Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thỏa thuận hợp tác số 65/2004/LPQT về lĩnh vực giáo dục giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Québec

Số hiệu: 65/2004/LPQT Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao Người ký: Nguyễn Hoàng Anh
Ngày ban hành: 02/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NGOẠI GIAO

******

Số: 65/2004/LPQT

 

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2004

 

Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Québec có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2004./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Anh

 

THỎA THUẬN

HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ QUÉBEC

Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Québec dưới đây được gọi là hai Bên.

Xuất phát từ mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển hợp tác;

Quan tâm đến việc thiết lập một sự trao đổi về văn hóa và sự phát triển các mối quan hệ của hai Bên;

Ý thức được vai trò quan trọng của giáo dục và đặc biệt là của đào tạo ở đại học như là yếu tố phát triển của xã hội;

Nhận thấy hai Bên có thể bổ sung cho nhau về nhu cầu đào tạo và các điều kiện sẵn có của mình;

Thấy rằng trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác kinh tế và kỹ thuật giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Québec ký ngày 16/01/1992, hai Bên đã bắt đầu hợp tác trong lĩnh vực giảng dạy ở đại học;

Mong muốn đáp ứng cao nhất các nhu cầu đào tạo và đẩy mạnh tác động của các hoạt động hợp tác bằng cách lập ra một khuôn khổ đặc biệt dành cho hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Québec;

Mong muốn ủng hộ và khuyến khích sự hợp tác và trao đổi giữa các cơ sở đào tạo đại học của Việt Nam và Québec.

Đã thỏa thuận những điều khoản sau:

MỤC ĐÍCH CHUNG

Điều 1. Thỏa thuận này nhằm củng cố và đẩy mạnh hợp tác giữa Việt Nam và Québec trong lĩnh vực đào tạo ở đại học về những ngành được ưu tiên vì lợi ích chung.

Để đạt được mục đích đó, hai Bên ưu tiên tìm cách hỗ trợ tài chính cho sinh viên của Bên này sang học tại lãnh thổ của Bên kia.

Hai Bên cùng khuyến khích việc hợp tác và trao đổi giữa các tổ chức, cơ quan, cơ sở đào tạo đại học của Việt Nam và Québec, nhằm tạo thuận lợi cho việc phát triển các thỏa thuận liên trường, khả năng đi lại của sinh viên và các nhà nghiên cứu, cũng như sự trao đổi các thông tin khoa học và công nghệ.

Nghĩa vụ của hai Bên được quy định trong Thỏa thuận này và các phụ lục của nó tuỳ thuộc vào nguồn ngân sách dành cho hợp tác quốc tế có được hàng năm của Bên này và Bên kia.

Học bổng giảm học phí của Québec.

Điều 2. Bên Québec dành cho Bên Việt Nam các học bổng miễn học phí phụ thu đối với người nước ngoài, điều này cho phép sinh viên Việt Nam được theo học tại các cơ sở đào tạo đại học Québec và được hưởng chế độ đóng học phí như sinh viên người Québec.

Số sinh viên Việt Nam được hưởng học bổng này tối đa là hai mươi (20) người, kể từ học kỳ mùa thu bắt đầu vào tháng 9/2004.

Theo quy định của Thỏa thuận này, trong trường hợp Thỏa thuận được gia hạn và trong chừng mực tổng số học bổng được cấp cho phép, Bên Việt Nam sẽ được nhận thêm 10% học bổng nếu trước đó đã sử dụng ít nhất 80% số học bổng. Nếu Bên Việt Nam sử dụng từ 50% đến 80% thì số học bổng sẽ được duy trì nguyên ở mức ban đầu. Nếu sử dụng dưới 50% thì số học bổng được cấp sẽ chỉ còn bằng 60% số học bổng đã cấp ban đầu.

Khi tất cả các học bổng đã được cấp và khi một trong những học bổng này không còn được sử dụng do người được hưởng học bổng đã kết thúc chương trình học của mình, hoặc vì lý do khác, thì học bổng này có thể được cấp cho người khác.

Vì có các học bổng đang được sử dụng theo các văn bản ký kết trước đây nên số học bổng được phê duyệt theo Thỏa thuận này sẽ tùy thuộc vào số học bổng đến hạn kết thúc hàng năm.

Những học bổng này được dành cho các thí sinh đăng ký chương trình học để lấy bằng của một trường cao đẳng hoặc đại học.

