây dựng, ban hành kế hoạch, tổ chức thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên) trước ngày 30/6 và 15/12/2020.


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ủy ban ATGTQG (để b/c);
- Bộ GTVT, TW Đoàn THCS Hồ Chí Minh, Hội SV
Việt Nam (để ph/h);
- UBND các tỉnh/thành phố (để biết);
- Các Thứ trưởng (để th/h);
- Văn phòng Bộ;
- Các Vụ: GDMN, GDTH, GDTrH, GDTX, GDĐH (để th/h);
- Các Sở GDĐT (để th/h);
- Các ĐH, học viện, trường ĐH, CĐSP, TCSP (để th/h);
- Công ty Honda Việt Nam (để ph/h);
- Quỹ Phòng chống thương vong châu Á (để ph/h);
- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 189/KH-BGDĐT triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học ngày 25/03/2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


829

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!