Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 292/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về các trường đại học xuất sắc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 292/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 27/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 292/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC XUẤT SẮC

Ngày 19 tháng 8 năm 2015, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về các trường đại học xuất sắc. Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghe Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp; ý kiến của các Phó Thủ tướng và đại biểu tham dự cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận như sau:

1. Quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng và Chiến lược phát triển giáo dục của Chính phủ, cần đẩy mạnh công tác đào tạo nhân lực, coi đó là một nhiệm vụ trọng tâm, then chốt; tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, gắn với việc đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học một cách toàn diện. Tăng cường hợp tác, hội nhập quốc tế theo nhiều hướng, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cơ sở đào tạo trong việc thu hút, hợp tác, liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo nước ngoài có uy tín, chất lượng để đào tạo đại học và sau đại học; tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo nước ngoài đầu tư theo hình thức phù hợp tại Việt Nam để đào tạo nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên Việt Nam ra nước ngoài học tập, nghiên cứu.

2. Giai đoạn từ nay đến năm 2020, cần tập trung đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để sớm phát triển hai Đại học này thành các cơ sở giáo dục đại học xuất sắc, hàng đầu của Việt Nam, từng bước vươn lên đẳng cấp khu vực và quốc tế. Đồng thời với việc Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư, hai Đại học Quốc gia cần phát huy mạnh mẽ tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm để huy động, thu hút hiệu quả các nguồn lực trong nước và quốc tế, phục vụ tích cực cho mục tiêu phát triển, đồng thời chủ động giao và cho phép các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các đề án đổi mới cơ chế hoạt động, tự chủ tài chính theo các chủ trương và quy định về tự chủ và đổi mới cơ chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Đối với Trường Đại học Việt - Đức, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội và các dự án thành lập trường đại học xuất sắc khác.

Giai đoạn những năm tới, tập trung xây dựng các trường hiện có: Trường Đại học Việt - Đức, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội và Trường Đại học Việt - Nhật hướng đến mục tiêu xây dựng thành các trường đại học đẳng cấp quốc tế của Việt Nam. Trong quá trình thực hiện, cần phát huy mạnh mẽ tính chủ động của Việt Nam, không phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài. Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án vốn vay ODA xây dựng Trường Đại học Việt - Đức và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, đồng thời khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị, đưa vào kế hoạch tài khóa năm tới đàm phán vốn vay ưu đãi ODA do Nhật Bản tài trợ để xây dựng Trường Đại học Việt - Nhật. Không tiếp tục mở rộng thành lập mới thêm trường đại học xuất sắc theo hình thức hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước ngoài.

Giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện, sát thực về mô hình quản lý, hoạt động của Trường Đại học Việt - Đức và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội để có đề xuất cụ thể những công việc cần phải làm cùng với hướng giải quyết khả thi nhằm tiếp tục chỉ đạo và triển khai thực hiện các dự án này có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đề ra, phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam theo hướng: Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đảm nhận việc quản lý nhà nước đối với các trường; giao việc quản lý trực tiếp các trường này cho Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; sớm sửa đổi, bổ sung quy chế, cơ chế tài chính đặc thù và các quy định pháp lý cần thiết khác liên quan cho phù hợp thực tiễn Việt Nam, đáp ứng mục tiêu phát triển của các trường và tranh thủ sự hợp tác, giúp đỡ hiệu quả của các đối tác nước ngoài và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 9 năm 2015.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan: GD&ĐT, TC, NV, NG, KH&ĐT, ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TP Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, TGĐ HĐGD, các Vụ: QHQT, KTTH, PL;
- Lưu: VT, KGVX(3b).QT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 292/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về các trường đại học xuất sắc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.679

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123