Những quy định liên quan đến việc cấp học bổng giảm học phí của Québec được nêu ở Phụ lục I và II.

Điều 3. Với triển vọng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, các học bổng giảm học phí được dành cho tất cả những ngành học mà Québec có thể đón tiếp các sinh viên nước ngoài.

Hai Bên ưu tiên cấp học bổng cho những lĩnh vực sau:

- Nông nghiệp và chế biến thực phẩm;

- Chăm sóc sức khỏe tại nhà;

- Khoa học cơ bản và ứng dụng;

- Khoa học quản lý hành chính;

- Khoa học xã hội và nhân văn - một mặt mạnh của Québec, trừ những chương trình ngôn ngữ văn học.

Điều 4. Nhằm đảm bảo nguyên tắc cân bằng mà hai Bên đã thống nhất về việc lựa chọn sinh viên, các học bổng giảm học phí sẽ được phân bổ đều cho nam và nữ trong khả năng cho phép.

Điều 5. Học bổng giảm học phí chủ yếu được dành cho sinh viên theo học tại các trường nói tiếng Pháp. Số học bổng dành cho sinh viên theo học tại các trường nói tiếng Anh không được vượt quá 20% tổng số học bổng được duyệt, căn cứ vào số học bổng tối đa đã đề cập tại Điều 2.

Các học bổng được cấp theo phương thức sau: với từng nhóm bốn (4) học bổng cấp cho chương trình học tại các trường nói tiếng Pháp sẽ có một (1) học bổng có thể được cấp cho chương trình học tại trường nói tiếng Anh.

Điều 6. Học bổng giảm học phí này không dành cho sinh viên đã được tài trợ bởi một tổ chức Canada hoặc quốc tế chưa ký thỏa thuận với Québec về vấn đề này.

Tuy nhiên, Bên Việt Nam có thể giới thiệu với Bên Québec hồ sơ của một sinh viên đã nhận được học bổng của một trong những tổ chức quốc tế sau: Ngân hàng thế giới hoặc một trong những cơ quan của tổ chức này, Qũy tiền tệ quốc tế hoặc một trong những ngân hàng phát triển của khu vực (BERD, BAD, BID, Ngân hàng phát triển Châu Á hoặc Ngân hàng phát triển hồi giáo).

Hỗ trợ tài chính của Bên Việt Nam dành cho học bổng Québec.

Điều 7. Bên Việt Nam sẽ được triển khai các công việc cần thiết để hỗ trợ sinh viên trúng tuyển các kỳ thi của Đề án đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước (Đề án 322) được hưởng học bổng giảm học phí Québec phù hợp với quy định tại Phụ lục I và được hỗ trợ tài chính bổ sung cho học bổng Québec.

Những quy định liên quan đến việc cấp hỗ trợ tài chính bổ sung và quyền lợi được hưởng nêu tại Phụ lục III.

Học bổng Việt Nam dành cho sinh viên Québec.

Điều 8. Hàng năm Bên Việt Nam cấp cho Bên Québec tối đa là ba (3) học bổng nhà nước để sinh viên Québec sang Việt Nam học đại học giai đoạn 1 (cử nhân) tại các cơ sở giáo dục và đào tạo Việt Nam.

Quy trình làm thủ tục, điều kiện cấp học bổng và quyền lợi của sinh viên Québec được cấp học bổng quy định bởi hai Bên tại Phụ lục IV.

Đơn xin cấp học bổng dành cho sinh viên Québec in tại Phụ lục V.

BẰNG CẤP

Điều 9. Hai Bên công nhận các bằng cấp mà sinh viên Việt Nam và Québec nhận được sau khi kết thúc chương trình học tại Québec và Việt Nam, đồng thời cho phép họ được hưởng tại Việt Nam và Québec những quyền lợi và ưu đãi như đối với những văn bằng được cấp cho những chương trình đào tạo tương tự về nội dung cũng như về thời gian học.

Việc công nhận này nằm trong viễn cảnh thông tin cho thị trường lao động, giúp họ thông tin cho thị trường lao động, giúp họ có được những cương vị, sự sắp xếp hạng, quyền lợi, ưu đãi như những người theo học các chương trình tương tự ở trong nước.

