Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 133/TB-BGDĐT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Hải Long
Ngày ban hành: 30/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 133/TB-BGDĐT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2010

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẠI HỘI NGHỊ GIAO BAN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH VÀ CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG CỦA NGÀNH GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO NĂM 2010

Ngày 17/3/2010 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị giao ban về Giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN) và công tác quốc phòng của ngành Giáo dục - đào tạo năm 2010; Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam - đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

1. Các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng tham dự hội nghị, gồm:

- Cục Dân quân tự vệ

- Cục Nhà trường

- Cục Quân Huấn

- Cục Quân lực

- Cục Cán Bộ

- Cục Tuyên huấn

- Cục Tài chính

- Cục Kế hoạch - Đầu tư

- Cục Chính trị - Bộ Tổng Tham mưu

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ tổng Tham mưu

- Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

2. Các cơ quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo tham dự hội nghị, gồm:

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Vụ Giáo dục Đại học

- Vụ Giáo dục Trung học

- Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp

- Vụ Công tác Học sinh, sinh viên

- Vụ Giáo dục Quốc phòng

- Vụ Pháp chế

- Vụ Giáo dục thường xuyên

- Vụ Giáo dục dân tộc

- Vụ Khoa học công nghệ-M. trường

- Cục Nhà giáo và Cán bộ QLCSGD

- Cục Cơ sở vật chất, TBTH&ĐCTE

- Thanh tra

- Văn phòng

 

3- Các cơ quan thuộc Bộ Công an tham dự hội nghị, gồm:

- Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội.

- Cục Đào tạo - Tổng cục Xây dựng lực lượng.

4- Tham dự hội nghị giao ban còn có đại diện Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Hội nghị thống nhất cao với báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN, công tác quốc phòng năm 2009 của Ngành Giáo dục - đào tạo và một số nội dung công tác chủ yếu phối hợp chỉ đạo năm 2010.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham dự hội nghị đã đóng góp ý kiến về những hạn chế, thiếu sót trong công tác phối hợp năm 2009, phân tích, đóng góp các biện pháp tổ chức thực hiện chương trình phối hợp năm 2010.

Phó Tổng Tham mưu trưởng Trung tướng Nguyễn Song Phi - đại diện Bộ Quốc phòng đã tóm tắt ý kiến tham gia của các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, phát biểu nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của nhiệm vụ GDQP-AN cho học sinh, sinh viên (HS,SV) trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Về sự phối hợp trong giáo dục truyền thống, ý thức tổ chức kỷ luật cho học sinh phổ thông trong dịp hè. Bộ Quốc phòng ủng hộ việc tổ chức các “học kỳ quốc phòng” cho học sinh phổ thông trong các đơn vị quân đội. Học sinh được học tập, rèn luyện, vui chơi trong môi trường văn hóa quân sự rất thiết thực và bổ ích. Tuy nhiên cần phải tính toán kỹ về cơ chế tổ chức, về chương trình giáo dục, về công tác bảo đảm và có kế hoạch phối hợp chu đáo.

Phó Tổng Tham mưu trưởng cũng đã yêu cầu các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt các nội dung công việc do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất; lưu ý phối hợp sửa đổi một số văn bản để đáp ứng yêu cầu thực tế của nhiệm vụ giáo dục đào tạo với nhiệm vụ quốc phòng và việc thực hiện luật Nghĩa vụ quân sự đối với học sinh, sinh viên.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Tham mưu trưởng cho các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, ý kiến tham gia của các đại biểu đại diện Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội, Cục Đào tạo (Bộ Công an), Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển đã kết luận: Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng , Bộ Công an đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho ngành Giáo dục đào tạo làm tốt nhiệm vụ GDQP-AN cho HS,SV năm 2009; về nhiệm vụ phối hợp năm 2010 cần lưu ý một số nội dung công việc sau:

1- Cần nghiên cứu cụ thể để từ năm sau có thể tổ chức hội nghị giao ban cả 3 Bộ (Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an). Ngoài nhiệm vụ chủ yếu phối hợp với Bộ Công an về giáo dục an ninh trong chương trình chính khóa của môn học GDQP-AN cho HS,SV còn nhiều nhiệm vụ khác phải phối hợp giáo dục như: phòng chống ma túy học đường, an toàn giao thông, an ninh trật tự tại ký túc xá...v.v.

Vụ Công tác HS,SV của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm đầu mối phối hợp với các cơ quan có liên quan của Bộ Công an để bảo đảm các nội dung phối hợp trong hội nghị giao ban. Có thể tổ chức hội nghị giao ban riêng giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ Công an về các nội dung theo ý kiến đề nghị của đại diện Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội.

2- Tăng cường giáo dục truyền thống và giáo dục ý thức kỷ luật quân đội cho đối tượng học sinh trung học phổ thông, cần có sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành. Vụ Công tác HS,SV chủ trì cùng Vụ GDQP của Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Ban Thanh niên quân đội, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch tiến tới ký kết văn bản phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong việc thực hiện phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, trong đó có việc tổ chức đưa học sinh tham gia học tập, rèn luyện, vui chơi trong các đơn vị quân đội.

