Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 08/CĐ-BGTVT Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Thể
Ngày ban hành: 08/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Người ra/vào TP.HCM phải có Giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2

Đây là nội dung tại Công điện 08/CĐ-BGTVT về việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp trong phòng, chống dịch Covid-19 của ngành GTVT.

 Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm một số nội dung sau đây:

- Tất cả người điều khiển, người phục vụ, hành khách trên phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa khi từ TP.HCM đi các tỉnh/thành phố khác hoặc từ tỉnh/thành phố khác đến TP.HCM:

Bắt buộc phải có Giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực (theo quy định của Bộ Y tế).

(Trừ trường hợp phương tiện vận chuyển người dân đi, đến bệnh viện, trung tâm y tế trong trường họp cấp thiết nhưng phải được theo dõi, kiếm soát y tế và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch).

- Các trường hợp khi đi lại hàng ngày giữa TP.HCM đến các tỉnh lân cận và ngược lại (bao gồm cả người điều khiển, người phục vụ trên phương tiện) như:

+ Vận chuyển lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, nguyên vật liệu sản xuất.

+ Xe đưa đón cán bộ, nhà quản lý, chuyên gia, công nhân... làm việc tại các cơ quan, xí nghiệp, nhà máy, khu công nghiệp.

Các trường hợp này được phép hoạt động trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Đồng thời phải được sự chấp thuận của UBND tỉnh, thành phố lân cận; hàng ngày thực hiện khai báo y tế bằng mã QR Code.

Xem chi tiết tại Công điện 08/CĐ-BGTVT ngày 08/7/2021.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2021

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI điện:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;

- Cục Đường sắt Việt Nam;

- Cục Hàng không Việt Nam;

- Cục Hàng hải Việt Nam;

- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;

- Cục Y tế giao thông vận tải;

- Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Sở Giao thông vận tải và Xây dựng Lào Cai.

Thực hiện Công điện số 914/CĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện mục tiêu kép, kết luận của Thủ tướng Phạm Minh chính tại cuộc họp trực tuyến với thành phố Hồ Chí Minh và 07 tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam về công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ), Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan trong phạm vi của mình đôn đốc, chỉ đạo, thực hiện nghiêm các nội dung sau đây:

1. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 177/TB-VPCP ngày 06 tháng 7 năm 2021 nêu trên.

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ GTVT và các hướng dẫn, quy định về phòng, chống dịch của Bộ Y tế với tinh thần chủ động, quyết liệt, mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép. Thực hiện nghiêm các giải pháp ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng dập dịch, điều trị tích cực. Đặc biệt lưu ý thực hiện các quy định về giãn cách, khoanh vùng; tránh tình trạng khoanh vùng rộng bên ngoài, lỏng lẻo bên trong; phải tổ chức tốt việc cung cấp lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người dân trong khu vực phong tỏa, cách ly y tế, giãn cách xã hội. Áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bắt buộc đối với tất cả những người đến từ vùng dịch theo quy định.

3. Tất cả người điều khiển, người phục vụ, hành khách trên phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa khi từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh/thành phố khác hoặc từ tỉnh/thành phố khác đến thành phố Hồ Chí Minh bắt buộc phải có Giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực (theo quy định hiện hành của Bộ Y tế), trừ trường hợp phương tiện vận chuyển người dân đi, đến bệnh viện, trung tâm y tế trong trường hợp cấp thiết nhưng phải được theo dõi, kiểm soát y tế và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Các trường hợp vận chuyển lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, nguyên vật liệu sản xuất, xe đưa đón cán bộ, nhà quản lý, chuyên gia, công nhân... làm việc tại các cơ quan, xí nghiệp, nhà máy, khu công nghiệp khi đi lại hàng ngày giữa thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh lân cận và ngược lại (bao gồm cả người điều khiển, người phục vụ trên phương tiện) được phép hoạt động trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế, đồng thời phải được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố lân cận; hàng ngày thực hiện khai báo y tế bằng mã QR Code theo đúng quy định của cơ quan có thẩm quyền.

4. Việc quản lý người, phương tiện đi/đến thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương liên quan: Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và các tỉnh giáp ranh với thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức phân luồng giao thông, quy định thời gian cụ thể, rõ ràng cho phương tiện giao thông để không gây ra tình trạng ách tắc, bảo đảm duy trì ổn định vận tải hàng hóa và hành khách, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch.

5. Người đứng đầu doanh nghiệp, đơn vị vận tải, bến xe, bến tàu, bến phà, nhà ga, cảng hàng không, sân bay, chủ phương tiện chịu trách nhiệm trực tiếp kiểm tra, đôn đốc và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị mình quản lý.

6. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp đồng tình ủng hộ, chia sẻ, tích cực và tự giác hợp tác, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là việc thực hiện các biện pháp mạnh khi cần thiết về phong tỏa, giãn cách, cách ly.

7. Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh và 07 tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam theo tinh thần “3 không: Không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”.

