Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 433/TB-BGDĐT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 02/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 433/TB-BGDĐT

Hà Nội. ngày 02 tháng 7 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2008-2009 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2009-2010

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2009 và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng tại cuộc họp ngày 01/7/2009, Văn phòng xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2008-2009 và triển khai nhiệm vụ năm học 2009-2010 cụ thể như sau:

1. Tên hội nghị:

Hội nghị tổng kết năm học 2008-2009 và triển khai nhiệm vụ năm học 2009-2010.

2. Thời gian tổ chức: ngày 24, 25/7/2009 (02 ngày)

- Ngày thứ nhất (ngày 24/7/2009 - Thứ Sáu): Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2008-2009.

- Ngày thứ hai (ngày 25/7/2009 - Thứ Bảy): Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2009-2010 thuộc các lĩnh vực: GD Mầm non, GD Tiểu học, GD Trung học, GDThường xuyên và GD Chuyên nghiệp.

3. Địa điểm: tại thành phố Đà Nẵng.

4. Số lượng đại biểu: (khoảng 750 đại biểu).

- Hội nghị tổng kết: 350 đại biểu.

- Các Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học: Mỗi hội nghị 150 đại biểu

5. Thành phần đại biểu

5.1. Đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học:

- Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (05 đại biểu).

- Lãnh đạo một số Bộ, Ban ngành có liên quan (Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Uỷ ban Dân tộc, Uỷ ban VHGDTTNNĐ của Quốc hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Khuyến học, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh…(15 đại biểu).

- Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, lãnh đạo cục, vụ, Thanh tra, Văn phòng, Cơ quan đại diện Bộ tại TP Hồ Chí Minh, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, Viện Ngiên cứu thiết kế trường học, Nhà xuất bản giáo dục, Cty Cổ phần Thiết bị giáo dục I, II, Giám đốc các Dự án thuộc Bộ, Hiệu trưởng các Trường đại học Sư phạm và Trưởng khoa Sư phạm và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ (70 đại biểu).

- Phóng viên các Báo, Đài (20 đại biểu).

- Đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố (63 đại biểu).

- Giám đốc Sở GD&ĐT, Chánh VP, Chủ tịch CĐGD (190 đại biểu)

5.2. Đại biểu dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học:

- Lãnh đạo Sở GD&ĐT và Trưởng các phòng thuộc Sở: GD MN, GD TH, GD TrH, GDCN và GD TX (350 đại biểu); Mỗi Hội nghị có 01 lãnh đạo Sở và 01 Trưởng phòng phụ trách.

6. Nội dung hội nghị:

- Đánh giá tổng kết năm học 2008-2009 khối các sở GD&ĐT.

- Khen thưởng năm học 2008-2009, ký cam kết thi đua năm học 2009-2010.

- Triển khai nhiệm vụ năm học 2009-2010 khối các sở GD&ĐT.

7. Chương trình Hội nghị trù bị:

- Thời gian tổ chức: ngày 14/7/2009

- Hình thức tổ chức: Qua mạng tại Bộ GD&ĐT với 63 Sở GD&ĐT tại 63 tỉnh, thành phố.

- Nội dung: Thảo luận Báo cáo tổng kết năm học 2008-2009 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2009-2010.

- Thành phần tham dự: Lãnh đạo các Sở GD&ĐT, Trưởng phó các phòng, ban thuộc Sở và Trưởng Phòng Giáo dục một số quận, huyện.

8. Chương trình Hội nghị tổng kết năm học:

* Sáng 24/7/2009:

Thời gian

Nội dung

Lãnh đạo Bộ và đơn vị chủ trì

7:30 - 8:00

Văn nghệ chào mừng.

Sở GD&ĐT Tp Đà Nẵng

8:00 - 8:10

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Chánh Văn phòng

8:10 - 8:20

Phát biểu chào mừng của Lãnh đạo UBND Thành phố Đà Nẵng.

UBND Tp Đà Nẵng

8:20 - 8:40

Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ.

Bộ trưởng

8:40 - 9:15

Trình bày tóm tắt Báo cáo Tổng kết năm học 2008-2009 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2009-2010.

Lãnh đạo Bộ

9:15 - 9:30

Báo cáo về kết quả triển khai phong trào thi đua "Trường học thân thiện, học sinh tích cực".

Vụ CTHSSV

9:30 - 9:45

Báo cáo về triển khai năm học đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

Cục CNTT

9:45 - 10:00

Báo cáo về công tác đổi mới quản lý tài chính.

Vụ KHTC

10:00-10:15

Nghỉ giải lao.