CƠ CHẾ THÔNG TIN

Điều 10. Hai Bên công nhận tầm quan trọng của việc tiến hành thông báo rộng rãi các khả năng trợ giúp tài chính dự kiến trong Thỏa thuận này để có thể sử dụng chúng một cách tối ưu. Với mục đích này, các Bên đảm nhiệm việc thông tin trên lãnh thổ của mình đến các đối tượng thụ hưởng khác nhau để có thể lựa chọn những thí sinh tốt nhất.

Hai Bên cùng lập ra thời hạn và điều kiện tuyển các ứng cử viên tương ứng.

CƠ CHẾ LIÊN LẠC

Điều 11. Hai Bên cùng hợp tác để thiết lập mối quan hệ trực tiếp, tại Việt Nam và Québec, với các sinh viên Québec và Việt Nam được hưởng học bổng trong khuôn khổ Thỏa thuận này nhằm cung cấp cho họ những thông tin về Việt Nam và Québec hoặc yêu cầu họ tham gia vào những cuộc thăm dò hay các ủy ban, các hội nghị hoặc các hoạt động hợp tác khác. Với các mục đích này các sinh viên Québec và Việt Nam có thể điền vào mẫu thông tin liên lạc in tại Phụ lục VI và VII.

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Điều 12. Hai Bên giải quyết những tranh chấp có thể nảy sinh trong quá trình thực hiện Thỏa thuận này thông qua đàm phán.

SỬA ĐỔI

Điều 13. Thỏa thuận này có thể được sửa đổi vào bất cứ lúc nào, với sự thống nhất của hai Bên, bằng cách trao đổi thư từ trong đó nêu cụ thể ngày có hiệu lực của những sửa đổi này.

HỦY BỎ

Điều 14. Thỏa thuận này, kể từ ngày có hiệu lực, thay thế cho chương trình học bổng trong Thỏa thuận hợp tác kinh tế và kỹ thuật giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Québec ký ngày 16/01/1992 và đã được sửa đổi bằng công hàm ngày 23/10/1997 và ngày 21/9/1999.

CÁC BIỆN PHÁP TẠM THỜI

Điều 15. Không hạn chế phạm vi những điều khoản đã nêu ở trên, những sinh viên Việt Nam đã được đăng ký học tại các trường đại học Québec với chế độ giảm học phí theo Thỏa thuận hợp tác kinh tế và kỹ thuật giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Québec ký ngày 16/01/1992 và đã được sửa đổi bằng công hàm ngày 23/10/1997 và ngày 21/9/1999, tiếp tục được hưởng nốt và không vượt quá thời gian đã được duyệt học bổng giảm học phí này.

NHỮNG QUY ĐỊNH CUỐI CÙNG

Điều 16. Các Phụ lục là bộ phận không tách rời của Thỏa thuận này.

Thỏa thuận này có hiệu lực ba (3) năm kể từ ngày ký và có thể được gia hạn cho các giai đoạn ba (3) năm kế tiếp thông qua trao đổi công hàm giữa hai Bên trong vòng một năm trước khi hết hạn sau khi đã được đánh giá về mặt nội dung cũng như các cách thức thực hiện Thỏa thuận.

Mỗi Bên có thể chấm dứt hiệu lực của Thỏa thuận này bằng cách gửi văn bản thông báo cho Bên kia chậm nhất là sáu tháng trước khi Thỏa thuận hết hạn.

Trong trường hợp Thỏa thuận này không được gia hạn, sinh viên sang học tập tại các cơ sở đào tạo của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và của Québec trước khi thỏa thuận chấm dứt hiệu lực vẫn tiếp tục được hưởng hỗ trợ tài chính theo Thỏa thuận này đến khi kết thúc chương trình học đã đăng ký.

Làm tại Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2004 thành hai văn bản đều có giá trị pháp lý như nhau./.

 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ QUÉBEC
THỨ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC
Pierre Lucier
THỨ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH QUAN HỆ SONG PHƯƠNG
BỘ QUAN HỆ QUỐC TẾ
Francois Bouilhac

THAY MẶT CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỨ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Trần Văn Nhung

 

PHỤ LỤC I

 CÁCH THỨC XIN HỌC BỔNG GIẢM HỌC PHÍ CỦA CHÍNH PHỦ QUÉBEC

1. Tính chất.

Mỗi sinh viên Việt Nam được nhận học bổng giảm học phí của Chính phủ Québec chỉ phải nộp những khoản học phí như những sinh viên Québec để theo học chương trình chính khóa dài hạn tại cơ sở đào tạo đại học ở Québec được Bộ Giáo dục Québec công nhận.

