Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 11/CT-UBND 2017 chống lấn chiếm sử dụng trái phép hành lang bảo vệ công trình Thái Bình

Số hiệu: 11/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 17/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Thái Bình, ngày 17 tháng 05 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC GIẢI TỎA, CHỐNG LẤN CHIẾM, SỬ DỤNG TRÁI PHÉP TRONG PHẠM VI HÀNH LANG BẢO VỆ CÔNG TRÌNH CẦU, CỐNG, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA, CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VÀ ĐÊ ĐIỀU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Hiện nay tình trạng vi phạm lấn chiếm, sử dụng trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình cầu, cng, đường thủy nội địa, công trình thủy lợi và đê điều vẫn diễn ra phổ biến ở nhiều nơi trên địa bàn toàn tỉnh, xâm hại tới các công trình đê điều, thủy lợi, cản trở dòng chảy, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông đường thủy, phá hủy công trình đường, cầu, cống, đê điều.

Để nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, bảo vệ các công trình đường thủy nội địa, cầu cống, đê điều, công trình thủy lợi và đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng và yêu cầu chính quyền các cấp, các ngành quyết liệt thực hiện giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép trong phạm vi hành lang bảo vệ công trình cầu, cống, đường thủy nội địa, công trình thủy lợi và đê điều, với các nội dung như sau:

1. Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh trong công tác quản lý, bảo vệ các công trình cầu, cống, đường thủy nội địa, công trình thủy lợi, đê điều để người dân và các cơ quan, đơn vị hiểu, tự giác thực hiện; đồng thời triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình cầu, cống, đường thủy nội địa, công trình thủy lợi và đê điều.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chỉ đạo các lực lượng chức năng và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn rà soát thống kê tình trạng vi phạm lấn chiếm, sử dụng trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình, cầu, cống, đường thủy nội địa, công trình thủy lợi và đê điều thuộc địa bàn quản lý; lập kế hoạch giải tỏa đối với các trường hợp vi phạm; tích cực tuyên truyền và thông báo, đôn đốc đến các cơ quan đơn vị, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm để tự thu dỡ, di chuyển; đồng thời lập biên bản, xử lý theo quy định và lập kế hoạch cưỡng chế giải tỏa với các trường hợp vi phạm mà không tự tháo dỡ, di chuyển. Thời gian hoàn thành các công việc trên hết tháng 10/2017; trước mắt, tập trung thực hiện giải tỏa, khơi thông dòng chảy xong trước mùa mưa bão năm 2017.

Từ tháng 11/2017 đến hết tháng 12/2017, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức cưỡng chế giải tỏa đối với các trường hợp vi phạm mà chưa tự giác tháo dỡ. Việc cưỡng chế, giải tỏa phải được tiến hành kiên quyết, triệt để với các trường hợp vi phạm, giao và quy rõ trách nhiệm cho chính quyền cấp xã, phường, thị trấn trong việc giải tỏa các trường hợp vi phạm hoặc để tình trạng tái vi phạm xảy ra.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu không hoàn thành công tác giải tỏa hoặc để tình trạng tái vi phạm xảy ra trên địa bàn quản lý sau đợt ra quân lần này.

3. Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các lực lượng chức năng, các đơn vị liên quan tích cực phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác tuyên truyền, xác định vi phạm, lập kế hoạch giải tỏa, tổ chức cưỡng chế, xử lý vi phạm; tổ chức kiểm tra, xử phạt nghiêm theo thẩm quyền tất cả các tàu, thuyền neo đậu gần cầu, cống và có biện pháp bảo đảm an toàn cho các công trình cầu, cống, đập neo; Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện công tác điều tra xử lý nghiêm các hành vi chống đối (nếu có) theo quy định của pháp luật.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Báo Thái Bình và yêu cầu Ban An toàn giao thông tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành có liên quan tích cực phối hợp, xây dựng chuyên mục tuyên truyền và hỗ trợ công tác giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép trong phạm vi hành lang bảo vệ công trình cầu, cống, đường thủy nội địa, công trình thủy lợi và đê điều.

5. Các Giám đốc Sở, Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý, bảo vệ các công trình cầu cống, đường thủy nội địa, công trình thủy lợi và đê điều.

6. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tổng hợp kết quả thực hiện, đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải tỏa, chng lấn chiếm, sử dụng trái phép trong phạm vi hành lang bảo vệ công trình cầu, cống, đường thủy nội địa, công trình thủy lợi và đê điều trên địa bàn các huyện, thành phố.

Nhận Chỉ thị này, yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng các ngành, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Đường thủy nội địa VN;
- UBMT Tổ quốc VN t
nh;
- Ban An toàn giao thông tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các S
: GTVT, NN và PTNT, TT và TT;
- Các tổ chức đoàn thể nhân dân;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Thái Bình;
- CTy TNHH MTV Khai thác thủy lợi Bắc TB;
- CTy TNHH MTV Khai thác thủy lợi Nam TB;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, CTXDGT, NNTNMT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 17/05/2017 về giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép trong phạm vi hành lang bảo vệ công trình cầu, cống, đường thủy nội địa, công trình thủy lợi và đê điều trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.548

DMCA.com Protection Status
IP: 3.225.221.130