 

10:15-10:30

Báo cáo về cuộc vận động ủng hộ giáo viên, học sinh vùng khó khăn

CĐGDVN

10:30-11:15

Phát biểu của lãnh đạo các tỉnh, thành phố

Lãnh đạo các tỉnh, thành phố

11:15-11:30

Phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

11:30-12:00

Thảo luận đánh giá năm học 2008-2009 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2009-2010.

Lãnh đạo Bộ

Giám đốc Sở

12:00 -14:00

Nghỉ trưa

 

* Chiều 24/7/2009:

14:00-14:15

Báo cáo về công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường

Vụ PC

14:15-15:30

Thảo luận đánh giá năm học 2008-2009 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2009-2010 (tiếp).

Lãnh đạo Bộ

Giám đốc Sở

15:30-15:40

Nghỉ giải lao.

 

15:40- 16:30

Khen thưởng năm học 2008-2009.

Ký cam kết thi đua năm học 2009-2010.

Chánh Văn phòng

16:30-16:40

Chia tay Giám đốc Sở nghỉ hưu và chúc mừng Giám đốc sở mới được bổ nhiệm.

Chánh Văn phòng

16:40-17:00

Phát biểu kết luận hội nghị .

Bộ trưởng

9. Chương trình Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2009-2010

Thời gian: ngày 25/7/2009

Tiểu ban

Nội dung

Thành phần tham dự từ các Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Bộ và đơn vị chủ trì

Tiểu ban 1

Triển khai nhiệm vụ năm học 2009-2010 của Giáo dục Trung học và Giáo dục Thường xuyên

01 đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT + Trưởng phòng GDTrH + Trưởng phòng GDTX

Bộ trưởng,

Vụ GD TrH và

Vụ GDTX

Tiểu ban 2

Triển khai nhiệm vụ năm học 2009-2010 của Giáo dục Mầm non.

01 đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT + Trưởng phòng GDMN

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa và Vụ GDMN

Tiểu ban 3

Triển khai nhiệm vụ năm học 2009-2010 của Giáo dục Tiểu học.

01 đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT + Trưởng phòng GDTH

Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển và

Vụ GD TH

Tiểu ban 4

Triển khai nhiệm vụ năm học 2009-2010 của Giáo dục Chuyên nghiệp.

01 đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT + Trưởng phòng GDCN

Thứ trưởng Phạm Vũ Luận và

Vụ GD CN

10. Ban tổ chức hội nghị :

- Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân - Trưởng ban;

- Thứ trưởng Phạm Vũ Luận - Phó Trưởng ban;

- Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển - Phó Trưởng ban;

- Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa - Phó Trưởng ban;

- Chủ tịch CĐGD Việt Nam Trần Công Phong - Phó Trưởng ban;

- Chánh Văn phòng Trần Quang Quý - Ủy viên thường trực;

- Các ủy viên: Vụ trưởng các vụ Giáo dục Mầm non, Vụ GD Tiểu học, Vụ GD Trung học, Vụ GD thường xuyên, Vụ GD chuyên nghiệp, Vụ GD dân tộc, Vụ TCCB, Vụ KH-TC, Vụ công tác HSSV, Lãnh đạo các Cục KT&KĐCL, Cục NG&CBQLGD, Cục CSVC TBTH, Cục CNTT, Thanh tra, Nhà xuất bản GD, Công ty TBGD I, Công ty TBGD II, Sở GD&ĐT Đà Nẵng, Các Dự án thuộc Bộ, Đ/c Văn Đình Ưng Tổ trưởng Tổ thư ký Ban chỉ đạo “Hai không”.

Thành lập các tiểu ban:

a- Tiểu ban nội dung:

Trưởng tiểu ban: Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển;

Phó trưởng tiểu ban: Đ/c Chử Đức Nhã - Phó Chánh VP;

Thư ký: Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ

+ Các đơn vị tham gia: Công đoàn GDVN, Thanh tra,Vụ GDMN, Vụ GDTH, Vụ GD Trung học, Vụ GDCN, Vụ GDTX, Vụ GDDT, Vụ TCCB, Vụ KHTC, Vụ CTHSV, Cục KT&KĐCL, Cục NG&CBQLGD, Cục CNTT, Cục CSVCTBTH, Ban thư ký cuộc vận động Hai không, Ban thư ký phong trào thi đua THTT-HSTC.

+ Nhiệm vụ: trên cơ sở báo cáo của các Vụ, Cục, Sở GD&ĐT, tiểu ban có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng báo cáo chính: Tổng kết năm học 2008-2009 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2009-2010; Quyết định Kế hoạch thời gian năm học 2009-2010. Báo cáo chính sẽ được từng thành viên của tiểu ban chỉnh sửa, góp ý, Văn phòng sẽ chịu trách nhiệm hoàn tất trình xin ý kiến Bộ trưởng và các Thứ trưởng .

