Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 88/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về đề án thành lập Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 88/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 17/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 88/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP VỀ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Ngày 06 tháng 3 năm 2009 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp về Đề án thành lập Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo: Các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo; ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn thiện Nhân đã kết luận như sau:

1. Việc thành lập Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội là cần thiết và cấp bách, nhằm xây dựng một trường đại học công lập chất lượng cao, có thế mạnh về khoa học cơ bản và ứng dụng công nghệ cao, phát triển nhanh, sớm trở thành một trong những trường đại học nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam, vươn lên đạt trình độ quốc tế và tạo một nhân tố mới thúc đẩy sự phát triển và đổi mới giáo dục đại học Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thời gian qua, sau khi chủ trương thành lập Trường đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và các cơ quan liên quan đã có nhiều cố gắng, nỗ lực cùng phối hợp để chuẩn bị các điều kiện thành lập Trường như: bố trí địa điếm, đất đai, xây dựng đề án, tiến hành các thủ tục vay 100 triệu USD theo chủ trương vay vốn đầu tư xây dựng các trường đại học trình độ quốc tế đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội là trường đại học công lập, do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý trực tiếp.

Trước mắt, Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội được xây dựng trên cơ sở phát huy, sử dụng hiệu quả thế mạnh và điều kiện thuận lợi của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam về đội ngũ đông đảo cán bộ khoa học trình độ cao, đã thực hiện đào tạo sau đại học nhiều năm; các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo có chất lượng. Trong những năm đầu thành lập, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đối tác chính trực tiếp tham gia, hỗ trợ việc thành lập và đưa Trường vào hoạt động, đồng thời kêu gọi sự liên kết, tài trợ, tham gia giảng dạy quản lý của các đối tác nước ngoài và các nhà khoa học có uy tín trên thế giới. Với việc ra đời Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, tiềm lực con người và cơ sở vật chất của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ có điều kiện phát huy tốt hơn; Viện đóng góp hiệu quả hơn cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học và giáo dục đại học của đất nước, đồng thời đất nước có một đại học nghiên cứu có trình độ quốc tế.

2. Những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Để đẩy nhanh tiến độ thành lập Trường Đại học Khoa học Công nghệ Hà Nội, các Bộ, cơ quan cần tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ say đây:

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện Đề án khả thi thành lập Trường; tích cực chuẩn bị các điều kiện theo quy định để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt việc thành lập Trường trong tháng 4 năm 2009;

Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm trao đổi, làm việc với các đối tác nước ngoài, trước hết là Cộng hòa Pháp, để làm rõ khả năng cam kết của các tổ chức, các trường đại học và các nhà khoa học ở nước ngoài sẽ hỗ trợ, liên kết tham gia giảng dạy, quản lý tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Cần đặc biệt quan tâm để mời được các nhà khoa học có trình độ, uy tín cao tham gia quản lý và giảng dạy ở Trường. Các nội dung này cần được đưa cụ thể vào đề án khả thi thành lập Trường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường; quy chế phối hợp giữa Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, trong đó làm rõ các cơ chế phối hợp giữa Viện và Trường trong tất cả các hoạt động, nhất là về công tác chỉ đạo, quản lý, điều động cán bộ, chi tiêu tài chính, bố trí địa điểm, cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động trong giai đoạn đầu thành lập Trường.

b) Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam chịu trách nhiệm chuẩn bị tốt phương án huy động đội ngũ cán bộ tham gia, bố trí địa điểm và giành điều kiện cơ sở vật chất giúp Trường hoạt động trong giai đoạn đầu, ngay sau khi thành lập; và phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để hoàn thiện Đề án và xây dựng các quy chế nêu trên. Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam cần cử cán bộ có chuyên môn và năng lực quản lý cần thiết tham gia ban lãnh đạo Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội và tất cả các khoa của Trường.

c) Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan theo thẩm quyền, chức năng được giao có trách nhiệm tham gia tích cực để hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai, quy hoạch xây dựng trường, thủ tục vay vốn đầu tư và các điều kiện cần thiết khác, đáp ứng yêu cầu thành lập Trường.

3. Sau khi đề án khả thi thành lập Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội hoàn thành, trước khi trình Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân sẽ cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đến làm việc với tất cả cán bộ chủ chốt của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ thông báo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ;
- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
- Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, QHQT, KTTH, KTN, PL;
- Lưu: Văn thư, KGVX (4b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 88/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về đề án thành lập Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.088
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.42.25