Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công điện 81/CĐ-BGTVT về việc bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 81/CĐ-BGTVT Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Ngô Thịnh Đức
Ngày ban hành: 17/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 81/CĐ-BGTVT
V/v bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2008

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Điện:

- Cục Đường bộ Việt Nam;
- Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông;
- Các Ban Quản lý dự án trực thuộc Bộ;
- Các Sở Giao thông vận tải.

 

Thời gian qua, một số đơn vị thi công không bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ, đây là nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản, nhất là trong mùa mưa lũ.

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị:

1. Kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu thi công bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công các công trình trong phạm vi quản lý theo đúng quy định tại Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 09 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ; đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) theo quy định tại Quyết định số 38/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân khi vi phạm trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

2. Kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh để Bộ Giao thông vận tải kịp thời xử lý.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- VP UBATGT Quốc gia (để theo dõi);
- Thanh tra Bộ (để theo dõi);
- Vụ Vận tải (để theo dõi);
- Lưu: VT, TTr (6b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công điện 81/CĐ-BGTVT về việc bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.536
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.206.217