Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 347/TB-BGDĐT kết luận Hội nghị liên tịch giữa lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp về công tác pháp chế ngành giáo dục tại cuộc họp ngày 25/5/2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 347/TB-BGDĐT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 23/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 347/TB-BGDĐT

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2010

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN HỘI NGHỊ LIÊN TỊCH GIỮA LÃNH ĐẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÀ BỘ TƯ PHÁP VỀ CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NGÀNH GIÁO DỤC TẠI CUỘC HỌP NGÀY 25/5/2010

Ngày 25 tháng 5 năm 2010, tại trụ sở cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo số 49, Đại Cồ Việt, Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đức Chính và Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Quang Quý cùng chủ trì Hội nghị liên tịch giữa hai Bộ về Công tác pháp chế ngành giáo dục. Tham dự hội nghị về phía Bộ Tư pháp có đại diện lãnh đạo các đơn vị Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Các vấn đề chung về pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Văn phòng, Học viện Tư pháp, Tạp chí dân chủ pháp luật; Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng, Báo Giáo dục thời đại, Tạp chí giáo dục.

Sau khi nghe Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Giáo dục và Đào tạo Chu Hồng Thanh báo cáo công tác pháp chế ngành Giáo dục giai đoạn 2005-2010 và dự kiến phối hợp công tác giữa hai Bộ; các đại biểu tham dự hội nghị tập trung thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến cụ thể; Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính và Thứ trưởng Trần Quang Quý kết luận cuộc họp như sau:

1. Bộ Tư pháp ủng hộ Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc đề nghị Chính phủ trình Quốc hội tiếp tục xây dựng và ban hành Luật Nhà giáo và Luật Giáo dục đại học, trình Quốc hội khóa XIII.

2. Vấn đề thẩm quyền quản lý nhà nước và sự chồng chéo trong văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến lĩnh vực giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Bộ Tư pháp chủ động đề xuất những nội dung cụ thể cần sửa đổi, bổ sung hoàn thiện để các cơ quan có thẩm quyền có căn cứ xem xét, quyết định.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan, đặc biệt là phối hợp với Văn phòng Chính phủ, từ xây dựng kế hoạch đề cương dự thảo lần đầu và quá trình soạn thảo thẩm định để có ý kiến thống nhất, bảo đảm chất lượng và đẩy nhanh tiến độ soạn thảo văn bản.

4. Bộ Tư pháp thống nhất sẽ ủng hộ các hoạt động tư pháp của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sẽ trình Chính phủ đưa Luật Giáo dục đại học và Luật Nhà giáo vào Chương trình xây dựng luật Quốc hội khóa XIII.

5. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính nghiên cứu xây dựng kinh phí riêng cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật từ ngân sách nhà nước và các dự án, đề án khác. Bố trí kinh phí thực hiện Đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường theo Quyết định số 1928/QĐ-TTg.

Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Chính phủ do Bộ Tư pháp là cơ quan thường trực có kế hoạch thường xuyên chỉ đạo, phối hợp trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Xây dựng Thông tư liên tịch về phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường tạo hành lang pháp lý về cơ chế phối hợp công tác giữa hai Bộ về công tác PBGDPL trong nhà trường.

6. Bộ Tư pháp sớm ban hành quy định cụ thể và hướng dẫn Nghị định 24/2009/NĐ-CP , thống nhất quy định về hình thức văn bản là Thông tư của Bộ trưởng.

7. Tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và duy trì gặp mặt định kỳ giữa lãnh đạo hai Bộ nhằm nâng cao chất lượng giao ban pháp chế Bộ, ngành hàng năm, triển khai thực hiện có chất lượng kế hoạch soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật trong năm, tăng cường sự phối kết hợp về công tác pháp chế giữa hai Bộ.

8. Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp và Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo có sự trao đổi, gặp gỡ chỉ đạo thực hiện tốt quan hệ phối hợp công tác giữa hai Bộ.

Trên đây là kết luận về Hội nghị liên tịch giữa lãnh đạo Bộ Giáo dục và Lãnh đạo Bộ Tư pháp về công tác pháp chế ngành giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các đơn vị có liên quan biết và triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Bộ Tư pháp (để phối hợp);
- Các đơn vị liên quan (để thực hiện);
- Lưu VT, Vụ PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 347/TB-BGDĐT kết luận Hội nghị liên tịch giữa lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp về công tác pháp chế ngành giáo dục tại cuộc họp ngày 25/5/2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.663
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202