Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý triệt để tình trạng “xe dù, bến cóc”, xe hợp đồng “trá hình” tuyến cố định, xe chạy trái luồng tuyến trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Số hiệu: 18/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Đặng Trọng Thăng
Ngày ban hành: 09/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/CT-UBND

Thái Bình, ngày 09 tháng 11 năm 2018

 

CHỈ THỊ

V/V TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUẦN TRA, KIỂM TRA, XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ TÌNH TRẠNG “XE DÙ, BẾN CÓC”, XE HỢP ĐỒNG “TRÁ HÌNH” TUYẾN CỐ ĐỊNH, XE CHẠY TRÁI LUỒNG TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh việc vận tải hành khách bằng ô tô vẫn còn nhiều vi phạm Luật Giao thông đường bộ và có nguy cơ ngày càng gia tăng với các lỗi chủ yếu như: Dừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định; xe không có phù hiệu vẫn vận chuyển hành khách (xe dù); xe chạy hợp đồng không đúng quy định, chạy như xe tuyến cố định (xe trá hình), xe chạy trái luồng tuyến; Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo dừng hoạt động xe khách tuyến nội tỉnh đối với các tuyến đã đấu thầu tuyến xe buýt nội tỉnh nhưng vẫn còn hiện tượng có một số xe lén lút vận chuyển hành khách từ thành phố Thái Bình đi các huyện. Điều này dẫn đến tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh vận tải, ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng dịch vụ và không đảm bảo trật tự an toàn giao thông, gây bức xúc trong xã hội.

Để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, của Chính phủ, của Bộ Giao thông vận tải về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành có liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý triệt để tình trạng “xe dù, bến cóc”, xe hợp đồng “trá hình” chạy tuyến cố định, xe chạy trái luồng tuyến, cụ thể như sau:

1. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo tăng cường theo dõi trên thiết bị giám sát hành trình, thực hiện hậu kiểm đối với các đơn vị vận tải, kiên quyết xử lý các đơn vị vi phạm Theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ Giao thông vận tải (quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô); thông báo cụ thể luồng tuyến vận tải, các phương tiện vi phạm đã bị tước phù hiệu, tước giấy phép kinh doanh tới Công an tỉnh để phối hợp kiểm tra, xử lý; Chỉ đạo Thanh tra Sở chủ động, tăng cường công tác kiểm tra và phối hợp với các lực lượng Công an để phát hiện kịp thời và kiên quyết xử lý vi phạm.

2. Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an các huyện, thành phố, các lực lượng cảnh sát, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên đường bộ, phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và thông báo các trường hợp vi phạm đến Sở Giao thông Vận tải để phối hợp xử lý theo quy định tại Thông tư 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ Giao thông vận tải.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Quy chế hoạt động của các lực lượng trong công tác phối hợp tuần tra kim soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Bình (ban hành kèm theo Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh) lập các tổ kiểm tra để tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, thông báo các trường hợp vi phạm về Sở Giao thông Vận tải.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thái Bình, Sở Thông tin và Truyền thông và các ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, vận động để các doanh nghiệp vận tải, hộ kinh doanh trong lĩnh vực vận tải khách thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về kinh doanh vn tải khách bằng ô tô.

5. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Giao thông Vận tải đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, hàng quý báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban ATGT tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Sở GTVT, Sở TTTT;
- Đài Phát thanh và Truyền hình TB;
- Báo Thái Bình;
- Các tổ chức đoàn thể nhân dân;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, CTXDGT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đặng Trọng Thăng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý triệt để tình trạng “xe dù, bến cóc”, xe hợp đồng “trá hình” tuyến cố định, xe chạy trái luồng tuyến trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


128
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.211.150