Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 257/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 21/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 257/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2010

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 239/QĐ-TTG NGÀY 09 THÁNG 02 NĂM 2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐỀ ÁN PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM 5 TUỔI GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

Ngày 10 tháng 8 năm 2010, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp trực tuyến giao ban triển khai Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 - 2015. Tham dự họp tại điểm cầu Hà Nội tại trụ sở Văn phòng Chính phủ gồm: đại diện lãnh đạo các Bộ và cơ quan: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Y tế, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông; Văn phòng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam. Dự họp tại 63 điểm cầu của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm: đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội và các cơ quan liên quan của địa phương. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch triển khai Quyết định số 239/QĐ-TTg và ý kiến của các Bộ, các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân kết luận như sau:

I. Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 - 2015 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 đã được các Bộ, ngành và các địa phương quán triệt và triển khai bước đầu. Đây là một Đề án có quy mô lớn nhưng rất cụ thể, thời gian thực hiện không dài, đòi hỏi sự nỗ lực, tham gia của cả hệ thống chính trị; quá trình triển khai thực hiện phải khẩn trương, chủ động, tổ chức tốt việc giám sát, kiểm tra đôn đốc để bảo đảm tính khả thi và có hiệu quả.

Trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nội dung cụ thể sau: các địa phương lựa chọn đưa các mục tiêu, nội dung của Đề án vào Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, thành phố cũng như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương; xây dựng kế hoạch, bố trí đủ nguồn kinh phí, quỹ đất và giáo viên thực hiện Đề án; thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên mầm non một cách hợp lý; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh tiến độ thực hiện đúng mục tiêu đề ra.

II. TRÁCH NHIỆM CÁC BỘ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG

1. Các Bộ, ngành Trung ương

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì kiện toàn lại Ban Chỉ đạo Phổ cập - xóa mù chữ tại trung ương và địa phương, áp dụng cơ chế hoạt động của Ban Chỉ đạo đã có ngay từ đầu năm học mới để tham mưu, đề xuất, kiểm tra đôn đốc, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Tổ chức điều tra, khảo sát, trên cơ sở đó xác định quy mô, nhu cầu cơ sở vật chất, trang thiết bị và giáo viên; có dự toán về tổng kinh phí, hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch triển khai của địa phương, tổ chức thực hiện đồng thời với việc nghiên cứu, bổ sung nguồn kinh phí. Trước mắt, hướng dẫn các địa phương sử dụng các nguồn vốn hiện có, lồng ghép để đầu tư ngay cho phổ cập mầm non cho trẻ em 5 tuổi, khi Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn mới chưa được phê duyệt.

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ có liên quan xây dựng, thẩm định các dự án chi tiết của Đề án, bảo đảm định mức kinh phí tối thiểu để đưa vào Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015, sớm báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, hoàn thành trong tháng 8 năm 2010.

Trước ngày 30 tháng 9 năm 2010, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ có liên quan hoàn thành xây dựng các Dự án ODA về: đào tạo giáo viên, xây dựng, cải tạo phòng học, tổng số kinh phí khoảng 2.300 tỷ đồng, trình Chính phủ xem xét.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiên cứu, trước ngày 30 tháng 9 trình Thủ tướng Chính phủ việc hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho giáo viên đã có tối thiểu 20 năm công tác và còn thiếu nhiều nhất 5 năm, để được hưởng chế độ hưu trí.

- Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan từng bước giải quyết hợp lý chế độ chính sách cho giáo viên mầm non, nhất là chính sách cho giáo viên lâu năm, hướng dẫn thu học phí theo chính sách mới...

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định, tổng hợp nhu cầu về xây dựng cơ bản của các dự án thành phần, trình Chính phủ bổ sung nguồn vốn xây dựng cơ bản để bảo đảm xây dựng các phòng học, trang bị đồ dùng giảng dạy thuộc chỉ tiêu năm 2010, 2011;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, thẩm định các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015, dự án ODA và các dự án liên quan khác hỗ trợ Đề án theo tiến độ đã nêu trên.

c) Bộ Tài chính

Trước ngày 30 tháng 9 năm 2010 chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ tạm ứng nguồn vốn ngân sách năm 2011 để thực hiện Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; hướng dẫn, kiểm tra, việc thực hiện các nguồn kinh phí đã phân bổ; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ đề xuất hỗ trợ chính sách bảo hiểm cho giáo viên mầm non lớn tuổi để có đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí và bổ sung hoàn thiện các chính sách cho giáo viên mầm non, trình Chính phủ.

d) Bộ Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, nghiên cứu, ban hành Thông tư liên tịch quy định về định mức cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non và bổ sung hoàn thiện chế độ chính sách, nhất là chế độ lương cho giáo viên mầm non.

đ) Bộ Y tế

Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và hoàn thiện Chương trình quốc gia về dinh dưỡng, các chương trình dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng lồng ghép trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non; kiểm tra, giám sát công tác chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng trong các trường, lớp mầm non 5 tuổi theo các mục tiêu phổ cập; phổ biến kiến thức, kỹ năng và cung cấp dịch vụ chăm sóc, giáo dục tại gia đình.

e) Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung, điều chỉnh chế độ, chính sách bảo hiểm, tiền lương cho giáo viên mầm non.

g) Bộ Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông tăng cường công tác truyền thông, vận động xã hội để thực hiện Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

h) Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hướng dẫn các địa phương quy hoạch, bố trí đủ quỹ đất xây dựng trường lớp mầm non; tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện sát sao nội dung này.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Trong tháng 9 năm 2010, tổ chức quán triệt nội dung Quyết định số 239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành đến cán bộ chủ chốt của các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, thị trấn; cần nghiên cứu đưa nội dung này vào Nghị quyết cấp ủy và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thành lập Ban Chỉ đạo Phổ cập - xóa mù chữ của địa phương; tiến hành điều tra, khảo sát xác định số lượng trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn, xác định các nguồn lực để xây dựng kế hoạch; lập dự toán, phân bổ ngân sách phổ cập mầm non 5 tuổi cho năm 2011;

- Trước ngày 15 tháng 10 năm 2010 cần tiến hành rà soát quy hoạch, bổ sung, điều chỉnh có đủ quỹ đất để xây dựng trường, lớp, phòng học cho giáo dục mầm non. Những điểm trường đã có đất, cần xem xét, điều chỉnh tăng số lượng tầng của nhà học phù hợp để tăng quy mô đào tạo. Những nơi xây dựng mới, phải quy hoạch quỹ đất để xây dựng đủ chỗ học cho cả trẻ em 5 tuổi và các độ tuổi 3 - 4 tuổi; có thể mở rộng hình thức lớp mẫu giáo linh hoạt tại các gia đình bảo đảm cho trẻ em mẫu giáo được đi học;

- Chỉ đạo chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục mầm non phù hợp với Luật Giáo dục;

- Xây dựng cơ chế tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá công nhận thực hiện cho trẻ em 5 tuổi theo tiêu chuẩn quy định trên địa bàn.

Văn phòng Chính phủ thông báo các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, các địa phương biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM  
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 257/TB-VPCP ngày 21/09/2010 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp giao ban triển khai Quyết định 239/QĐ-TTg về Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 - 2015 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.417

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.201.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!