Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 122/KH-UBND năm 2017 tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Số hiệu: 122/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Nông Văn Chí
Ngày ban hành: 07/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 122/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 07 tháng 4 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT TẢI TRỌNG PHƯƠNG TIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

Thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn xây dựng kế hoạch thực hiện với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông; hạn chế tối đa tình trạng phương tiện vận chuyển hàng hóa quá khổ, quá tải trên địa bàn tỉnh, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

2. Yêu cầu

- Ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm vận tải hàng hóa bằng ô tô quá tải trọng cho phép của phương tiện và tải trọng cho phép của cầu, đường;

- Phân công rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành; đề cao trách nhiệm người đứng đầu địa phương, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện công tác kiểm soát tải trọng xe;

- Thông qua công tác kiểm soát tải trọng xe, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về tải trọng xe, đề xuất các biện pháp giải quyết kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

- Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động kiểm soát tải trọng phương tiện, kịp thời khen thưởng, động viên đơn vị, cá nhân làm tốt, đi đối với xử lý các tiêu cực, vi phạm, các hành vi có dấu hiệu bao che, dung túng cho các phương tiện chở quá tải trọng cho phép.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ; các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải hàng hóa tạo sự đồng thuận, thống nhất trong việc chấp hành nghiêm các quy định về tải trọng xe.

2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác kiểm soát tải trọng xe (KSTTX): Người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan phải thực sự coi công tác KSTTX là một trọng tâm công tác đtổ chức thực hiện; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác KSTTX.

3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về KSTTX: Siết chặt quản lý điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô; điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa; việc chấp hành các quy định về xếp, dỡ hàng hóa lên xe ô tô tại các điểm mỏ, bên bãi, kho hàng; công tác tun tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng...

4. Thường xuyên rà soát thực hiện ký cam kết và kiểm tra thực hiện ký cam kết đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh vận tải, xếp dỡ hàng hóa, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm,

5. Tổ chức các hoạt động kiểm soát tải trọng xe:

5.1. Tại Trạm kiểm tra, kiểm soát tải trọng xe lưu động:

Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì tổ chức lại hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động:

5.1.1. Địa bàn hoạt động: Các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh ủy thác cho Sở GTVT quản lý; các tuyến đường tỉnh; căn cứ vào tình hình lưu lượng phương tiện vận tải chở hàng hóa quá tải trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh Trạm trưởng, Phó Trạm trưởng Trạm KTTTX có trách nhiệm tổ chức khảo sát tình hình vi phạm chở hàng quá trọng tải, xác định vị trí đặt Trạm KTTTX, thống nhất thời gian, địa điểm cụ thể và báo cáo bằng văn bản đlãnh đạo Sở Giao thông Vận tải phê duyệt trước khi thực hiện.

5.1.2. Thời gian hoạt động: Chia 3 ca/ngày, trực 24/24 giờ và 7 ngày/tuần, trừ các ngày nghỉ lễ và ngày tết.

5.1.3. Lực lượng trực tiếp tham gia KTTTX: Thanh tra giao thông - Sở Giao thông Vận tải và lực lượng phối hợp khác có liên quan.

Căn cứ tình hình thực tiễn và diễn biến trong công tác kiểm tra, xử lý lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải trao đi với lãnh đạo Công an tỉnh, UBND huyện, thành phố huy động cán bộ chiến sĩ công an các huyện, thành phố, cán bộ phòng hạ tầng và kinh tế cấp huyện, cán bộ thuộc các đơn vị Quản lý đường bộ tại địa bàn tham gia hỗ trợ.

5.2. Cùng với hoạt động phối hợp, các cấp, các ngành theo địa bàn và chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai công tác kiểm soát tải trọng xe với nội dung sau:

5.2.1. Công an tỉnh: Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông (PC67), Công an các huyện, thành phố tăng cường các tổ công tác tuần tra, kiểm soát lưu động trên các trục đường có phương tiện tải trọng lớn hoạt động, các tuyến đường bộ chưa có trạm KTTTX.

5.2.2. Sở Giao thông Vận tải: Chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện theo đúng chức năng nhiệm vụ; Tập trung thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm ngay tại nơi xuất phát hoặc gần kho bãi, cảng thủy nội địa, mỏ vật liệu, nơi tập kết hàng hóa lên xe ô tô...

5.2.3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chỉ đạo các lực lượng chức năng của huyện, thành phố tập trung kiểm tra, kiểm soát ngay tại bến bãi, điểm mỏ, những khu tập kết hàng hóa, nhà máy, cơ sở sản xuất, bến cảng, bến thủy trên địa bàn quản lý và trên các tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường xã.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Sở Giao thông Vận tải:

- Bố trí đủ lực lượng, trang thiết bị vận hành Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động có hiệu quả.

- Chủ trì phối hợp với các cấp, các ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật về vận tải hàng hóa; thường xuyên rà soát thực hiện ký cam kết và kiểm tra thực hiện ký cam kết đối với các doanh nghiệp vận tải, dự án, nhà thầu thi công về việc không xếp hàng hóa lên xe quá tải trọng; không chở hàng quá tải trọng; không sử dụng phương tiện cơi nới kích thước thùng hàng; không tiếp nhận hàng hóa, vật tư từ xe ô tô chở quá tải trọng quy định.

