Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 46-TT-ĐTBD-1964 hướng dẫn việc thành lập trường bồi dưỡng cán bộ giáo viên do Bộ Giáo dục ban hành

Số hiệu: 46-TT-ĐTBD Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục Người ký: Nguyễn Văn Huyên
Ngày ban hành: 01/09/1964 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 46-TT-ĐTBD

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 1964 

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ GIÁO VIÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

-Ủy ban hành chính các khu, thành, tỉnh
-Các Sở, Ty Giáo dục

 

Ngày 14 tháng 08 năm 1964 Bộ Giáo dục đã ban hành thông tư số 41-TT-ĐTBD về việc đào tạo, bồi dưỡng thầy giáo. Nội dung bản thông tư trên Bộ đã nêu tóm tắt một số ý căn bản về chủ trương đào tạo, bồi dưỡng trong năm học 1964-1965 và các năm tới, đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng và yêu cầu các địa phương cần tích cực xây dựng cho được một trường bồi dưỡng để quản lý công tác bồi dưỡng vừa yêu cầu cao, vừa số lượng rộng lớn.
Sau đây Bộ hướng dẫn thêm một số điểm cụ thể về quy chế tổ chức trường bồi dưỡng để các địa phương nghiên cứu thi hành:

1. Bắt đầu từ năm học 1964-1965 mỗi tỉnh, thành phố sẽ thành lập một trường bồi dưỡng lấy tên là "trường bồi dưỡng cán bộ giáo viên". Trường này trực thuộc các Sở, Ty Giáo dục. Bộ ủy nhiệm các Ủy ban hành chính tỉnh, thành ra quyết định thành lập trường.

2. Nhiệm vụ chung của các trường là giúp Sở, Ty bồi dưỡng giáo viên cấp I và II từ trình độ chưa toàn cấp lên toàn cấp và từ trình độ toàn cấp lên đạt tiêu chuẩn đào tạo mới về các mặt tư tưởng chính trị, nghiệp vụ, văn hóa, kỹ thuật, thể mỹ dục…bằng cả hai hình thức tại chức và tập trung.

Đồng thời trường còn có nhiệm vụ bồi dưỡng về nghiệp vụ cho cán bộ quản lý lãnh đạo chủ yếu là hiệu trưởng cấp I và cấp II, theo chủ trương hàng năm của Bộ.

3. Tổ chức chuyên môn của trường thì tùy theo tình hình cụ thể của mỗi địa phương mà có thể chia thành nhiều bộ phận khác nhau hoặc chia thành bộ phận phụ trách bồi dưỡng tập trung và bộ phận phụ trách bồi dưỡng tại chức; hoặc chia thành bộ phận phụ trách bỗi dưỡng thầy giáo vấp I và bộ phận phụ trách bồi dưỡng thầy giáo cấp II...

4. Cán bộ lãnh đạo và giảng viên của trường cần chọn trong số cán bộ, giáo viên ưu tú vừa có khả năng chuyên môn, vừa có khả năng tổ chức, chỉ đạo, vừa có khả năng tổng hợp tình hình, đúc kết kinh nghiệm, biên soạn tài liệu.

Số lượng cán bộ, giảng viên cần bố trí đầy đủ, thích đáng để anh chị em có thể đảm nhiệm được toàn bộ nội dung bồi dưỡng (văn hóa, chính trị, nghiệp vụ, kỹ thuật, thể mỹ dục…dưới hai hình thức bồi dưỡng tập trung và tại chức), đồng thời có thể nghiên cứu rút kinh nghiệm trong hoàn cảnh công tác còn rất mới mẻ.

5. Cơ sở vật chất của trường có thể tận dụng các cơ sở sẵn có của trường sư phạm cấp II và sư phạm cấp I, đồng thời tăng cường thiết bị cho phù hợp với yêu cầu bồi dưỡng.

6. Một số vấn đề khác giúp cho trường bồi dưỡng hoạt động được dễ dàng như chương trình, tài liệu, quy chế, chính sách bồi dưỡng, v.v… Bộ sẽ nghiên cứu lần lượt ban hành.

Căn cứ vào chủ trương, phương hướng bồi dưỡng của Bộ và trọng tâm công tác bồi dưỡng năm học 1964-1965 (theo nội dung thông tư của Bộ số 41-TT-ĐTBD ngày 14-08-1964) các tỉnh, thành cần hoàn thành sớm kế hoạch bồi dưỡng của địa phương mình, trên cơ sở đó mà tổ chức thành lập trường bồi dưỡng.

Vụ Đào tạo bồi dưỡng giáo viên, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch tài vụ của Bộ có nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện thông tư này.

Các Sở, Ty Giáo dục có trách nhiệm giúp Ủy ban hành chính khu, thành, tỉnh thực hiện thông tư này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC
 


 

Nguyễn Văn Huyên

    

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 46-TT-ĐTBD-1964 hướng dẫn việc thành lập trường bồi dưỡng cán bộ giáo viên do Bộ Giáo dục ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.743
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.134.81