Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Nghị quyết 12/NQ-CP về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Số hiệu: 112/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Nguyễn Văn Khước
Ngày ban hành: 11/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 112/KH-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 11 tháng 7 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 12/NQ-CP NGÀY 19/02/2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ CHỐNG ÙN TẮC GIAO THÔNG GIAI ĐOẠN 2019-2021

Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ; Kế hoạch số 161/KH-UBATGTQG ngày 22/4/2019 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về “tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021”, UBND tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các mục tiêu, yêu cầu Nghị quyết số 12/NQ-CP nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông (TNGT) và khắc phục ùn tắc giao thông.

2. Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên, góp phần xây dựng môi trường giao thông thân thiện, an toàn.

3. Tăng cường trách nhiệm, nâng cao năng lực, trình độ của lực lượng làm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

4. Tiếp tục phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 5-10% số vụ, số người chết, bị thương do TNGT mỗi năm.

II. YÊU CẦU

1. Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trên phạm vi toàn tỉnh từ cấp tỉnh đến các huyện, xã, phường, thị trấn, thôn, khu, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, trường học ngay từ đầu năm 2019 và những năm tiếp theo.

2. Các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể từng nhiệm vụ, từng hoạt động, trên cơ sở rà soát nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh về công tác bảo đảm TTATGT; xây dựng và thực hiện kế hoạch năm 2019-2021 phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, tránh hình thức.

3. Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền

của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ.

4. Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác bảo đảm TTATGT, trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vận tải (xe khách, xe tải, phương tiện thủy vận tải hành khách); điều khiển giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về TTATGT.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Bám sát nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia, các Bộ, ngành Trung ương để triển khai công tác đảm bảo TTATGT từ năm 2019- 2021 của tỉnh; Trong công tác quy hoạch phải lồng ghép mục tiêu đảm bảo TTATGT, trách ùn tắc giao thông; đặc biệt các khu công nghiệp, khu đô thị mới, các chung cư cần có hệ thống giao thông tĩnh, đấu nối phù hợp với các tuyến chính.

2. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu, bảo đảm an toàn giao thông và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng giao thông; chú trọng tổ chức giao thông và bảo đảm điều kiện tham gia giao thông an toàn, đặc biệt là an toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy. Tiếp tục rà soát, khắc phục kịp thời các điểm đen, vị trí mất an toàn giao thông; kịp thời khắc phục hậu quả TNGT. Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa. Tăng cường quản lý trật tự quản lý đô thị, tập trung hè phố và đường đô thị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT của các hộ dân sinh sống ven các tuyến đường;

3. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT tới mọi đối tượng tham gia giao thông, chú trọng tuyên truyền tới đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, đồng bào nghèo; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”; “Trường học điểm về an toàn giao thông”; mô hình “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”, mô hình “tham gia quản lý đường ngang dân sinh”; triển khai mô hình tự nguyện tham gia đảm bảo TTATGT tại các nút giao thông tiềm ẩn ùn tắc, TNGT.

4. Tăng cường các biện pháp nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ và quản lý chặt giá cước trong hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa; mở rộng sắp xếp lại các tuyến vận tải hành khách, đề xuất chính sách khuyến khích sử dụng phương tiện vận tải công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.

5. Đẩy mạnh công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật về TTATGT. Tập trung xử lý các hành vi vi phạm người điều khiển phương tiện có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông; vi phạm về quản lý hè phố, lòng đường đô thị, hành lang ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, tải trọng phương tiện, an toàn kỹ thuật phương tiện,

6. Triển khai, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

7. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động thực thi công vụ, chú trọng các khâu quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông, thanh tra, tuần tra, kiểm soát. Tiếp tục đôn đốc các đơn vị triển khai làm điểm về xây dựng “Văn hóa giao thông”, “Kỷ cương trách nhiệm trong thực thi công vụ” để tìm ra cách làm, phương pháp triển khai tốt, hiệu quả nhân rộng trong những năm tiếp theo.

8. Tổ chức các biện pháp cứu hộ cứu nạn kịp thời, hiệu quả khi có sự cố tai nạn xảy ra trên đường bộ, đường sắt, đường thủy nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người, tài sản và ùn tắc giao thông trên địa bàn toàn tỉnh.

