Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 176/KH-UBND-NC thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em tại Nghệ An năm 2015

Số hiệu: 176/KH-UBND-NC Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Huỳnh Thanh Điền
Ngày ban hành: 01/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 176/KH-UBND-NC

Nghệ An, ngày 01 tháng 04 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ĐỘI MŨ BẢO HIỂM ĐỐI VỚI TRẺ EM TẠI NGHỆ AN NĂM 2015

Thực hiện Kế hoạch hành động số 419/KH-UBATGTQG ngày 31/12/2014 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Giáo dục, tuyên truyền sâu rộng quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy, xe đạp điện đối với trẻ em; tạo được sự quan tâm, đồng thuận của toàn xã hội trong việc chấp hành quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em.

2. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước thông qua việc nâng cao trách nhiệm, năng lực và khả năng phối hợp, hoạt động thống nhất của các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp chính quyền trong công tác chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, nhắc nhở và xử lý vi phạm pháp luật về đội mũ cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện đối với trẻ em nhằm tăng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm cho trẻ em, góp phần giảm hậu quả tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em.

II. YÊU CẦU

1. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến từng cơ quan, tổ chức, từng hộ gia đình, từng người dân quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm dành cho người đi mô tô, xe máy, xe đạp điện đối với trẻ em và Kế hoạch hành động thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2015.

2. Tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm cho trẻ em và ý thức tự giác chấp hành quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm.

3. Cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị xã hội gương mẫu, chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm cho con em khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy.

4. Tổ chức theo dõi, giám sát thường xuyên việc chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em thông qua khối trường học.

5. Gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động tuyên truyền, vận động, nhắc nhở với công tác kiểm tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm.

III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Tuyên truyền, giáo dục

a) Hình thức

- Tuyên truyền trên các cơ quan truyền thông đại chúng: phát thanh, truyền hình, báo viết, báo mạng tuyên truyền về sự kiện thông qua tin, bài; phóng sự, chuyên mục; clip; phim tài liệu...

- Tuyên truyền trực quan và trực tiếp trong cộng đồng: áp phích, tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu; tuyên truyền thông qua hệ thống phát thanh, truyền thanh phường, xã, thôn, xóm; các cuộc họp tổ dân phố; các buổi nói chuyện tại nhà văn hóa; tổ chức các đội tuyên truyền lưu động...

- Tuyên truyền, giáo dục và kiểm tra, đánh giá trong các trường học, như: các ngày Hội, sự kiện thu hút sự quan tâm của cộng đồng tới việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em; các giờ giảng dạy trên lớp, các hoạt động ngoại khóa, các hội thi, đặc biệt chú trọng mở rộng tuyên truyền tới phụ huynh học sinh.

Tài liệu giáo dục trong nhà trường: Tham khảo tài liệu hướng dẫn thực hiện quy định pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với học sinh khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

b) Thông điệp tuyên truyền

“Trẻ em phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe máy, xe đạp điện”

“Đội mũ cho con, trọn tình cha mẹ”

“Nhớ lời cô dặn: Đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe đạp điện”

2. Cao điểm kiểm tra, tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở và xử lý vi phạm quy định pháp luật về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em

a) Từ ngày 06 đến 09/4/2015: kiểm tra, nhắc nhở, đánh giá việc thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm của học sinh tại các trường học; tổ chức đánh giá đối với giáo viên, cán bộ nhà trường, phụ huynh trong việc để xảy ra vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em.

b) Ngày 10/4/2015: phối hợp các lực lượng liên quan tổ chức liên quan tổ chức “Ngày cao điểm” tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em, tập trung khu vực xung quanh các trường học.

Sau đó, tiếp tục duy trì theo kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

c) Sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện tuần cao điểm (vào tháng 5 năm 2015); kết quả được sử dụng trong công tác thi đua, khen thưởng về việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông với tổ chức, cá nhân có liên quan.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh

- Phối hợp các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động truyền thông về chủ đề “Đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện”; đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch đối với các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể - xã hội và các huyện, thành, thị.

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động của kế hoạch hành động tăng cường tỷ lệ đội mũ bảo hiểm cho trẻ em.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan tổ chức nói chuyện, thông báo tại các buổi lễ chào cờ, sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt lớp, chi đoàn, các giờ học an toàn giao thông chính khóa, hoạt động ngoại khóa, tổ chức nói chuyện tại các buổi họp.

- Căn cứ tài liệu, thông điệp tuyên truyền của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia để in ấn, phát hành áp phích, băng rôn, pa nô tuyên truyền trên địa bàn toàn tỉnh; phối hợp UBND các cấp, các tổ chức đoàn thể - xã hội liên quan triển khai các hoạt động tuyên truyền đến tận khu dân cư, phường, xã, thôn, xóm.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp Ban An toàn giao thông tỉnh và Quỹ AIP triển khai phát tán tài liệu hướng dẫn thực hiện quy định pháp luật về đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

- Tổ chức đôn đốc, kiểm tra, giám sát kết hợp công tác tuyên truyền tại các trường học để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đảm bảo đến ngày 10 tháng 4 năm 2015 học sinh tuyệt đối tự giác chấp hành quy định pháp luật về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện và có biện pháp tiếp tục duy trì, cải thiện tình trạng đội mũ hiểm cho trẻ em một cách bền vững.

- Chủ trì, phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức các buổi nói chuyện, thông báo tại các buổi lễ chào cờ, sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt lớp, chi đoàn, các giờ học an toàn giao thông chính khóa, hoạt động ngoại khóa, tổ chức nói chuyện tại các buổi họp phụ huynh học sinh về quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

- Chỉ đạo các trường học kết hợp cuộc họp phụ huynh để triển khai nội dung tài liệu hướng dẫn thực hiện quy định pháp luật về đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

3. Công an tỉnh

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an cấp huyện, cấp xã tổ chức đợt cao điểm tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em từ ngày 6 đến 10 tháng 4 năm 2015), tập trung khu vực xung quanh các trường học, các tuyến đường có trường học.

- Thông báo các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về đội mũ bảo hiểm đến nơi người đó cư trú, công tác, học tập; đồng thời thông báo trên các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền, giáo dục chung.

4. Sở Thông tin và Truyền thông: tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện đối với trẻ em.

5. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh: Tăng cường thời lượng, tin, bài tuyên truyền các hoạt động của Kế hoạch hành động tăng cường tỷ lệ đội mũ bảo hiểm cho trẻ em; đăng tải thường xuyên tin tức, thông điệp về quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em.

6. Các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội: Tuyên truyền sâu rộng quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên gương mẫu chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm cho con em khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh liên quan, UBND các huyện, thành, thị xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015 và báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Thường trực Ban ATGT tỉnh) trước ngày 20/4/2015 để tổng hợp báo cáo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- UBATGT Quốc gia; (để b/c)
- TT Tỉnh ủy; (để b/c)
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; (để b/c)
- Các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, Phó VPUBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- V
ăn phòng Ban ATGT tnh;
- Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh;
- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh;
- CV: Nội ch
ính;
- Lưu VT, UBND
tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thanh Điền

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 176/KH-UBND-NC thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em tại Nghệ An năm 2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.595
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41