Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 14/2023/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/12/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, cao đẳng của 19 ngành, nghề

Ngày 29/12/2023, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 14/2023/TT-BLĐTBXH về Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của 19 ngành, nghề.

Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, cao đẳng của 19 ngành, nghề

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư 14/2023/TT-BLĐTBXH Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, cao đẳng của 19 ngành, nghề sau đây:

- Đồ họa

- Thiết kế công nghiệp

- Tin học ứng dụng

- Công nghệ hóa nhựa

- Sản xuất sản phẩm giặt tẩy

- Sản xuất gạch Granit

- Sửa chữa thiết bị khai thac dầu khí

- Khoan khai thác mỏ

- Vận hành thiết bị mỏ hầm lò

- Kỹ thuật máy nông nghiệp

- Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

- Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến

- Xử lý chất thải công nghiệp và y tế

- Xử lý chất thải trong sản xuất cao su

- Chăn nuôi – Thú y

- Quản lý và kinh doanh nông nghiệp

- Nuôi trồng thủy sản

- Xử lý rác thải

Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Đồ họa trình độ trung cấp

Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Đồ họa trình độ trung cấp bao gồm:

- Danh sách các phòng chức năng, khu thực hành;

- Mô tả các phòng chức năng, khu thực hành;

- Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng , khu thực hành, gồm các nội dung thông tin sau:

+ Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo.

+ Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động tạo.

+ Yêu cầu sư phạm của thiết bị: Mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

+ Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: Mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Đồ họa trình độ trung cấp không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

Xem chi tiết tại Thông tư 14/2023/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 14/02/2024.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2023/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG CỦA 19 NGÀNH, NGHỀ

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư ban hành Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của 19 ngành, nghề

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của 19 ngành, nghề gồm:

STT

Tên ngành, nghề

Trình độ trung cấp

Trình độ cao đẳng

1

Đồ họa

Phụ lục 1a

Phụ lục 1b

2

Thiết kế công nghiệp

Phụ lục 2a

Phụ lục 2b

3

Tin học ứng dụng

Phụ lục 3a

Phụ lục 3b

4

Công nghệ hoá nhựa

Phụ lục 4a

Phụ lục 4b

5

Sản xuất sản phẩm giặt tẩy

Phụ lục 5a

Phụ lục 5b

6

Sản xuất gạch Granit

Phụ lục 6a

Phụ lục 6b

7

Sửa chữa thiết bị khai thác dầu khí

Phụ lục 7a

Phụ lục 7b

8

Khoan khai thác mỏ

Phụ lục 8a

Phụ lục 8b

9

Vận hành thiết bị mỏ hầm lò

Phụ lục 9a

Phụ lục 9b

10

Kỹ thuật máy nông nghiệp

Phụ lục 10a

Phụ lục 10b

11

Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Phụ lục 11a

Phụ lục 11b

12

Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến

Phụ lục 12a

Phụ lục 12b

13

Xử lý chất thải công nghiệp và y tế

Phụ lục 13a

Phụ lục 13b

14

Xử lý chất thải trong sản xuất thép

Phụ lục 14a

Phụ lục 14b

15

Xử lý chất thải trong sản xuất cao su

Phụ lục 15a

Phụ lục 15b

16

Chăn nuôi - Thú y

Phụ lục 16a

Phụ lục 16b

17

Quản lý và kinh doanh nông nghiệp

Phụ lục 17a

Phụ lục 17b

18

Nuôi trồng thuỷ sản

Phụ lục 18a

Phụ lục 18b

19

Xử lý rác thải

Phụ lục 19a

Phụ lục 19b

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 14 tháng 02 năm 2024.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, các trường có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng đối với các ngành, nghề quy định tại Điều 1 Thông tư này và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Công báo;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, TCGDNN.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tấn Dũng

…………………

Nội dung văn bản bằng File Word (đang tiếp tục cập nhật)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 14/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2023 về Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của 19 ngành, nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


628

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!