Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 896/TB-BGDĐT kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 896/TB-BGDĐT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 24/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 896/TB-BGDĐT

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2011

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN VINH HIỂN

Tại cuộc họp ngày 27 tháng 7 năm 2011 giữa Ban Quản lý Đề án NNQG 2020 với 8 cơ sở giáo dục về việc tham gia rà soát năng lực tiếng Anh cho giáo viên phổ thông tại các địa phương, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển đã yêu cầu Đại học Thái Nguyên và trường Đại học Cần Thơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ năng lực khảo thí gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định lại.

Đại học Thái Nguyên và trường Đại học Cần Thơ đã bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ năng lực khảo thí kèm theo kết luận phân công nhiệm vụ cho đơn vị trực tiếp tham gia nhiệm vụ rà soát năng lực tiếng Anh cho giáo viên và cam kết của nhà trường. Sau khi xem xét hồ sơ năng lực khảo thí bổ sung của hai đơn vị và báo cáo của Bộ phận Thường trực Ban Quản lý Đề án NNQG 2020 về vấn đề này, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển kết luận:

1. Xác nhận Đại học Thái Nguyên và trường Đại học Cần Thơ đã hội đủ các tiêu chí để thực hiện nhiệm vụ của Đề án. Cụ thể như sau: 1. có đơn vị chuyên trách về công tác khảo thí (Trung tâm Khảo thí hoặc một tổ chức tương đương); 2. có kinh nghiệm về công tác khảo thí trình độ quốc tế (thể hiện qua thâm niên làm khảo thí, các kỳ thi lựa chọn thí sinh đi học nước ngoài và sự đa dạng của các nhiệm vụ khảo thí đã thực hiện); 3. có đội ngũ làm công tác khảo thí đủ về số lượng và chất lượng (đã qua đào tạo về công tác khảo thí và có chứng chỉ giám khảo kỹ năng nói, viết do các tổ chức quốc tế cấp v.v.); 4. có cam kết của Ban Giám đốc và Ban Giám hiệu nhà trường tham gia thực hiện nhiệm vụ của Đề án.

2. Các địa phương có thể lựa chọn Đại học Thái Nguyên và trường Đại học Cần Thơ để thực hiện việc rà soát trình độ giáo viên tiếng Anh cho địa phương mình.

3. Giao cho Ban Quản lý Đề án quán triệt lại cho Đại học Thái Nguyên và trường Đại học Cần Thơ về nội dung, cách thức thực hiện công tác rà soát năng lực tiếng Anh cho giáo viên, định dạng bài thi, cách thức tổ chức thi, đánh giá trình độ, thang điểm và quy điểm theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam, tương ứng với Khung năng lực ngoại ngữ Châu Âu như đã thống nhất với sáu đơn vị được giao nhiệm vụ trước đây.

Văn phòng thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c)
- Các Thứ trưởng (để biết)
- Cục KT&KĐCLGD (để phối hợp)
- Vụ GD Tiểu học, Vụ GDTrH, Vụ GDĐH (để phối hợp)
- Sở GD&ĐT các địa phương
- 8 đơn vị tham gia rà soát năng lực giáo viên
- Lưu: VT, ĐANN

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 896/TB-BGDĐT kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.325
DMCA.com Protection Status

IP: 35.153.135.60