Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2018 về tăng cường quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn tỉnh Bình Định

Số hiệu: 21/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 11/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/CT-UBND

Bình Định, ngày 11 tháng 12 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÀU BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI VÀ PHƯƠNG TIỆN BAY SIÊU NHẸ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong những năm qua, việc quản lý, khai thác tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn tỉnh cơ bản đi vào nề nếp và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong công tác quản lý vùng trời, quản lý các hoạt động bay, đảm bảo an toàn cả trên không và mặt đất, mặt nước. Tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện một số tổ chức, cá nhân sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ (đặc biệt là các thiết bị bay Flycam có gắn camera) trong hoạt động vui chơi, giải trí dưới hình thức tự phát, không có giấy cấp phép của cơ quan có thẩm quyền. Các hoạt động trên tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm, khó khăn cho công tác quản lý vùng trời, quản lý các hoạt động bay, dễ gây mất an toàn cho người, phương tiện và các hoạt động bay, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho các thế lực thù địch lợi dụng làm phương tiện để thực hiện các hành vi gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị.

Để tăng cường công tác quản lý, giám sát và kịp thời phát hiện, ngăn chặn các tổ chức, cá nhân sản xuất, mua bán, vận chuyển, sử dụng các thiết bị bay không người lái, các phương tiện bay siêu nhẹ trái phép có nguy cơ ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; đề phòng các đối tượng xấu lợi dụng thiết bị bay không người lái vào các hoạt động vi phạm pháp luật như thu thập thông tin khu vực cấm, treo cờ, biểu ngữ, rải truyền đơn phản động, khủng bố... làm nguy hại đến quốc phòng an ninh, an toàn hàng không trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quán triệt, tuyên truyền và chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ; Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg ngày 17/7/2009 của Chính phủ về cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời; Nghị định số 79/2011/NĐ-CP ngày 05/9/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ; Nghị định số 125/2015/NĐ-CP ngày 04/12/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết quản lý hoạt động bay; Thông tư số 35/2017/TT-BQP ngày 12/02/2017 của Bộ Quốc phòng về quy định tiêu chuẩn đủ điều kiện bay.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ khi đã được cấp phép bay; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân làm hồ sơ thủ tục đề nghị Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu cấp phép bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ khi có nhu cầu; hướng dẫn Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố quản lý chặt chẽ hoạt động bay theo mục đích, phạm vi, khu vực được cấp phép bay.

- Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan quản lý, theo dõi, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm Nghị định số 36/2008/NĐ-CP, Nghị định số 79/2011/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 35/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

3. Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ các tổ chức, cá nhân trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh tàu bay không người lái và các loại phương tiện bay siêu nhẹ (mô hình bay, khí cầu, dù bay, Flycam...) trên địa bàn tỉnh.

4. Các sở, ban, ngành tỉnh

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tăng cường các biện pháp và tổ chức thực hiện việc quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ đúng theo Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008, Nghị định số 79/2011/NĐ-CP ngày 05/9/2011 của Chính phủ và Thông tư số 35/2017/TT-BQP ngày 12/02/2017 của Bộ Quốc phòng.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo cơ quan Quân sự chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng (nếu có) và UBND các xã, phường, thị trấn thành lập Tổ tuần tra (từ 3 - 5 người) tuần tra, kiểm soát nắm chắc các tổ chức, cá nhân sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ ở địa phương.

- Khi được phép tổ chức các sự kiện, quảng bá hình ảnh của địa phương, nếu sử dụng các thiết bị bay không người lái để quay phim, chụp ảnh phải làm thủ tục xin phép bay của cấp có thẩm quyền trước khi tổ chức các hoạt động bay đúng quy định của pháp luật.

- Khi phát hiện các tổ chức, cá nhân sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ, các phương tiện bay khi chưa cấp phép phải kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời báo cáo UBND tỉnh (qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) để chỉ đạo.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra sự việc trên địa bàn mình mà không kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật.

6. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2018 về tăng cường quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.186

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49