Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 312/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về cơ chế bố trí đất cho giáo dục đại học do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 312/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 03/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 312/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2010

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP VỀ CƠ CHẾ BỐ TRÍ ĐẤT CHO GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Ngày 22 tháng 10 năm 2010, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp bàn về cơ chế bố trí đất cho giáo dục đại học. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Tài Nguyên và Môi trường báo cáo; ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

1. Việc quy hoạch sử dụng đất cho phát triển giáo dục và đào tạo nói chung và giáo dục đại học nói riêng phải được quan tâm hơn và có cơ chế thích hợp để tạo điều kiện phát triển nguồn nhân lực trình độ cao cho đất nước. Quy hoạch đất cho giáo dục đại học phải gắn chặt với quy hoạch phát triển ngành, mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học hiện có.

2. Một số nhiệm vụ tập trung thời gian tới:

a) Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng rà soát lại các chuẩn sử dụng đất hiện hành trong giáo dục và đào tạo để điều chỉnh, bổ sung, phê duyệt ban hành chuẩn mới vào tháng 1 năm 2011, trong đó xác định rõ chuẩn cho từng loại hình trường đại học (trường độc lập hay trong khu đại học; tùy theo ngành nghề; trường có ký túc xá sinh viên hay không có ký túc xá riêng).

b) Tháng 11 năm 2010, Bộ Xây dựng hoàn thành dự thảo quy hoạch xây dựng hệ thống các trường đại học, cao đẳng vùng Thủ đô Hà Nội và vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 theo nhiệm vụ đã được giao tại các Quyết định số 699/ QĐ- TTg ngày 01 tháng 6 năm 2009 và Quyết định số 700/ QĐ - TTg ngày 02 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các quy hoạch này, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài Nguyên và Môi trường cần chủ động đề xuất, góp ý với Bộ Xây dựng về các cơ chế, chính sách ưu đãi thích hợp và cụ thể, nhằm tạo cho được quỹ đất cho giáo dục đại học; cơ chế tài chính đối với các trường công lập di dời một phần, toàn phần ra khỏi nội đô. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng trong việc xác định tiêu chí lựa chọn các trường đại học, cao đẳng di dời vào khu đại học tập trung; đồng thời làm việc với các Tổng Công ty nhà nước, Tập đoàn kinh tế để làm rõ nhu cầu nhân lực và việc đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo của doanh nghiệp bổ sung vào quy hoạch hệ thống trường đại học, cao đẳng.

Khoảng giữa tháng 12 năm 2010 sẽ tổ chức hội nghị quốc gia về quy hoạch xây dựng hệ thống các trường đại học, cao đẳng thuộc vùng Thủ đô Hà Nội và vùng thành phố Hồ Chí Minh có sự tham gia của các địa phương trong vùng. Dự kiến sẽ hoàn chỉnh và phê duyệt quy hoạch vào tháng 2 năm 2011.

c) Sau khi quy hoạch xây dựng hệ thống các trường đại học, cao đẳng của 2 vùng trên được phê duyệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Xây dựng hoàn chỉnh quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng cả nước trong tháng 2 năm 2011.

d) Giao Bộ Tài Nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ quy hoạch xây dựng các trường đại học, cao đẳng của 2 vùng và quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng cả nước, lập kế hoạch sử dụng đất cho giáo dục đại học đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050, trong đó xác định rõ lộ trình sắp xếp, di dời các trường đại học, cao đẳng, phương án hình thành các khu đại học tập trung, danh sách các trường đại học, cao đẳng thuộc các vùng; làm rõ kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch (có thể thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia để chỉ đạo công tác này) để báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào tháng 3 năm 2011; chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xây dựng kế hoạch sử dụng đất cho giáo dục phổ thông và dạy nghề cả nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào tháng 3 năm 2011.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng; các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc TW;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thành niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTN, KTTH, TH, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu VT, KGVX (4). 100

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 312/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về cơ chế bố trí đất cho giáo dục đại học do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.988
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70