9. Tăng cường kiểm tra kết quả đảm bảo TTATGT tại các sở, ngành, các địa phương để chỉ rõ địa bàn, tổ chức, cá nhân làm tốt, chưa tốt; kiên quyết không để TNGT tăng, phấn đấu giảm cả 3 tiêu chí về TNGT trên địa bàn tỉnh từ 5%- 10%.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 03/5/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 20/6/2019 của UBND tỉnh Thực hiện Kế hoạch số 134-KH/TU ngày 06/5/2019 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về Kế hoạch thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh về công tác bảo đảm TTATGT năm 2019 với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy” và các nhiệm vụ sau:

1. Ban ATGT tỉnh:

a) Chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh về công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn tỉnh năm 2019-2021;

b) Xây dựng, triển khai kế hoạch chuyên đề tuyên truyền với các hình thức phong phú thiết thực: tăng cường phối hợp các cơ quan chức năng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về ATGT với các hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả, thiết thực phù hợp với chủ đề năm ATGT 2019 bám sát chủ đề “an toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu trang bị tài liệu về an toàn giao thông do Ủy ban ATGTQG phối hợp với Công ty HonDa Việt Nam biên soạn để giảng dạy trong trường học trên địa bàn toàn tỉnh;

- Chủ trì đoàn liên ngành kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện các quy định pháp luật về TTATGT trong kinh doanh vận tải đối với toàn bộ các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn; chỉ đạo UBND các địa phương tăng cường công tác đảm bảo TT ATGT trong đô thị, xây dựng lộ trình lập lại trật tự hành lang an toàn hành lang đường bộ đường sắt; trước mắt năm 2019 lập phương án giải tỏa các vi phạm trên phần đất dành cho bảo trì đường bộ, đường sắt; chủ trì phối hợp các cơ quan chức năng chấn chỉnh hoạt động vận tải khách đường bộ, đường thủy nội địa; đề xuất kịp thời các các giải pháp xử lý hậu quả tai nạn giao thông;

- Triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông”; phong trào xây dựng “Doanh nghiệp vận tải an toàn” và “Lái xe an toàn” năm 2019, tham gia giải “Vô lăng vàng” lần thứ 6; phát động và trao giải thưởng báo chí viết về ATGT năm 2019; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các địa phương tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân TNGT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm TTATGT thường xuyên tại các sở ngành là thành viên Ban ATGT tỉnh, các địa phương về thực hiện chức năng nhiệm vụ được phân công; định kỳ đánh giá nguyên nhân của hạn chế tồn tại và chỉ đạo, đôn đốc khắc phục; chủ trì kiểm tra, đề xuất biện pháp xử lý kịp thời đối với các địa bàn có TNGT tăng, tình hình giao thông phức tạp tại các bến xe, bến thủy nội địa; việc chấp hành đội mũ bảo hiểm tại các trường học, khu vực đô thị, các điểm tiềm ẩn TNGT;

- Rà soát công tác thi đua, khen thưởng về ATGT gắn việc thực hiện thường xuyên công tác đảm bảo TTATGT, quản lý đô thị của các địa phương với các tiêu chí thi đua chung hàng năm của Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh. Chú trọng khen thưởng đột xuất đối với các gương điển hình tại cơ sở, đơn vị để khích lệ động viên kịp thời, tạo phong trào thi đua thiết thực, rộng khắp;

- Duy trì hoạt động đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải, tình hình TTATGT, ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Giao thông vận tải:

a) Chủ trì nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn triển khai các văn bản pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông phù hợp với tình hình phát triển của tỉnh; Trong đó hướng dẫn quy định bắt buộc chủ đầu tư khi lập dự án đầu tư công trình xây dựng lớn phải thiết kế phương án xây dựng hạ tầng giao thông phù hợp, kết nối giao thông vào đường quốc lộ, đường chính trong đô thị, tính toán nhu cầu giao thông phát sinh của công trình, đảm bảo an toàn giao thông và không gây ùn tắc giao thông; xây dựng và trình cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch giao thông vận tải theo quy định;

b) Đôn đốc, kiểm tra việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án của Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông, UBND các địa phương đối với các dự án đầu tư hạ tầng giao thông đã được phê duyệt, cấp vốn;

c) Tăng cường công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, tập trung vào nâng cao điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng, hành lang đường bộ (đặc biệt đối với đường cao tốc, đường Quốc lộ 2); xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên quốc lộ vào năm 2020; Tiến hành rà soát, bổ sung toàn bộ hệ thống báo hiệu đường bộ theo tiêu chuẩn QCVN41:2016/BGTVT. Có kế hoạch xây dựng các đường gom nhằm xóa bỏ các lối đi tự mở qua đường sắt;