+ Chuẩn bị các bài phát biểu của lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo Bộ, ghi chép, tổng hợp, dự thảo kết luận hội nghị.

+ Thông báo cho 7 trưởng vùng chuẩn bị nội dung báo cáo tham luận (có gợi ý các vấn đề cần tham luận cho từng vùng), gửi các trưởng vùng trước ngày 3/7, hạn nộp báo cáo tham luận trước ngày 10/7/2009.

+ Cục CNTT chuẩn bị báo cáo tham luận về triển khai năm học đẩy mạnh ứng dụng CNTT.

+ Vụ KHTC chuẩn bị báo cáo tham luận về năm học đổi mới quản lý tài chính

+ Vụ CTHSSV chuẩn bị báo cáo tham luận về kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

+ Các đơn vị chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2009-2010 (ngày 25/7/2009), trình xin ý kiến của Thứ trưởng phụ trách và gửi về Văn phòng chậm nhất là 16h30 ngày 06/7/2009.

+ Văn phòng phối hợp với Cục CNTT chuẩn bị Hội nghị trù bị cho công tác Tổng kết năm học: Gửi giấy mời, tài liệu và các dự thảo báo cáo đến các Sở GD&ĐT để xin ý kiến góp ý và tổ chức thảo luận tại Hội nghị trù bị (trước ngày 14/7/2009).

b- Tiểu ban khen thưởng và tuyên truyền:

Trưởng tiểu ban Thứ trưởng Phạm Vũ Luận;

Phó Trưởng tiểu ban: Phó Chánh Văn phòng Văn Đình Ưng;

Thư ký: Đ/c Nguyễn Thành Tuấn, Trưởng phòng Thi đua - Khen thưởng;

Đ/c Nguyễn Xuân An Việt, Trưởng phòng Báo chí - Tuyên truyền

+ Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ (các phòng TĐ-KT, phòng BCTT);

+ Đơn vị tham gia: CĐGDVN, lãnh đạo các Vụ, Cục.

+ Nhiệm vụ:

Tiểu ban có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau hội nghị. Chuẩn bị phim và trình chiếu các hoạt động của ngành trong năm học 2008-2009 trong giờ giải lao và đầu giờ buổi chiều của hội nghị. Tổ chức in và gửi đĩa hình tuyên truyền cho các SGD để tiếp tục tuyên truyền tại địa phương.

Tập hợp kết quả và danh sách khen thưởng; Tổ chức họp Hội đồng thi đua khen thưởng đánh giá công tác thi đua (trước ngày 07/7/2009); Trình Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ kết quả đánh giá các sở GD&ĐT thực hiện các lĩnh vực công tác năm học 2008-2009; Chuẩn bị nội dung cam kết thi đua và tổ chức công tác tuyên dương khen thưởng các sở GD&ĐT tại Hội nghị.

c- Tiểu ban cơ sở vật chất :       

Trưởng tiểu ban: Chánh Văn phòng Trần Quang Quý;

Phó Trưởng tiểu ban:

+ Cục trưởng Cục CNTT Quách Tuấn Ngọc;

+ Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hải Long;

+ Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng;

+ Các đơn vị tham gia: Vụ KHTC, Vụ GDMN, Vụ GDTH, vụ GDTrH, Vụ GDCN, Vụ GDTX, Nhà XBGD, Công ty Cổ phần TBGD I, II, Văn phòng Sở GD&ĐT Đà Nẵng và các Dự án thuộc Bộ.

+ Nhiệm vụ:

* Cục Công nghệ thông tin chuẩn bị trang thiết bị và phối hợp với Văn phòng để tổ chức Hội nghị trù bị qua mạng trước khi tổ chức Hội nghị chính thức.

* Văn phòng có trách nhiệm liên hệ, phối hợp với sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng thuê hội trường họp 2 ngày, trang trí, khánh tiết, lễ tân, viết giấy mời, đón tiếp đại biểu, lo chỗ ăn, nghỉ cho đại biểu, in tài liệu, phát tài liệu, kinh phí tổ chức hội nghị, lo ăn trưa, ăn tối, ăn giữa giờ ngày 24/7/2009.

* Vụ GDMN, Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ GDCN, Vụ GDTX chủ trì chuẩn bị chương trình, nội dung, in tài liệu, phát tài liệu và điều hành Hội nghị theo kế hoạch, đồng thời phối hợp với Văn phòng tổ chức hậu cần ngày 25/7/2009.

11- Một số công việc cần triển khai:

1. Văn phòng Bộ gửi công văn xin phép Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương cho tổ chức hội nghị cấp toàn quốc và mời Thủ tướng tham dự. Gửi công văn đề nghị UBND thành phố Đà nẵng và Sở GD&ĐT phối hợp tổ chức hội nghị. Tổ chức đi tiền trạm phục vụ Hội nghị tổng kết.

