Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 914/TB-BGDĐT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 17/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 914/TB-BGDĐT

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2012

 

THÔNG BÁO

VỀ PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG CẤP NHÀ NƯỚC XÉT TẶNG DANH HIỆU NGND-NGƯT NĂM 2012

Thực hiện Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân (NGND), Nhà giáo ưu tú (NGƯT) năm 2012, ngày 10 tháng 7 năm 2012 Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 12 đã họp với 9/9 thành viên tham dự dưới sự chủ trì của Ông Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng. Cùng dự có Ban thư ký giúp việc cho Hội đồng theo Quyết định số 2838/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 8 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Ban thư ký Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 12.

Sau khi nghe Ông Phạm Mạnh Hùng, Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trưởng Ban thư ký báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ NGND-NGƯT do các Hội đồng cấp Bộ, ngành gửi về, báo cáo tình hình đơn, thư và những vấn đề trình Hội đồng xem xét cho ý kiến của 637 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT, 46 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NGND thuộc 15 Bộ, ngành. Chủ tịch Hội đồng phát biểu chỉ đạo:

- Danh hiệu NGND, NGƯT là danh hiệu vinh dự Nhà nước nhằm tôn vinh những nhà giáo, cán bộ quản lý có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu, có tài năng sư phạm, có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của đất nước, có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và trong xã hội, được học trò, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng. Do vậy, việc bình xét cần phải được tiến hành cẩn trọng, đảm bảo đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 2 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú.

- Đồng thời trong quá trình xét tặng cần chú ý tới các nhà giáo là người dân tộc thiểu số; công tác tại vùng sâu, vùng xa; trực tiếp là giáo viên, giảng viên đặc biệt là giáo viên ở các cấp Mầm non, Tiểu học; các nhà giáo sắp nghỉ hưu theo chế độ, là thương binh...

Hội đồng thảo luận:

- Về tình hình đơn thư: gồm 06 lượt đơn thư phản ánh về 08 trường hợp nhưng chỉ có 04 trường hợp có trong danh sách đề nghị xét tặng của các Bộ, ngành (trong đó có 01 trường hợp đề nghị xét NGND và 03 trường hợp đề nghị xét NGƯT).

- Về tiêu chuẩn và thành tích của 46 nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu NGND và 591 nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT và những đề xuất của Ban Thư ký Hội đồng.

- Về tiêu chuẩn vận dụng theo đề nghị của các Bộ, ngành đối với các nhà giáo công tác ở các cơ sở đào tạo thuộc các ngành nghề đặc thù.

Hội đồng nhất trí danh sách đưa vào bỏ phiếu và cử Ban kiểm phiếu gồm:

Trưởng ban: Ông Trần Quang Quý, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Các Uỷ viên: Ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Ông Vương Văn Đỉnh, Phó Trưởng Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương.

Kết quả: danh sách các nhà giáo đủ số phiếu của Hội đồng được đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu NGND-NGƯT năm 2012 (qua Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương) gồm 40 NGND và 572 NGƯT;

 

 
(có danh sách cụ thể kèm theo)

Thực hiện quy định tại Mục 4 Điều 3 của Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú năm 2012; Bộ Giáo dục và Đào tạo xin thông báo kết quả phiên họp Hội đồng cấp Nhà nước tới các đồng chí thành viên Hội đồng và Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT của Bộ, ngành.

Đề nghị các Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT cấp Bộ, ngành thông báo kết quả phiên họp Hội đồng cấp Nhà nước tới toàn thể Hội đồng cơ sở và cán bộ công chức viên chức trong đơn vị.

Ý kiến phản hồi (nếu có) gửi về Thường trực Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2012 trước ngày 27/9/2012.

Nơi nhận: Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt-Hà Nội

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để bc);
- Bộ trưởng (để bc);
- Các uỷ viên HĐ;
- Ban thư ký HĐ;
- Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT các Bộ, ngành;
- Báo GD&TĐ để đăng tải;
- Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Lưu VT, PTĐKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý
Phó Chủ tịch Thường trực
Hội đồng cấp Nhà nước
xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT năm 2012

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 914/TB-BGDĐT về phiên họp Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân - nhà giáo ưu tú ngày 17/09/2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.461

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!