Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 08/2010/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 21/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2010/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 21 tháng 4 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 24/02/2003 của Ban Bí thư Trung ương về các giải pháp kiềm chế gia tăng, tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 15/11/2007 của Tỉnh uỷ Bắc Kạn về tăng cường lãnh đạo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; Quyết định 1230/2004/QĐ-UBND ngày 15/5/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định trách nhiệm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp, thủ trưởng các sở, ban, ngành và trưởng các thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố trong tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và nhiều văn bản chỉ đạo về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong những năm qua các cấp, các ngành, đoàn thể trong tỉnh đã có nhiều cố gắng triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông và không để xảy ra ách tắc giao thông. Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông và va chạm giao thông trên địa bàn vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, số vụ tai nạn giao thông giảm chưa đáng kể, chưa vững chắc, có địa phương còn để gia tăng, làm chết và bị thương nhiều người, gây thiệt hại lớn về tài sản và ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, để lại hậu quả hết sức nghiêm trọng, lâu dài cho nhiều gia đình và xã hội. Nguyên nhân chủ yếu là do công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông của các ngành, các cấp còn có những thiếu sót, khuyết điểm; ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông còn nhiều hạn chế, cơ sở hạ tầng giao thông chưa đáp ứng; trong khi đó lưu lượng người và phương tiện cơ giới tham gia giao thông ngày một tăng cao.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông; nâng cao ý thức tự giác, văn hoá giao thông của người tham gia giao thông; thực hiện thắng lợi mục tiêu kiềm chế, tiến tới làm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trong năm 2010 và những năm tiếp theo; Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông với nội dung, hình thức thiết thực để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, văn hoá giao thông cho toàn thể cán bộ - công nhân viên chức, học sinh - sinh viên, hội viên - đoàn viên, người lao động và nhân dân trong đơn vị, ngành, địa phương mình quản lý; tổ chức ký cam kết không vi phạm TTATGT, đồng thời có hình thức xử lý đối với cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và nhân dân vi phạm trật tự an toàn giao thông bị cơ quan công an thông báo về; phấn đấu năm 2010 và những năm tiếp theo mỗi năm toàn tỉnh giảm 5% về số vụ tai nạn và số người chết do tai nạn giao thông gây ra so với mốc năm 2009; nếu địa bàn nào hoặc cơ quan nào để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và gia tăng tai nạn giao thông thì người đứng đầu cơ quan, địa phương đó phải kiểm điểm trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch có chương trình cụ thể tăng cường lượng thông tin, xây dựng các tiết mục, tiểu phẩm về an toàn giao thông lồng ghép trong các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân nhằm góp phần nâng cao ý thức về văn hóa giao thông trong các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nhất là ở các vùng nông thôn; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bắc Kạn và các cơ quan liên quan duy trì thực hiện chuyên mục, chuyên trang về an toàn giao thông với nội dung thiết thực; phối hợp với Công an tỉnh kịp thời thông tin tình hình trật tự an toàn giao thông, thường xuyên nêu gương người tốt, việc tốt cũng như đưa tin phê phán những hành vi vi pham của cá nhân, tổ chức, đơn vị trong việc chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông, đăng phát danh sách những người vi phạm Luật Giao thông đường bộ trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

3. Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, các "điểm đen" thường xảy ra tai nạn giao thông, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Các trường hợp vi phạm phải được thông báo kịp thời về địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị có người vi phạm để tiếp tục giáo dục và xử lý, góp phần nâng cao ý thức, văn hóa giao thông của từng cơ quan, địa phương và từng người dân.

4. Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải chỉ đạo tổ chức rà soát các "điểm đen" về tai nạn giao thông, cùng với cơ quan liên quan và chính quyền địa phương có biện pháp khắc phục để hạn chế tai nạn giao thông ở các điểm này; hoàn thiện hệ thống biển báo hiệu, cột mốc lộ giới, phân luồng chỉ dẫn giao thông và các công trình phụ trợ khác; nghiên cứu lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở một số ngã tư, ngã năm trên địa bàn thị xã có lưu lượng người tham gia giao thông cao. Tăng cường kiểm tra, nâng cao chất lượng đào tạo lái xe, cấp giấy phép lái xe; công tác kiểm định, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật đối với các phương tiện giao thông.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 52/2007/CT-BGD&ĐT ngày 31/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục; tiếp tục bổ sung và đa dạng hoá các hình thức giáo dục về an toàn giao thông trong nhà trường ở tất cả các cấp học; giao trách nhiệm cho Hiệu trưởng các trường xây dựng kế hoạch, nội quy, quy chế, tiêu chuẩn để đánh giá xếp loại hạnh kiểm học sinh; yêu cầu mỗi học sinh phải ký cam kết với nhà trường chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là khi học sinh đến trường, tan trường; có hình thức theo dõi để phát hiện và xử lý kỷ luật nghiêm minh những học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông.

6. Thủ trưởng các sở, ngành: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền quản lý thực hiện đúng và tự kiểm tra việc thực hiện các quy định về lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên theo quy định tại Nghị định 109/2009/NĐ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan, doanh nghiệp chỉ đạo tự kiểm tra việc lắp đặt và sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên đối với xe thuộc quyền quản lý của cơ quan, đơn vị mình; nếu phát hiện có trường hợp nào lắp đặt, sử dụng trái quy định phải tháo dỡ ngay. Giao Công an tỉnh kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu xe ưu tiên.

7. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt Chỉ thị số 12/2007/CT-UBND, ngày 10/7/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện thẩm quyền cấp xã, phường, thị trấn trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành; kịp thời chấn chỉnh, điều tiết nguồn kinh phí hợp lý để hỗ trợ cho lực lượng tuần tra, kiểm soát của các cấp xã, phường, thị trấn trọng điểm trong công tác quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông của từng địa phương; kiểm điểm và giao trách nhiệm quản lý hành lang an toàn giao thông cho các đơn vị, địa phương cơ sở, trong đó chú trọng đến việc xử lý lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè làm nơi buôn bán và các dịch vụ khác.

8. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn và các tổ chức thành viên của MTTQ trong tỉnh tích cực tham gia, phối hợp với chính quyền các địa phương, vận động nhân dân, hội viên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, văn hoá khi tham gia giao thông bằng những hình thức phong phú, thiết thực và hiệu quả.

9. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh thường xuyên có kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị sử dụng kinh phí xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông theo đúng quy định hiện hành. Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kịp thời kinh phí cho hoạt động của lực lượng tuần tra, kiểm soát và các lực lượng khác tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

10. Giao Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh (Sở Giao thông - Vận tải) theo dõi và thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ sơ, tổng kết và báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông hàng tháng, hàng quý về Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi và chỉ đạo xử lý kịp thời.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung của Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày ký và được phổ biến cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên, học sinh, người lao động và toàn thể nhân dân biết để thực hiện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trương Chí Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 08/2010/CT-UBND ngày 21/04/2010 về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


327

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.131.158