Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

nghị định 286-NĐ năm 1956 về việc ấn định số giờ dạy học tối đa hàng tuần của giáo viên các cấp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành

Số hiệu: 286-NĐ Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục Người ký: Nguyễn Văn Huyên
Ngày ban hành: 08/05/1956 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 286-NĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 1956 

 

NGHỊ ĐỊNH

ẤN ĐỊNH SỐ GIỜ DẠY HỌC TỐI ĐA HÀNG TUẦN CỦA GIÁO VIÊN CÁC CẤP

 BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

Chiếu sắc lệnh số 119-SL ngày 9-7-1946 thành lập Bộ Giáo dục :
Chiếu thông tư số 48-TT-TKV ngày 30-11-1951 ấn định số giờ dạy học tối đa hàng tuần của giáo viên:
Theo đề nghị của ông Giám đốc Nhà Giáo dục phổ thông.

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Số giờ dạy học tối đa hàng tuần của giáo viên các cấp ấn định như sau :

- Giáo viên cấp 1(hay tiểu học ): mỗi giáo viên phụ trách một lớp và dạy đủ số giờ ấn định trong thời khóa biểu hàng tuần của lớp ấy.

- Giáo viên cấp 2 (hay trung học đệ nhất cấp) : 18 giờ.

- Giáo viên cấp 3 (hay trung học đệ nhị cấp) : 16 giờ.

- Giáo viên dự bị đại học  : 14 giờ

- Giáo viên sư phạm sơ cấp : 16 giờ

- Giáo viên sư phạm trung cấp : 14 giờ

Điều 2. Giáo viên phụ trách phòng thí nghiệm cấp 2 hay cấp 3 cũng dạy bằng số giờ tối đa hàng tuần của giáo viên phổ thông cấp 2 hay cấp 3 theo nguyên tắc một giờ dạy thực hành coi như một giờ dạy lý thuýêt.

Điều 3. Giáo viên phụ trách từ cấp 2 trở lên (giáo viên chủ nhiệm lớp ), tổ trưởng chuyên môn tại các trường từ cấp 2 trở lên được rút bớt, mỗi tuần lễ một giờ dạy học để làm nhiệm vụ.

Điều 4.  Giáo viên cấp dưới, nếu được cử dạy học hẳn ở cấp học trên sẽ dạy theo số giờ tối đa của giáo viên cấp học trên.

Một giáo viên dạy ở cả hai cấp học, sẽ dạy theo số giờ tối đa của giáo viên ấy phụ trách dạy ít nhất ở cấp học trên một số giờ tăng ½ số giờ tối đa của giáo viên cấp học trên.

Điều 5. Số giờ dạy học tối đa hàng tuần của hiệu trưởng phổ thông và sư phạm các cấp ấn định như sau :

I.. Hiệu trưởng trường phổ thông cấp 1 (hay tiểu học ) không có ký túc xá.

Nếu trường có                                                                       Hiệu trưởng :

Từ 1 đến 6 lớp – Dạy đủ số giờ ấn định trong thời khóa biểu của lớp mà hiệu trưởng phụ trách.

Từ 7 đến 10 lớp – Được rút bớt mỗi tuần lễ 1 ngày dạy học.

Từ 11 đến 15 lớp  -  Được rút bớt mỗi tuần lễ 2 ngày dạy học.

Từ 16 lớp trở lên – Dạy học mỗi tuần lễ 2 ngày.

II. Hiệu trưởng trường phổ thông cấp 2 (hay trung học đệ nhất cấp) không có ký túc xá.

Nếu trường có                                                                       Hiệu trưởng  

Từ 1 đến 4 lớp – Dạy đủ tối đa số giờ hàng tuần đã quy định.

Từ 5 lớp          - Được rút bớt mỗi tuần lễ 2 giờ dạy học.

Và cứ thêm 1 lớp – Được rút bớt mỗi tuần lễ thêm 1 giờ dạy học.

Từ 14 lớp trở lên – Dạy mỗi tuần lễ 3 giờ.

III. Hiệu trưởng trường phổ thông cấp 2, 3 (hay trung học) không có ký túc xá. (Trừơng chỉ có tòan các lớp từ cấp 2 trở lên)

Nếu trường có                                                                       Hiệu trưởng

2 lớp   - Dạy đủ số giờ tối đa hàng tuần đã quy định.

3 lớp   - Được rút bớt mỗi tuần lễ 3 giờ dạy học.

Và cứ thêm 1 lớp – Được rút bớt mỗi tuần lễ thêm 1 giờ dạy học.

Từ 12 lớp trở lên – Dạy học mỗi tuần lễ 3 giờ.

IV. Hiệu trưởng trường sư phạm sơ cấp hay trung cấp có ký túc xá.

Nếu trường có                                                                       Hiệu trưởng

1 hay 2 lớp – được rút bớt mỗi tuần lễ 2 giờ dạy học.

          3 lớp – được rút bớt mỗi tuần lễ 4 giờ dạy học.

          4lớp – được rút bớt mỗi tuần lễ 6 giờ dạy học.

          5 lớp – được rút bớt mỗi tuần lễ 8 giờ dạy học.

          6 lớp – được rút bớt mỗi tuần lễ 10 giờ dạy học.

Điều 6. Hiệu phó một trường phổ thông hay sư phạm được rút bớt ½ số giờ dạy học tối đa hàng tuần của giáo viên trong các trường.

Sở hay Khu Giáo dục có thể tùy tình hình công tác cụ thể của một trường quyết  định rút bớt thêm một số giờ dạy học nữa cho hiệu phó để giúp hiệu trưởng lãnh đạo trường có kết quả. Sau khi ra quyết định, Sở hay Khu Giáo dục báo cáo ngay lên Nhà Giáo dục phổ thông.

Điều 7. Hiệu trưởng, hiệu phó hay giáo viên, nếu vì bất cứ một lý do nào, phải dạy quá số giờ tối đa ấn định trong các điều khỏan trên đây, sẽ được hưởng phụ cấp dạy thêm giờ.

Tổng số giờ mỗi giáo viên được dạy thêm tại các trường công và trừơng tư không quá mức ấn định sau :

- Giáo viên cấp 1 (hay tiểu học) : không được phụ trách dạy thêm 1 lớp.

- Giáo viên cấp 2 (hay trung học đệ nhất cấp) trở lên : không được dạy quá 6 giờ một tuần lễ.

Điều 8.  Giáo viên trường công không được dạy học thêm ở ngoài tại các trường tư nếu chưa được phép của cơ quan giáo dục mà giáo viên trực thuộc.

Điều 9.  Nghị định này áp dụng chung cho tất cả giáo viên phổ thông, trung, tiểu học và sư phạm các cấp kể từ ngày 1-4-1956.

Điều 10.  Các ông Chánh văn phòng Bộ Giáo dục và Giám đốc Nhà Giáo dục phổ thông chiếu nghị định thi hành.

 

 

BỘ TƯỚNG BỘ GIÁO DỤC


 

Nguyễn Văn Huyên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


nghị định 286-NĐ năm 1956 về việc ấn định số giờ dạy học tối đa hàng tuần của giáo viên các cấp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.556

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117