d) Tham mưu UBND tỉnh nhằm tăng cường xã hội hóa phát triển vận tải hành khách công cộng và dịch vụ hỗ trợ vận tải; mở các tuyến buýt kế cận từ trung tâm đô thị kết nối với địa phương xung quanh; lựa chọn xe buýt có sức chứa phù hợp với hạ tầng và nhu cầu đi lại; tổ chức xe buýt kết nối với các hình thức vận tải khác trong địa bàn; sắp xếp hợp lý tuyến liên tỉnh, mở các tuyến chất lượng cao; khuyến khích sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân; Tăng cường quản lý xe taxi, phối hợp xử lý kiên quyết đối với các loại xe dù. Tổ chức kiểm tra tải trọng tại các đầu mối hàng hóa, kho, bãi, bến cảng trên toàn tỉnh;

đ) Tham mưu UBND tỉnh trình Chính phủ cho xây dựng trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị gắn với cơ sở dữ liệu kết nối toàn bộ hệ thống giám sát hành trình xe ô tô, camera giao thông, đèn tín hiệu giao thông trong đô thị trên các tuyến đường để quản lý điều hành giao thông, xử lý vi phạm; cung cấp thông tin trực tuyến và hướng dẫn tham gia giao thông; kết hợp bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống tội phạm.

3. Công an tỉnh:

a) Tăng cường chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh thực hiện đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về TTATGT, phát huy các phương thức truyền thống với đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ cao, sử dụng các thiết bị kỹ thuật tiên tiến để giám sát, ghi hình, phát hiện và xử lý vi phạm; trong đó ưu tiên xử lý hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; vi phạm quy định về an toàn, kỹ thuật; điều kiện hoạt động của phương tiện vận chuyển khách trên đường bộ, đường thủy nội địa và các vi phạm về bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, trật tự đô thị; xử lý xe quá khổ, quá tải, vi phạm kích thước thành thùng trên các tuyến đường bộ; việc chấp hành các quy định của pháp luật về giấy phép lái xe, bằng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển, làm việc trên phương tiện thủy, bộ”;

b) Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương kịp thời thông báo danh sách lái xe ô tô bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe cho các cơ quan, đơn vị của ngành Giao thông vận tải để phục vụ công tác cấp lại giấy phép lái xe; lập chuyên án điều tra và xử lý các tổ chức, cá nhân làm giả giấy khám sức khoẻ cho người học lái xe, làm giả giấy phép lái xe hoặc có hành vi gian lận, tiêu cực trong đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe và khám sức khoẻ cho người học lái xe;

c) Thông qua các hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT, chủ động phát hiện các bất hợp lý về tổ chức giao thông để kiến nghị khắc phục, giải quyết các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông trên các tuyến đường;

d) Tăng cường năng lực xử lý, bổ sung trong thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, phối hợp hiệu quả với các lực lượng khác trong công tác cứu hộ, cứu nạn các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường bộ, đường thủy nội địa, đặc biệt là các vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc. Tập trung thường xuyên kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy và chữa cháy tại các địa bàn, doanh nghiệp, phương tiện;

e) Tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông; các vụ tai nạn giao thông có đủ yếu tố cấu thành tội phạm (bao gồm cả việc xem xét trách nhiệm của chủ phương tiện, chủ đầu tư thi công, quản lý, khai thác các công trình hạ tầng giao thông); phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng để kiên quyết xử lý bằng pháp luật hình sự đối với các hành vi cố ý gây hư hại hạ tầng, công trình đảm bảo an toàn giao thông, cản trở giao thông và chống người thi hành công vụ khi có đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

4. Sở Xây dựng:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương kiểm soát chặt chẽ công tác lập, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, bảo đảm khả năng đáp ứng, kết nối giao thông đô thị; đảm bảo quy mô diện tích đỗ xe trong đô thị, các công trình xây dựng, không gian vỉa hè, lối đi bộ, hệ thống báo hiệu ATGT trong đô thị; thiết kế, thi công và bảo hành, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đô thị đáp ứng các yêu cầu về an toàn giao thông;

b) Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định quản lý an toàn giao thông và trật tự đô thị phù hợp, hiệu quả.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo:

