Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 311/TB-BGDĐT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 13/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 311/TB-BGDĐT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC BÀNH TIẾN LONG – TRƯỞNG BAN SOẠN THẢO LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TẠI CUỘC HỌP CỦA THƯỜNG TRỰC BAN SOẠN THẢO LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Ngày 06/5/2009, Thứ trưởng Thường trực Bành Tiến Long – Trưởng Ban soạn thảo Luật Giáo dục Đại học đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban soạn thảo Luật Giáo dục Đại học để kiểm điểm các công việc đã làm được từ sau cuộc họp Ban soạn thảo Luật Giáo dục Đại học và thảo luận cho ý kiến về Kế hoạch xây dựng Luật đến 2011 và dự thảo Đề cương Luật Giáo dục Đại học.

Sau khi nghe đồng chí Trần Thị Hà – Phó trưởng ban thường trực báo cáo về Kế hoạch xây dựng Luật và dự thảo Đề cương Luật Giáo dục Đại học; Vụ Pháp chế báo cáo báo về các công việc đã triển khai; các thành viên của thường trực Ban soạn thảo đã thảo luận, cho ý kiến về từng nội dung cụ thể về Kế hoạch xây dựng Luật và dự thảo Đề cương Luật Giáo dục Đại học, Thứ trưởng thường trực Bành Tiến Long - Trưởng Ban soạn thảo Luật Giáo dục Đại học đã có một số kết luận như sau:

1. Công tác tổ chức: Thành lập Thường trực Ban soạn thảo Luật Giáo dục Đại học. Trong Thường trực Ban soạn thảo có Tổ biên tập và các nhóm chuyên gia. Trong Tổ biên tập có các Tổ trưởng, phụ trách từng nhóm vấn đề cụ thể.

Vụ Giáo dục Đại học và Vụ Pháp chế đề xuất danh sách Thường trực Ban soạn thảo, các Tổ trưởng và nhóm chuyên gia trước ngày 15/5/2009.

2. Vụ Giáo dục Đại học và Vụ Pháp chế rà sóat lại kế hoạch theo nguyên tắc đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm bản thảo hoàn chỉnh phải xong trong Tháng 3 năm 2010 để trình Quốc hội cho ý kiến. Đồng thời chú ý các mốc thời gian sau: Tháng 11/2009 xong dự thảo lần 1, tháng 12/2009 xong dự thảo lần 2, tháng 1/2010 xong dự thảo lần 3 và tháng 3/2010 xong dự thảo lần 4.

3. Tiếp tục tập hợp các tài liệu liên quan đến Luật giáo dục đại học của nước ngoài và trong nước.

Từ nay cho đến tháng 10/2009, cần tập hợp đầy đủ tư liệu phục vụ cho việc soạn thảo Luật. Trong đó tập trung vào các văn bản cốt lõi như: Nghị quyết 14, Kết luận về triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ 2 Khóa VIII, Dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục; các tài liệu liên quan như: Báo cáo tại Hội nghị chất lượng giáo dục đại học, Tổng kết 10 năm các trường ngoài công lập, Báo cáo về tình hình hoạt động của đại học 2 cấp, Tổng kết 10 năm đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học…

Vụ Hợp tác quốc tế liên hệ để lấy Luật Giáo dục đại học của Cộng hòa Pháp, Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc, Ôxtrâylia…

4. Gửi ngay dự thảo Đề cương cho các thành viên Ban soạn thảo trước ngày 15/5/2009 để lấy ý kiến, đồng thời đưa lên mạng của Bộ để lấy ý kiến rộng rãi. Đến 25/5/2009, tập hợp lại ý kiến để chỉnh sửa Đề cương. Tổ chức cuộc họp với Ban soạn thảo vào tuần cuối tháng 5/2009.

In tài liệu tham khảo liên quan gửi cho từng thành viên Ban soạn thảo.

5. Trước ngày 10/6/2009 tổ chức cuộc họp với Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng và Ủy ban Pháp luật của Quốc hội để báo cáo Kế hoạch và Đề cương Luật Giáo dục Đại học.

Sau cuộc họp trên, tổ chức hoàn thiện Đề cương theo nguyên tắc không cầu toàn, cập nhật tính hiện đại và phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Phân công cụ thể trách nhiệm của từng thành viên (trước ngày 15/6/2009) và đưa lên mạng của Bộ để tiếp tục lấy ý kiến, đến ngày 30/6/2009 hoàn thiện Đề cương để làm căn cứ cho Tổ biên tập và các chuyên gia viết nội dung chi tiết.

6. Trong khoảng thời gian từ 25/7/2009 đến 9/2009: tổ chức một số đoàn công tác đi tìm hiểu Luật Giáo dục Đại học ở một số quốc gia như Thụy Điển, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ…

7. Đến 15/9/2009, Tổ biên tập tập hợp sơ bộ các phần soạn thảo để xây dựng thành Luật.

8. Báo cáo xin ý kiến Bộ trưởng, Ban Cán sự về Đề cương Luật Giáo dục Đại học và nguyên tắc xây dựng Luật Giáo dục Đại học: Luật khung hay Luật chi tiết.

Cuối tháng 7/2009, Dự báo các nội dung tác động của Luật Giáo dục đại học đối với kinh tế - xã hội và dự kiến các văn bản hướng dẫn các nội dung khung trong Luật.

9. Về kinh phí xây dựng Luật: Trên cơ sở kế hoạch của Ban soạn thảo, Vụ Kế hoạch Tài chính bố trí kinh phí tương tự như việc xây dựng Luật Giáo viên.

Khi thiết kế Dự án Giáo dục ĐH 3 cần thiết kế cấu phần nâng cao năng lực cấp hệ thống để hỗ trợ việc xây dựng Luật Giáo dục Đại học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các đơn vị, tổ chức liên quan biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các Thành viên Ban Soạn thảo và Tổ biên tập (để t/h);
- Các vụ, cục, Ttra và VP (để t/h);
- Lưu VT.

T/L BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Quang Quý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 311/TB-BGDĐT ngày 13/05/2009 về kết luận của Thứ trưởng thường trực Bành Tiến Long – Trưởng ban soạn thảo Luật Giáo dục Đại học tại cuộc họp của thường trực Ban soạn thảo Luật Giáo dục Đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.765

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.172.123
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!