2. Điều kiện nhập học.

Để hưởng học bổng giảm học phí, sinh viên Việt Nam cần phải:

- Có hộ chiếu có hiệu lực của Việt Nam;

- Có thị thực dành cho sinh viên phù hợp với quy định của Chính phủ Canada về việc nhập cư và một chứng chỉ nhận nhập cư của Chính phủ Québec do Bộ quan hệ công dân và Nhập cư Québec cấp;

- Được Bên Việt Nam giới thiệu;

- Cung cấp bản công nhận được nhập học chính thức (không có điều kiện tiên quyết, trừ những yêu cầu liên quan đến trình độ tiếng Pháp) theo một chương trình đào tạo bậc cao đẳng kỹ thuật hoặc đại học giai đoạn 1, 2 hoặc 3 để lấy bằng, theo những quy định áp dụng trong các cơ sở giảng dạy đại học ở Québec;

- Đăng ký theo học chính khoá dài hạn chương trình này, theo kỳ mùa thu hoặc mùa đông, với bốn (4) môn học hoặc một trăm tám mươi (180) giờ/ một học kỳ đối với chương trình cao đẳng kỹ thuật hoặc tối thiểu là ba mươi (30) đơn vị học trình/năm đối với chương trình đại học.

- Điền đầy đủ và gửi Đơn xin cấp học bổng giảm học phí theo mẫu tại Phụ lục II của Thỏa thuận hợp tác, cùng với các văn bản giấy tờ yêu cầu.

3. Thời gian được hưởng học bổng.

Mỗi học bổng giảm học phí được dành cho một chương trình đào tạo chính khóa dài hạn với thời gian tối đa là:

- Ba (3) năm đối với chương trình cao đẳng kỹ thuật;

- Ba (3) năm hoặc bốn (4) năm, tùy theo nội dung từng chương trình, đối với bậc đại học giai đoạn một (cử nhân) với ba mươi (30) đơn vị học trình/năm (loại trừ những chương trình học ngắn hạn để lấy chứng chỉ);

- Hai (2) năm đối với bậc đại học giai đoạn hai (thạc sĩ);

- Ba (3) năm đối với bậc đại học giai đoạn ba (tiến sĩ khoa học hoặc tiến sĩ).

4. Những hạn chế

Mọi thay đổi của chương trình học hoặc của cơ sở giảng dạy cần được cả hai Bên cho phép trước không được phép kéo dài thời gian được hưởng học bổng.

Một suất học bổng giảm học phí có thể bị rút lại nếu sinh viên này bị mất quyền nhập học do thi trượt, nếu sinh viên này không đáp ứng được những yêu cầu của chương trình học đã đăng ký hoặc làm trái với quy định của cơ sở giảng dạy nơi sinh viên đó theo học hoặc khai man thông tin cá nhân của mình chiếu theo luật Canada quy định về việc nhập cư.

Nếu rơi vào một trong những trường hợp đó, Bên Québec sẽ thông báo bằng văn bản cho Bên Việt Nam và xóa tên sinh viên đó khỏi danh sách những sinh viên Việt Nam được hưởng học bổng giảm học phí như quy định tại mục 5, đoạn 3 của Phụ lục này.

Mỗi sinh viên Việt Nam không được hưởng quá một lần suất học bổng giảm học phí, trừ khi sinh viên này được chuyển lên học tiếp ở một cấp cao hơn.

5. Thủ tục xin cấp học bổng.

Việc tuyển chọn hồ sơ sinh viên xin cấp học bổng của Chính phủ Québec do Bên Việt Nam thực hiện và thông báo kết quả thủ tục tuyển chọn cuối cùng cho Bên Québec.

Hàng năm, Bên Việt Nam gửi cho Bên Québec danh sách sinh viên được hưởng học bổng giảm học phí trong đó có nêu trường hợp nào được hỗ trợ tài chính của Chính phủ Việt Nam cùng với đơn xin cấp học bổng được điền đầy đủ của từng sinh viên theo mẫu trong Phụ lục II của Thỏa thuận Hợp tác này trước ngày 15 tháng 6 đối với khóa học mùa thu và trước ngày 15 tháng 11 đối với khóa học mùa đông.

Bộ Giáo dục Québec lập danh sách cuối cùng các sinh viên Việt Nam sẽ được hưởng giảm học phí và gửi danh sách này cho Bên Việt Nam cũng như cho các cơ sở giảng dạy ở Québec theo luật Québec quy định về quyền bảo vệ thông tin cá nhân.