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện theo đúng chức năng nhiệm vụ; Tập trung thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm hành vi vi phạm về tải trọng phương tiện, về kích thước thùng xe ngay tại nơi xuất phát hoặc gần kho bãi, cảng thủy nội địa, mỏ vật liệu, nơi tập kết hàng hóa lên xe ô tô...ngăn chặn kịp thời các xe ô tô chở hàng quá tải trọng trước khi lưu thông trên đường bộ.

- Siết chặt công tác quản lý cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ; chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy trình, công đoạn kiểm định đảm bảo các an toàn kỹ thuật của các phương tiện trước khi lưu thông trên đường bộ, thông báo kịp thời với lực lượng chức năng có biện pháp xử lý ngay đối với các hành vi vi phạm về niên hạn sử dụng, về thiết kế cải tạo thùng hàng hoặc các tng thành không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật cho từng loại xe.

- Thường xuyên rà soát, thông báo công khai trình tự, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh, phù hiệu hoạt động cho các phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị kinh doanh vận tải.

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông, công an các huyện, thành phố trong tiếp nhận, trao đổi thông tin về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiểm soát tải trọng phương tiện, cung cấp các dữ liệu liên quan đến điều kiện của phương tiện, hành trình phương tiện... đphục vụ công tác quản lý và xử lý vi phạm.

- Hàng năm xây dựng dự toán, đề xuất nguồn kinh phí chi cho hoạt động phối hợp tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện.

2. Công an tỉnh:

- Bố trí đủ lực lượng cảnh sát phối hợp với Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động kịp thời xử lý các trường hợp vượt trạm, chống đối, phá hoại ở trạm cân khi có đề nghị.

- Kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp có thm quyn trang bị hoàn thiện hệ thống cân tải trọng cố định tại các trạm Cảnh sát giao thông theo Đề án Tăng cường biên chế, trang thiết bị và đào tạo cho lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 334/2005/QĐ-TTG ngày 15/12/2005.

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông theo phân cấp tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường bộ, tăng cường kiểm soát lưu động với các tuyến có lưu lượng vận tải lớn, hoạt động phức tạp, các tuyến đường chưa bố trí trạm KTTTX để xử lý nghiêm các vi phạm; lập hồ sơ điều tra cơ bản tuyến, địa bàn, rà soát, thống kê, phân tích số lượng, tình hình ô tô vận chuyển hàng hóa hoạt động để kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết.

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, công an các huyện, thành phố thực hiện trao đổi kịp thời, đầy đủ thông tin về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động vận tải, đặc biệt là hoạt động kiểm soát tải trọng phương tiện cho các phòng, ban, đơn vị có liên quan của ngành GTVT đphục vụ công tác quản lý và xử lý vi phạm về vận tải theo quy định của pháp luật.

3. Sở Tài chính: Kịp thời tham mưu bố trí kinh phí dành cho hoạt động kiểm soát tải trọng nói chung và hoạt động tại trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động nói riêng; sử dụng nguồn kinh phí từ Quỹ bảo trì đường bộ của tỉnh.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý hoạt động của các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất, vận tải hàng hóa đóng trên địa bàn; yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh vận chuyển hàng hóa cam kết chấp hành nghiêm phương án vận tải, lựa chọn đầu tư các loại phương tiện vận chuyn phù hợp với tải trọng của đường bộ.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng của huyện, thành phố tập trung kiểm tra, kiểm soát ngay tại bến bãi, điểm mỏ, những khu tập kết hàng hóa, nhà máy, cơ sở sản xuất, bến cảng, bến thủy trên địa bàn quản lý, nghiêm cm xếp hàng hóa vượt quá tải trọng của phương tiện, thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 35/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 21/10/2013 quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ, đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý nghiêm các xe quá tải, quá kh, xe cơi nới thùng hàng trên các tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường xã.

5. Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh: Tổ chức giám sát hoạt động kiểm soát tải trọng xe.

6. Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh:

Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tuyên truyền kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra tải trọng xe trên địa bàn tỉnh, các quy định của pháp luật về tải trọng xe, về xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ để các tổ chức, cá nhân biết thực hiện.

IV. T CHC THC HIỆN

1. Sở Giao thông Vận tải (Cơ quan Thường trực Ban ATGT tỉnh): Tham mưu, giúp UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra thực hiện Kế hoạch, báo cáo đề xuất UBND tỉnh có chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc các S, ngành căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này chỉ đạo việc tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát công tác kiểm soát tải trọng xe; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện tại địa phương, lĩnh vực được giao quản lý.

3. Định kỳ hàng tháng các địa phương, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện (qua Sở Giao thông Vận tải - Cơ quan Thường trực Ban ATGT tỉnh) tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Các lực lượng trực tiếp tham gia công tác kiểm soát tải trọng phương tiện phải kết hợp tốt giữa hoạt động tuyên truyền, giáo dục và cưỡng chế thi hành pháp luật; việc tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng phải bảo đảm nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, quy trình, chế độ công tác, không gây cản tr, ùn tắc giao thông; nghiêm cấm các hành vi sách nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho các tổ chức, cá nhân hoạt động vận tải.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban ATGT tỉnh;
- Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải tỉnh, Sở Tài chính;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Bắc Kạn, Đài PT&TH tỉnh;
- CVP, PVP (ô. Tuấn);
- Lưu: VT, Hoàng NC, CN-XDCB

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nông Văn Chí

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 122/KH-UBND năm 2017 tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


648

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.66.171