Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 94/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về chuẩn bị tổ chức kỳ thi chung tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 94/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 18/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 94/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG, TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC CHUẨN BỊ TỔ CHỨC KỲ THI CHUNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2015

Ngày 09 tháng 3 năm 2015, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì cuộc họp về việc chuẩn bị tổ chức kỳ thi chung tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015. Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên và đại diện Lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông. Sau khi nghe Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo; ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

I. Đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng giảm áp lực và tốn kém cho xã hội mà vẫn bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh, đồng thời sử dụng kết quả làm cơ sở cho việc tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là một chủ trương lớn, quan trọng đã được đề ra trong Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương tám Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và Chương trình hành động của Chính phủ. Việc đổi mới các kỳ thi phải hướng tới các mục tiêu khắc phục cơ bản các hạn chế, yếu kém; giảm những tốn kém về thời gian, chi phí của người học và xã hội so với việc tổ chức như trước đây, song vẫn đạt được yêu cầu chất lượng của việc xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng; bảo đảm quyền lợi và đáp ứng nguyện vọng của người học; tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho học sinh.

II. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung làm tốt một số công việc sau đây:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chủ trì trong việc tổ chức kỳ thi có trách nhiệm:

- Tiếp thu các ý kiến góp ý của xã hội để tiếp tục hoàn thiện phương án tổ chức; xác định và thông báo công khai các cụm thi trên địa bàn từng tỉnh, thành phố, đặc biệt lưu ý các cụm thi dành cho các đối tượng dự thi chỉ để xét và công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông;

- Khẩn trương ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn phục vụ cho công tác tổ chức kỳ thi thành công, chất lượng, hiệu quả, đạt các mục tiêu đề ra; đặc biệt là đối với công tác đăng ký thi và tuyển sinh; hướng dẫn về cơ cấu, mẫu các đề thi; về vấn đề đi lại của thí sinh và cán bộ coi thi; về công tác tổ chức, bảo vệ, giám sát ở các cụm thi... Bộ cần lưu ý để dự báo được mọi tình huống, khó khăn, vướng mắc có thể nảy sinh trong quá trình triển khai các hoạt động liên quan và có phương án giải quyết phù hợp nhằm hạn chế tối đa những vướng mắc, bất cập phát sinh;

- Kịp thời công bố rộng rãi về phương án tuyển sinh của tất cả các trường đại học, cao đẳng để giúp học sinh sớm có định hướng đăng ký dự thi và tuyển sinh phù hợp;

- Có kế hoạch cụ thể đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động liên quan đến kỳ thi, nhất là việc đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng để hạn chế việc đi lại không cần thiết, gây khó khăn, phiền hà cho học sinh hay các tổ chức, cá nhân tham gia kỳ thi;

- Có kế hoạch và tổ chức truyền thông cụ thể, kịp thời để cung cấp đầy đủ, chính xác những quy định, thông tin liên quan đến kỳ thi và giải đáp thỏa đáng những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và nhu cầu hiểu biết của người dân về kỳ thi;

- Chỉ đạo, hướng dẫn, giao trách nhiệm cụ thể đối với các trường đại học được phân công tham gia vào các hoạt động của kỳ thi này; chủ động phối hợp với các địa phương để làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi trên địa bàn, nhất là đối với những nơi đặt các cụm thi;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng phương án hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho việc tổ chức kỳ thi, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; phối hợp với Bộ Tài chính sớm ban hành văn bản quy định về phí dự thi và tuyển sinh theo hướng mức phí, lệ phí của kỳ thi này không tăng hơn so với quy định hiện hành.

2. Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án tài chính hỗ trợ kỳ thi; ban hành quy định về phí, lệ phí của kỳ thi; kịp thời giải quyết yêu cầu hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho kỳ thi theo quy định.

3. Bộ Thông tin Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường công tác tuyên truyền nhằm thông tin đầy đủ, công khai, minh bạch, rõ ràng về mục đích, ý nghĩa, tác dụng và những vấn đề cơ bản liên quan đến kỳ thi, nhất là những vấn đề có tính đổi mới để tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phổ biến cho học sinh, nhất là học sinh lớp 12 về quy chế thi, quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng và các quy định, hướng dẫn khác liên quan; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và việc hướng dẫn, ôn luyện của học sinh trong các nhà trường;

- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để chỉ đạo việc xác định phương án và chuẩn bị điều kiện đối với các cụm thi, địa điểm thi dành cho các đối tượng thí sinh trung học phổ thông quốc gia dự thi chỉ để lấy kết quả xét tốt nghiệp trung học phổ thông;

- Chủ động phối hợp với các trường đại học trong việc tổ chức thi tại các cụm thi trên địa bàn, bảo đảm các điều kiện về giao thông đi lại thuận tiện, nơi ăn nghỉ của thí sinh và gia đình thí sinh, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự...;

- Tăng cường vận động các tổ chức đoàn thể hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh là con em dân tộc thiểu số, các gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa có điều kiện tham dự kỳ thi, không để học sinh nào phải bỏ thi chỉ vì điều kiện kinh tế hay đi lại quá khó khăn.

5. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo triển khai thực hiện tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TTK HĐGD, các Vụ: KTTH, PL, TH, HC;
- Lưu: VT, KGVX (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 94/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về chuẩn bị tổ chức kỳ thi chung tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.386
DMCA.com Protection Status

IP: 54.235.55.253