Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 6/CT-UBND 2020 tăng cường quản lý giám sát tàu bay không người lái tỉnh Hải Dương

Số hiệu: 6/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 17/02/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6/CT-UBND

Hải Dương, ngày 17 tháng 02 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TÀU BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI VÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN BAY SIÊU NHẸ

Trong những năm qua, trước sự phát triển của khoa học và công nghệ, tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ đã được ứng dụng rộng rãi, mang lại lợi ích trong nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Tuy nhiên, những thiết bị bay này cũng có thể là nguyên nhân trực tiếp gây ra các vụ việc ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn hàng không; đặc biệt khi tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ bị các lực lượng phản động, chống đối sử dụng làm công cụ để thực hiện các hành vi khủng bố, chống đối, phá hoại sẽ gây hậu quả khó lường.

Hiện nay, việc quản lý, khai thác tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn tỉnh cơ bản đi vào nền nếp, đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong công tác quản lý vùng trời, quản lý các hoạt động bay, đảm bảo an toàn cả trên không và mặt đất. Tuy vậy, gần đây xuất hiện một số cá nhân sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ (đặc biệt là các thiết bị bay Flycam, dù lượn …) trong các hoạt động vui chơi, giải trí dưới hình thức tự phát, không được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền.

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 15/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường biện pháp quản lý, giám sát đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ; để quản lý chặt chẽ thiết bị tàu bay không người lái, các phương tiện bay siêu nhẹ nhằm bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và bảo đảm an toàn hàng không trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; Lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ; Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg ngày 17/7/2009 của Chính phủ về cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời; Thông tư số 35/2017/TT-BQP ngày 12/02/2017 của Bộ Quốc phòng về quy định tiêu chuẩn đủ điều kiện bay; tiêu chuẩn, thủ tục cấp giấy phép cho cơ sở thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ; khai thác tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. Chú trọng phổ biến quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khi tổ chức hoạt động bay; các hành vi nghiêm cấm khi khai thác, sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Tăng cường các biện pháp quản lý, theo dõi, giám sát các hoạt động bay của các tổ chức, cá nhân khi được cấp có thẩm quyền cấp phép bay và đình chỉ các hoạt động bay vi phạm. Hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp phép bay cho các tổ chức, cá nhân sử dụng tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ theo đúng quy định.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc quyền điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đánh địch đột nhập đường không, Phương án bắn mục tiêu bay thấp (UAV, Flycam…) bằng súng bộ binh. Thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án, kịp thời xử lý các tình huống trên không không để bị động, bất ngờ.

- Phối hợp với lực lượng Công an tỉnh trong xử lý các hoạt động bay vi phạm theo đúng quy định.

3. Công an tỉnh: Tiến hành rà soát, yêu cầu khai báo và quản lý đối với các tổ chức, cá nhân sở hữu tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn tỉnh.

- Đề xuất với Bộ Công an xác định các hành vi vi phạm, chế tài xử lý cụ thể đối với hoạt động bay vi phạm của tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ.

- Phối hợp với lực lượng Quân sự triển khai các phương án đối phó với hành vi sử dụng tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ xâm nhập các cơ quan của tỉnh.

4. Sở Công thương: Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ nguồn đầu vào, các cơ sở kinh doanh phương tiện bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn tỉnh.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo lực lượng Quân sự, Công an địa phương và Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tiến hành kiểm tra, rà soát trên địa bàn để xác định rõ các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, sở hữu, sử dụng tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ (tổng hợp cụ thể số lượng, tình hình hoạt động của các tổ chức, cá nhân và phương tiện gửi về Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh). Khi phát hiện các tổ chức, cá nhân sử dụng bất hợp pháp tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ phải kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Lưu: VT, NC.Th (70b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 6/CT-UBND ngày 17/02/2020 về tăng cường biện pháp quản lý, giám sát đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ do tỉnh Hải Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


769

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!