Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 12/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Đức Thăng
Ngày ban hành: 23/06/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT.UB

Lào Cai, ngày 23 tháng 6 năm 1995

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN

Cùng với cả nước thi đua phát triển giao thông nông thôn, hai năm qua tỉnh ta đã thu được kết quả đáng kể trong việc mở đường giao thông nông thôn. Toàn tỉnh đã làm được với tổng giá trị 31.500.000.000 đồng; trong đó nhân dân đóng góp 17.000.000.000 đồng. Tiêu biểu cho phong trào phát triển giao thông nông thôn là các huyện Mường Khương, Bắc Hà, Văn Bàn và Bát Xát đã được Bộ giao thông vận tải và UBND tỉnh tặng cờ thi đua và thưởng công trình giao thông nông thôn.

Để tiếp tục động viên nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực mở đường giao thông nông thôn; tạo tiền đề cho việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thúc đẩy sản xuất và giao lưu hàng hóa, tiến đến xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. UBND tỉnh chỉ thị cho UBND các huyện, thị xã, các xã phát động phong trào thi đua làm đường giao thông nông thôn hàng năm như sau:

I. Mục tiêu thi đua:

Phấn đấu với khả năng cao nhất và thời gian ngắn nhất tất cả các xã trong tỉnh có đường ô tô đến trung tâm xã. Đảm bảo giao thông thông suốt trong cả mùa mưa lũ. Huy động tối đa sự đóng góp của nhân dân cho việc phát triển giao thông nông thôn. Đến năm 2005 tất cả các xã trong tỉnh đều có đường ô tô đến trung tâm xã.

II. Đối tượng tham gia thi đua:

1. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn;

Ủy ban nhân dân các huyện thị xã.

III. Tiêu chuẩn và hình thức khen thưởng:

1. Các xã, phường, thị trấn:

Các tiêu chuẩn thấp nhất/ Các hình thức khen thưởng

Số Km đường cấp A nông thôn làm mới

Bình quân tổng giá tri làm giao thông/người

Tỷ lệ dân đóng góp trong làm giao thông

Cờ thi đua xuất sắc

2

150.000 đ

60%

Cờ thi đua khá nhất

1,5

120.000 đ

60%

Bằng khen

1

80.000 đ

50%

2. Các huyện, Thị xã:

- Được tặng cờ thi đua xuất sắc nếu có ít nhất 20% số xã, phường, thị trấn được tặng cờ thi đua xuất sắc.

- Được tặng cờ thi đua khá nhất nếu có ít nhất 20% số xã, phường, thị trấn được tặng cờ khá hoặc xuất sắc.

IV. Tổng kết đánh giá phong trào thi đua:

- Hàng năm UBND tỉnh tổng kết phong trào làm đường giao thông nông thôn, xét khen thưởng theo quyết định số 32/QĐ.UB ngày 8.2.1995 và đề nghị Bộ giao thông vận tải khen thưởng theo quy định hiện hành.

- UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc kèm theo thưởng một công trình giao thông nông thôn trị giá 50.000.000 đ

- UBND tỉnh tặng cờ thi đua khá nhất kèm theo thưởng một công trình giao thông nông thôn trị giá 30.000.000 đ.

- Kinh phí thưởng công trình trích trong nguồn hỗ trợ giao thông nông thôn hàng năm.

V. Tổ chức thực hiện:

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã tổ chức lễ phát động và đăng ký thi đua cho các xã, phường thị trấn có báo cáo gửi về sở Giao thông vận tải trước ngày 30.6 hàng năm.

UBND tỉnh giao cho thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng và Sở giao thông vận tải triển khai thực hiện chỉ thị này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thăng

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 12/CT-UB ngày 23/06/1995 về đẩy mạnh phong trào thi đua làm đường giao thông nông thôn do Tỉnh Lào Cai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.619

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.176.80