Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 146/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo Trường Đại học Cần Thơ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 146/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 01/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 146/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Ngày 20 tháng 3 năm 2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thăm và làm việc tại Trường Đại học Cần Thơ. Tham dự buổi làm việc của Thủ tướng có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và lãnh đạo thành phố Cần Thơ. Sau khi nghe Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ báo cáo tình hình phát triển của nhà trường và một số đề xuất, kiến nghị; ý kiến của các đại biểu dự họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

1. Biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà Trường Đại học Cần Thơ đạt được trong thời gian qua. Trải qua 46 năm xây dựng và phát triển, Trường đã đạt được nhiều thành tựu, kết quả nổi bật, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước. Với quy mô đào tạo trên 50.000 sinh viên, hàng năm có gần 6.000 sinh viên tốt nghiệp, Trường đã cung cấp nguồn nhân lực lớn, có ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển vùng.

Là trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực lớn nhất vùng; có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ như nghiên cứu nhân tạo giống cá Tra, giống lúa, giống cây trồng vật nuôi, chống rầy, chống dịch vàng lùn - lùn xoắn lá trên lúa và nhiều công trình khoa học khác đã thúc đẩy phát triển sản xuất, nhất là lĩnh vực nông lâm, thủy sản; làm tốt công tác hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường hợp tác, hỗ trợ các trường đại học, cao đẳng mới trong vùng; hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức cụm thi tuyển sinh đại học tại Cần Thơ hàng năm theo quy chế.

Trường đã bước đầu thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa, có cơ cấu nguồn thu tích cực với 40% từ ngân sách nhà nước, 40 - 45% từ học phí, 15% từ các nguồn thu hợp pháp khác.

2. Phương hướng phát triển của Trường:

Vùng đồng bằng sông Cửu Long có vị trí quan trọng, có tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, cây ăn trái gắn với công nghiệp chế biến; tiềm năng về nhân lực với 18 triệu người thuộc dân số trẻ. Với vai trò là trường đại học hàng đầu trong vùng có gần 1.200 cán bộ giảng dạy, số giảng viên có trình độ trên đại học đạt tỷ lệ hơn 73%, Trường Đại học Cần Thơ cần ý thức rõ trách nhiệm, phát huy tiềm năng, khắc phục những hạn chế để tiếp tục xây dựng và phát triển nhà trường. Trong thời gian tới, về cơ bản, đồng ý với phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp mà Trường đã đề ra, nhấn mạnh thêm một số việc sau:

a) Trường chủ động xây dựng Đề án “Xây dựng Trường Đại học Cần Thơ thành trường đại học xuất sắc về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; có chức năng đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực” như Kết luận số 28-KL/TW ngày 14 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên, nhân tố quyết định sự phát triển nhà trường; có cơ chế chính sách thu hút cán bộ giảng dạy, cán bộ khoa học giỏi về làm việc tại Trường;

c) Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, Trường cần huy động các nguồn lực, chủ động, sáng tạo để tăng cường xây dựng cơ sở vật chất của Trường;

d) Nhà trường cần đặc biệt quan tâm chất lượng đào tạo sinh viên vừa có trình độ và phẩm chất đạo đức, vừa hồng vừa chuyên;

đ) Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ chủ trì làm việc với lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong vùng và nhà trường để đẩy mạnh triển khai việc xây dựng ký túc xá cho sinh viên.

3. Về một số kiến nghị của Trường:

a) Về đề nghị cho Trường tiếp tục là Trường đại học trọng điểm với cơ chế tự chủ cao hơn: Đồng ý về chủ trương, giao Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, xử lý cụ thể, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Lưu ý việc thực hiện cơ chế tự chủ phải có nguyên tắc, trong khuôn khổ quy định của pháp luật hiện hành, nếu cần thiết có thể tổ chức làm thí điểm.

b) Về hỗ trợ vốn thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển Trường: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định rõ số vốn và nguồn vốn cho từng giai đoạn phát triển nhà trường đến năm 2015 và năm 2020, bao gồm nguồn ngân sách (có thể được ứng trước), nguồn thu từ học phí, nguồn xã hội hóa (từ việc đóng góp, tài trợ của cựu sinh viên); trao đổi với phía Nhật Bản về nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản để đầu tư nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ thành Trường đại học xuất sắc.

c) Đồng ý chủ trương thành lập Viện Theo dõi biến đổi khí hậu cho vùng Đông Nam Á. Giao Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo xử lý cụ thể.

d) Về chủ trương thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn tài nguyên biển vùng đồng bằng sông Cửu Long: Đồng ý, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, giải quyết.

đ) Đồng ý về chủ trương bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA của Trường. Khi hợp tác kêu gọi vốn ODA phải làm rõ sự cần thiết, hiệu quả từng dự án, tỷ lệ vốn đối ứng và làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

e) Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm xem xét cơ cấu chi từ nguồn học phí hệ chính quy theo hướng giảm tỷ lệ chi học bổng của sinh viên xuống thấp hơn 15%.

g) Việc tăng học phí của ngành Giáo dục cần thực hiện theo lộ trình và theo quy định của Nghị định 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Trước mắt, khuyến khích nhà trường mở các chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình tiên tiến nhằm tăng thêm nguồn thu học phí từ các chương trình này cho Trường.

h) Về Chương trình đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu của các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long: Trường chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ triển khai thực hiện, tuy nhiên phải bảo đảm chất lượng đào tạo.

i) Về Chương trình liên kết vùng giải quyết vấn đề Tam nông vùng đồng bằng sông Cửu Long: Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng dự án, xác định tiêu chí, phân bổ kinh phí hỗ trợ triển khai thực hiện.

k) Về hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học và biên chế nghiên cứu khoa học: Giao Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Trường Đại học Cần Thơ và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: GDĐT, KHCN, KHĐT, TC, TNMT, NNPTNT, NV;
- Thành ủy, HĐND, UBND TP Cần Thơ;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Trường Đại học Cần Thơ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP,
 các Vụ: V.III, KTTH, KTN, TH, QHQT, TKBT,
 Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3). VM 39

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 146/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo Trường Đại học Cần Thơ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.631

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.108.182