8. Trong trường hợp thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác trong vùng phải tiến hành phong tỏa, giãn cách, cách ly trên diện rộng, Tổng cục Đường bộ Việt Nam phải có kịch bản cụ thể xử lý vấn đề như phân luồng giao thông, lưu thông hàng hóa, cung ứng vật tư và nhu yếu phẩm, tiếp nhận và điều trị bệnh nhân... để không làm xáo trộn lớn đến cuộc sống của người dân./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo);
- BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (để b/cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để p/hợp);
- Các Bộ: Y tế, Công an, Quốc phòng, Tài chính, Công Thương
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Thứ trưởng;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Báo Giao thông;

- Cổng TTĐT Bộ (để đăng tải);
- Lưu: VT, VTải (Tu3).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thể

 

MINISTRY OF TRANSPORT
------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 08/CD-BGTVT

Hanoi, July 8, 2021

 

OFFICIAL TELEGRAM

ON APPLICATION OF URGENT MEASURES IN PREVENTION AND CONTROL OF COVID-19 IN THE TRANSPORT SECTOR

MINISTRY OF TRANSPORT hereby telegraphs:

- Directorate for Roads of Vietnam;

- Vietnam Railway Administration;

- Civil Aviation Authority of Vietnam;

- Vietnam Maritime Administration;

- Vietnam Inland Waterway Administration;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Departments of Transport of provinces or central-affiliated cities;

- Department of Transport and Construction of Lao Cai.

Implementing Official Dispatch No. 914/CD-TTg dated July 6, 2021 of the Prime Minister on strengthening safety measures to prevent and control the Covid-19 pandemic to realize dual goals, the conclusion of Prime Minister Pham Minh Chinh at an online meeting with Ho Chi Minh City and 07 provinces of southern key economic regions on the prevention and control of the Covid-19 pandemic (Notice No. 177/TB-VPCP dated July 6, 2021 of the Government Office), the Ministry of Transport (MOT) requests relevant agencies and units within their scope to urge, direct and strictly implement the following matters:

1. Based on the functions and tasks of their agencies and units, they strictly follow the direction of the Prime Minister in the Notice of conclusion No. 177/TB-VPCP dated July 6, 2021 above.

2. Continue to firmly enforce directives of the Politburo, the Secretariat, the Government, the Prime Minister, the National Steering Committee for Covid-19 Prevention and Control, the Ministry of Transport's Steering Committee for Covid-19 Prevention and Control and the Ministry of Health's instructions and rules on pandemic prevention and control with a proactive, drastic, strong, sincere, and effective spirit in order to achieve the dual goals. Strictly implement solutions to prevent, detect, isolate, localize pandemic outbreak and provide intensive care. Pay special attention to the implementation of regulations on distance and zoning; avoid unnecessary expansion outside and loose management inside; ensure sufficient supply of food and necessities to people in the areas of lockdown, quarantine, and social distancing. Apply compulsory pandemic prevention and control measures to all people coming from pandemic-hit areas as prescribed.

3. All drivers, attendants and passengers on vehicles transporting passengers and goods, from Ho Chi Minh City to other provinces/cities or vice versa, are required to have a valid certificate of negative test for SARS-CoV-2 (according to current regulations of the Ministry of Health), except for the vehicles that transport people to and from hospitals or medical centers in urgent cases but the health supervision and control and pandemic prevention and control measures must be taken.

Vehicles that transport food, essentials, and production materials, shuttle buses that pick up officials, managers, experts, workers, etc. working at agencies, enterprises, factories, and industrial parks to commute daily between Ho Chi Minh City to neighboring provinces and vice versa (including drivers and attendants on vehicles) are allowed to operate provided that they comply with every measures to prevent and control pandemic as prescribed by the Ministry of Health, and must be approved by the People's Committees of neighboring provinces and cities; complete daily health declaration by QR Code in accordance with the regulations of the competent authority.

4. The management of people and vehicles to/from Ho Chi Minh City and related localities: Directorate for Roads of Vietnam shall take charge and cooperate with agencies and units of the Ministry of Public Security, the People's Committee of Ho Chi Minh City, the Southeast, the Southwest and the provinces bordering Ho Chi Minh City in splitting traffic flows, regulating specific time for vehicles to avoid congestion, maintain stable transport of goods and passengers, and meeting the requirements for pandemic prevention and control.

5. Heads of enterprises, transport units, bus terminals, ports, ferry terminals, railway stations, airports, airfields, and vehicle owners are responsible for directly inspecting, urging and implementing the regulations on Covid-19 prevention and control at the units under their management.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Agencies and units, according to their functions, tasks and powers, actively resolve difficulties and obstacles in pandemic prevention and control and socio-economic development in Ho Chi Minh City and 07 provinces in the southern key economic region following the “3 No” motto “Don’t say no, don’t say difficult, don’t say yes but don’t do”.

8. In the event that Ho Chi Minh City and other localities in the region have to carry out a large-scale lockdown, social distance or isolation, the Directorate for Roads of Vietnam must have a specific scenario to handle the problem such as splitting traffic flows, circulation of goods, supply of materials and necessities, receipt and treatment of patients, etc. so as not to make a major disturbance to people's lives./.

 

 

MINISTER
Nguyen Van The

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công điện 08/CĐ-BGTVT ngày 08/07/2021 về áp dụng các biện pháp khẩn cấp trong phòng, chống dịch Covid-19 của ngành Giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải điện

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.276

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!