Đưa các phim tư liệu do Hội đồng GDQP-AN Trung ương chỉ đạo sản xuất vào các trường trong chương trình học tập chính khóa và ngoại khóa về GDQP-AN. Đề nghị cơ quan thường trực Hội đồng GDQP-AN Trung ương hỗ trợ, phối hợp xây dựng, tập huấn trang thông tin điện tử GDQP-AN để đẩy mạnh công tác tuyên truyền quốc phòng, an ninh trên báo mạng.

3. Xây dựng, tạo nguồn và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, giảng viên GDQP-AN trên cơ sở quy mô tuyển sinh hàng năm và từng giai đoạn đã được phê duyệt. Để bảo đảm có đủ đội ngũ giáo viên, giảng viên GDQP-AN đáp ứng nhiệm vụ GDQP-AN hiện nay các cơ quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm.

Trong năm nay Thủ tướng Chính phủ sẽ ký phê duyệt Đề án đào tạo giáo viên GDQP-AN cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, cần triển khai thực hiện đồng thời công việc xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí đào tạo; xác định tiêu chí đầu vào, đầu ra và tiến hành công tác tuyển sinh.

Đề nghị Bộ Quốc phòng sớm phê duyệt quy hoạch tổ chức, biên chế giảng viên sĩ quan biệt phái tại các khoa, trung tâm GDQP-AN sinh viên; bổ sung, thay thế, luân chuyển có chọn lọc; bảo đảm bố trí ổn định giảng viên sĩ quan biệt phái. Quyết định và biệt phái sĩ quan đủ 63 sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN.

Đề nghị Bộ Công an giúp tài liệu và giảng viên để tập huấn chuyên môn về an ninh cho giáo viên, giảng viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp vào tháng 7/2010.

4. Do yêu cầu từ thực tế giáo dục đào tạo vấn đề thực hiện chế độ tạm hoãn, miễn nghĩa vụ quân sự của HS,SV và việc tăng cường chất lượng đội ngũ giảng viên sĩ quan biệt phái, hiện nay đang bộc lộ nhiều bất cập, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Bộ Quốc phòng:

Chủ trì, phối hợp sửa đổi Thông tư liên tịch số 121/2007/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 07/8/2007 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15/3/2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ.

Chủ trì trình Chính phủ sửa đổi Nghị định số 165/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2007 của Chính phủ về biệt phái sĩ quan Quân đội NDVN.

5. Chỉ đạo các mặt bảo đảm để tăng số lượng các trường trung học phổ thông thực hiện dạy theo phân phối chương trình.

Phối hợp giữa các cơ quan chức năng, kiểm tra thực tế ở các cơ sở giáo dục đào tạo về kết quả 10 năm thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN để tổ chức hội nghị cấp Ngành.

Vụ Giáo dục Đại học, Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp kết hợp với Vụ GDQP xây dựng chương trình GDQP-AN cho các trường thuộc ngành nghệ thuật. Phối hợp khảo sát, tổ chức sơ kết đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp quân sự cơ sở để có kế hoạch phát triển nâng cao trình độ đào tạo và mở rộng quy mô đào tạo cho các trường quân đội theo quy định của Luật Giáo dục.

6. Về công tác bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phải nghiên cứu danh mục thiết bị dạy học của Bộ Công an để bổ sung danh mục thiết bị dạy học GDQP-AN. Yêu cầu các đơn vị, đặc biệt các sở giáo dục và đào tạo mua sắm tủ đựng vũ khí, thiết bị dạy học GDQP-AN theo quy định để bảo đảm an toàn và sử dụng lâu dài thiết bị dạy học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện mua sắm, nghiệm thu, sử dụng và quản lý thiết bị dạy học môn GDQP-AN tại các cơ sở giáo dục đào tạo.

Nhận được thông báo này các cơ sở giáo dục đào tạo, các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Đề nghị các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nghiên cứu, phối hợp thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
 - Văn phòng Chính phủ, Hội đồng GDQP-AN Trung ương;
 - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;
 - Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển;
 - Phó Tổng Tham mưu trưởng Trung tướng Nguyễn Song Phi;

 

(để
báo
cáo)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Hải Long

Các cơ quan, đơn vị thuộc BQP: Cục DQTV, NT, QL, CB, TH, QH, TC, KHĐT, CT-BTTM, Vụ PC, BTLTĐ Hà Nội, VPBTTM;
- Tổng cục Cảnh sát QLHC về TT,ÃTXH; Cục Đào tạo (Bộ Công an);

(để
phối
hợp)

 - Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT: Vụ GDQP, GDĐH, GDCN, GDTX, GDDT, GDTrH, CTHSSV, PC, TCCB, KHTC, KHCN&MT, TTr, Cục NG&CBQLCSGD, Cục Cơ sở VC, TBTH&ĐCTE, VP;
 - Các sở giáo dục và đào tạo, trường ĐH,CĐ, TCCN, các TTGDQP-AN; các cơ sở sản xuất TB GDQP-AN;

(để
 thực
 hiện)

- Lưu VT, Vụ GDQP.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 133/TB-BGDĐT về kết luận của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị giao ban Giáo dục quốc phòng - an ninh và công tác quốc phòng của ngành Giáo dục - đào tạo ngày 30/03/2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.245

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!