2. Các Vụ và các đơn vị thuộc cơ quan Bộ hoàn thiện Báo cáo tổng kết năm học 2008-2009 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2009-2010 theo tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng (gửi về VP trước ngày 05/7) với các nội dung:

- Đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong năm học 2009-2010.

- Đánh giá các vấn đề nổi bật (làm được) và các hạn chế trong năm qua về lĩnh vực mà đơn vị được phân công phụ trách. Đề xuất khen thưởng 10/63 đơn vị thuộc lĩnh vực mình phụ trách, riêng lĩnh vực giáo dục dân tộc đề xuất 6/63 đơn vị được khen thưởng.

* Phòng Thi đua – Khen thưởng (Văn phòng Bộ) Gửi công văn cho các địa phương để đề xuất: Mỗi địa phương có 1 lãnh đạo cấp tỉnh đề nghị được khen thưởng đã có nhiều thành tích trong công tác chỉ đạo và hỗ trợ của cấp Ủy, chính quyền địa phương đối với ngành giáo dục trong năm học 2008-2009 (trước ngày 04/7).

3. Thời gian dự kiến cho các công việc như sau:

Nội dung công việc

Thời gian hoàn thành

Đơn vị chủ trì

Họp Ban tổ chức Hội nghị, thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức hội nghị, triển khai công tác chuẩn bị hội nghị.

Trước 25/6

Văn phòng Bộ

Các Vụ và các đơn vị thuộc Bộ gửi về VP báo cáo tổng kết, đề xuất nhiệm vụ trọng tâm.

30/6

Các Vụ, đơn vị thuộc Bộ

Trình lãnh đạo Bộ ký Kế hoạch thời gian năm học 2009-2010

Trước 30/6

VP Bộ

Xây dựng dự thảo toàn văn Báo cáo Tổng kết năm học 2008-2009, phương hướng nhiệm vụ năm học 2009-2010.

30/6-10/7

VP Bộ

Các đơn vị chủ trì đánh giá các lĩnh vực công tác được lãnh đạo Bộ giao gửi về HĐ TĐ-KT kết quả đánh giá, bình xét cho điểm các sở và đề nghị khen thưởng năm học 2008-2009

30/6

Các Vụ, đơn vị thuộc Bộ

Các tiểu ban họp triển khai kế hoạch, phân công công việc.

02-05/7

Các trưởng tiểu ban

Gửi giấy mời, giấy triệu tập hội nghị

05/7

VP Bộ

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng ngành giáo dục.

Trước 07/7

VP Bộ

Hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo Bộ và Thủ tướng Chính phủ về TĐ-KT.

07-10/7

VP Bộ

Các đơn vị hoàn thiện văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2009-2010 về lĩnh vực của đơn vị phụ trách trình lãnh đạo Bộ ký ban hành. (Gửi về VP Bộ). Các địa phương, Cục CNTT, Vụ KHTC, Vụ CTHSSV và CĐ GDVN nộp về VP báo cáo tham luận tại Hội nghị.

Trước 12/7

Các Vụ, đơn vị thuộc Bộ

Tổ chức Hội nghị trù bị qua mạng với 63 Sở GD&ĐT.

14/7

Cục CNTT và VP

In tài liệu Hội nghị

20-22/7

VP Bộ

4- Các tài liệu in phục vụ hội nghị gồm:

- Báo cáo tổng kết năm học 2008-2009 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2009-2010.

- Quyết định Kế hoạch thời gian năm học 2009-2010.

- Báo cáo tham luận của Công đoàn GDVN, Cục CNTT, Vụ KHTC, Vụ CTHSSV về triển khai chủ đề năm học, Vụ Pháp chế về công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường, các báo cáo tham luận của địa phương.

- Cam kết thi đua năm học 2009-2010.

- Danh sách các tập thể được tuyên dương khen thưởng năm học 2008-2009.

- Các dự thảo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2009-2010 của các đơn vị thuộc Bộ.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2008-2009 và triển khai nhiệm vụ năm học 2009-2010, đề nghị các đơn vị căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị và Kế hoạch tổ chức hội nghị để triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Công đoàn GDVN (để phối hợp);
- Sở GD&ĐT Đà Nẵng (để phối hợp);
- Các Sở GD&ĐT (để phối hợp thực hiện)
- Các đơn vị trong cơ quan Bộ (để thực hiện);
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Quang Quý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 433/TB-BGDĐT ngày 02/07/2009 về kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2008-2009 và triển khai nhiệm vụ năm học 2009-2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.917

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.73.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!