a) Tổ chức thực hiện đầy đủ chương trình, tài liệu giảng dạy và đưa nội dung giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và văn hóa giao thông vào trong chương trình chính khóa dưới hình thức tích hợp vào nội dung một số môn học và hoạt động giáo dục từ giáo dục mầm non đến giáo dục phổ thông trung học theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo, tăng thêm thời lượng thực hành, trải nghiệm thực tế, đảm bảo thời lượng tối thiểu 5 tiết/học kỳ đối với học sinh lớp đầu cấp và 3 tiết/1 học kỳ đối với học sinh các lớp khác; đưa kiến thức giáo dục văn hóa giao thông vào chương trình giáo dục mầm non;

b) Tăng cường phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, văn hóa giao thông và kỹ năng tham gia giao thông và an toàn giao thông qua các hoạt động ngoại khóa cho học sinh, sinh viên; hướng dẫn và vận động cha mẹ học sinh tham gia hướng dẫn thực hành quy tắc an toàn giao thông đối với học sinh từ giáo dục mầm non đến giáo dục phổ thông;

c) Chỉ đạo các trường học tổ chức phụ huynh ký cam kết chấp hành các quy định về ATGT, nhắc nhở, giáo dục con em tự giác chấp hành quy tắc giao thông, kiên quyết không để tình trạng học sinh đi học bằng xe mô tô khi chưa đủ tuổi; chấp hành nghiêm đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện; có biện pháp xử lý nghiêm các học sinh vi phạm TTATGT;

d) Kiện toàn lại các Đội Cờ đỏ tại các khu vực cổng trường học an toàn giao thông với lực lượng đoàn viên thanh niên làm lòng cốt, nêu cao tính tự quản của học sinh, thanh thiếu niên;

e) Tiếp tục phối hợp với Tỉnh đoàn và các đơn vị liên quan chỉ đạo các trường học quán triệt cho học sinh tích cực tham gia cuộc thi “Giao thông học đường”, “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ”, “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”... theo phát động của Ủy ban ATGT Quốc gia; phối hợp với Ban ATGT tỉnh và các cơ quan liên quan triển khai dự án: “Tăng cường các biện pháp đảm bảo TTATGT tại các trường học trên địa bàn tỉnh”; làm tốt Quy chế phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Công an tỉnh về việc xác nhận các trường hợp vi phạm là học sinh, sinh viên, giáo viên hiện đang công tác và học tập tại nhà trường”;

g) Phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng của tỉnh xử lý triệt để hàng quán, trông giữ xe trái phép xung quanh khu vực cổng trường.

6. Sở Y tế:

a) Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về giao các đơn vị của Sở Y tế phối hợp với Công an và Thanh tra Giao thông thực hiện công tác xét nghiệm ma tuý, chất kích thích thần kinh đối với lái xe kinh doanh vận tải; triển khai khám sức khoẻ định kỳ đối với lái xe kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh;

b) Yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh trong toàn tỉnh thực hiện kiểm tra chất ma tuý và nồng độ cồn đối với nạn nhân khi vào cấp cứu (là người điều khiển phương tiện trong vụ tai nạn); hàng tháng báo cáo số lượng và danh sách nạn nhân vào cấp cứu do tai nạn giao thông và tình hình vi phạm quy định nồng độ cồn, ma tuý của nạn nhân về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Ban ATGT tỉnh;

c) Triển khai thực hiện Thông tư số 49/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 quy định về tổ chức và hoạt động cấp cứu TNGT trên đường bộ cao tốc;

d) Tiếp tục phối hợp với Ban ATGT tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tiếp tục tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức về sơ cấp cứu ban đầu cho người bị TNGT cho đội ngũ lái xe taxi, xe mô tô chở khách và tình nguyện viên.

7. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch:

a) Phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tỉnh triển khai bộ tiêu chí văn hoá giao thông đường bộ; xây dựng và triển khai thực hiện tuyên truyền nội dung quy định về pháp luật ATGT và văn hoá giao thông an toàn thông qua các tác phẩm văn hoá, nghệ thuật dân tộc, tuyên truyền lưu động về an toàn giao thông;

b) Hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện nghiêm Luật Quảng cáo trên các tuyến đường bộ, đặc biệt khu đô thị, hành lang ATGT đường bộ không để cản trở giao thông, giảm hiệu lực của hệ thống báo hiệu giao thông.

8. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan báo chí của tỉnh, các báo Trung ương, bộ, ngành có văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về TTATGT có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện việc tuyên truyền thông qua mạng xã hội về công tác đảm bảo TTATGT, đảm bảo định hướng tuyên truyền và an ninh, an toàn thông tin; giới thiệu những tấm gương, điển hình trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông, đồng thời phê phán những hành vi ứng xử thiếu văn hóa và vi phạm của người tham gia giao thông;

b) Phối hợp với Ban tuyên giáo Tỉnh ủy và các đơn vị liên quan đưa các nội dung tuyên truyền về TTATGT trên địa bàn tỉnh vào các hội nghị giao ban báo chí, hội nghị thông tin thường kỳ của tỉnh; Phối hợp với Ban ATGT tỉnh, các cơ quan liên quan tổ chức Hội thi thông tin lưu động tuyên truyền về ATGT; lập Kế hoạch tuyên truyền ATGT trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2019-2021; Kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân phòng chống tác hại của rượu, bia, thực hiện “Đã uống rượu, bia, không lái xe”.

9. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

a) Tiếp tục tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát, duy trì nghiêm việc chấp hành các quy định pháp luật, điều lệnh, điều lệ của Quân đội đối với người điều khiển phương tiện quân sự khi tham gia giao thông; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng xử lý nghiêm xe quân sự vi phạm chở quá khổ, quá tải tại trạm cân lưu động;

b) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT trong toàn quân, duy trì và phát huy, nhân rộng các mô hình xây dựng địa bàn điểm, đơn vị điểm về TTATGT; phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh và chính quyền địa phương bảo đảm giao thông khi có sự cố do TNGT.

10. Sở Tài chính:

a) Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh tham mưu UBND tỉnh, HĐND tỉnh ban hành quy định chi tiết triển khai thực hiện Thông tư số 28/2019/TT-BTC ngày 21/5/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm TTATGT;

b) Hướng dẫn UBND và Ban ATGT các huyện, thành phố sử dụng hiệu quả, đúng quy định kinh phí bảo đảm TTATGT.

13. UBND các huyện, thành phố:

Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh và tình hình TTATGT của địa phương, xây dựng Kế hoạch để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn, tập trung một số nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về TTATGT, chú trọng xử lý những hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.

- Đẩy mạnh công tác quản lý lòng - lề đường, hành lang an toàn đường bộ, đường đô thị, đường sắt, giải tỏa lấn chiếm, tái lấn chiếm, san lấp mương dọc,..; đồng thời thực hiện cưỡng chế đối với những trường hợp trực tiếp gây mất an toàn giao thông, tái lấn chiếm...

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT đến mọi tầng lớp nhân dân, để nâng cao ý thức tự giác chấp hành Luật giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa của người tham gia giao thông, tuyên truyền đến tận xã, phường, cơ sở, xóm, ấp... Xây dựng văn hóa giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; tiếp tục xây dựng các mô hình về an toàn giao thông như: tuyến đường do các đoàn thể quản lý, khu phố, ấp, khu dân cư an toàn giao thông, thanh niên tình nguyện tham gia bảo đảm TTATGT.

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; tuyên truyền sâu, rộng tới mọi đối tượng nhất là thanh thiếu niên, công nhân, học sinh, sinh viên, công chức, viên chức, người lao động, lái xe khách và vận tải hàng hóa; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”.

15. Công tác thông tin báo cáo:

- Hàng quý các sở, ngành, địa phương thực hiện công tác thông tin báo cáo kết quả cùng báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2019 về UBND tỉnh (qua Ban ATGT tỉnh).

- Theo quy định kết thúc hàng năm (số liệu tính từ ngày 16/12 năm trước đến hết ngày 15/12 năm báo cáo) UBND các huyện, thành phố, các sở ngành gửi báo cáo theo quy định.

- Thường trực Ban ATGT tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các giải pháp đảm bảo TTATGT tại các Nghị quyết của Chính phủ và Kế hoạch này, hàng năm kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện của các cấp, các ngành, các địa phương tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy ban ATGTQG theo quy định.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo chức năng từng ngành, tình hình từng địa phương và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban ATGT Quốc gia (B/c);
- Văn phòng Chính phủ (B/c);
- TTTU, TT HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các ủy viên Ban ATGT tỉnh ;
- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể (T/h);
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố (T/h);
- Đài PT- TH tỉnh, Báo Vĩnh Phúc;
- CV: NCTH;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khước

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Nghị quyết 12/NQ-CP về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


45

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.247.17