6. Thông tin của các thí sinh và những người được hưởng học bổng.

Bên Việt Nam thông báo cho Bên Québec về quá trình phổ biến trên đất nước mình thông qua thông tin liên lạc tới học bổng giảm học phí cho các đối tượng có khả năng được hưởng cũng như tính chất của thông báo được phổ biến.

Bên Việt Nam đảm bảo rằng việc tuyển chọn những người được hưởng học bổng là công khai đối với mọi thí sinh, rằng trước khi sang học, mọi sinh viên đều được phổ biến đầy đủ về những điều kiện, cách thức xin học bổng cũng như những điều kiện sống trên lãnh thổ Québec. Điều đó cũng đảm bảo rằng nguồn gốc của sự tài trợ học bổng mà các sinh viên Việt Nam được hưởng là hoàn toàn công khai.

7. Quản lý học bổng.

Bên Québec cử người chịu trách nhiệm quản lý chương trình học bổng là:

Vụ Hợp tác và Công tác sinh viên.

Ông Guy Choquette

Bộ Giáo dục

1035, rue De La Chevrotière, 18e étage

Québec (Québec) G1R 5A5

Fax: (418) 643-0622

E-mail: guy.choquette@meq.gouv.qc.ca

Bên Việt Nam cử người chịu trách nhiệm quản lý chương trình học bổng là:

Vụ Hợp tác Quốc tế

Ông Trần Bá Việt Dũng

Bộ Giáo dục và Đào tạo

49 Đại Cồ Việt

Hà Nội

Việt Nam

Fax: (84-4) 8693243

Email: tbvdung@moet.edu.vn

PHỤ LỤC 2

ĐƠN XIN CẤP HỌC BỔNG GIẢM HỌC PHÍ QUÉBEC

Gửi: Bộ Giáo dục

Vụ Hợp tác và Công tác sinh viên

1035, rue De La Chevrotière, 18e étage

Québec (Québec) G1R 5A5

Fax: (418) 643-0622

Những thông tin dưới đây cần cung cấp căn cứ vào Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo ký kết ngày 01/4/2004 Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Quebéc về việc cấp học bổng giảm học phí cho sinh viên Việt Nam.

NHẬN DẠNG

Họ và tên (ghi đúng như trong bản đăng ký nhập học):

_____________________________________________________________

Sinh ngày: ____________________________ Quốc tịch: _______________

 

ĐỊA CHỈ Ở QUÉBEC

Số nhà và phố: ________________________________

Thành phố: _________________________________________________

Mã số bưu điện: _____________________________________________

Số điện thoại: ________________________ Số Fax: ________________

Email: ______________________________

Nếu bạn không cung cấp địa chỉ cụ thể ở Québec khi bạn điền mẫu hồ sơ này thì bạn phải cung cấp địa chỉ ngay khi bạn đến ở cho Bộ Giáo dục Québec theo địa chỉ trên.

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO XIN ĐƯỢC GIẢM HỌC PHÍ QUÉBEC

Tên cơ sở giảng dạy: ______________________________

Tên đầy đủ của chương trình học ghi đúng như trong bản đăng ký: ____________

_______________________________________

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO:

Cao đẳng: ○ Kỹ thuật

Đại học: ○ Cử nhân ○ Thạc sĩ ○ Tiến sĩ

Thời gian bắt đầu học: _________________________________

 

Căn cứ vào Điều 64 và 65 của Luật Québec quy định về quyền thông tin các văn bản của các tổ chức nhà nước và quyền được bảo vệ thông tin cá nhân (L.R.Q.,c.A-2.1), các thành phần có được các thông tin này là những người phụ trách quản lý các chương trình của Bộ Giáo dục. Các thông tin này sẽ được phổ biến ở các cơ sở giảng dạy, nơi bạn sẽ thường xuyên lui tới trong suốt quá trình học tập tại Québec. Khi hết thúc khóa học, các thông tin này sẽ bị hủy theo thời gian quy định trong Luật lưu trữ.

CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng những thông tin trên đây là hoàn toàn đầy đủ và chính xác.

KÝ TÊN: _____________________________ NGÀY: __________________

Gửi kèm theo đơn này là một bản sao giấy chấp nhận chính thức cho theo học chương trình được cấp bằng của một số cơ sở giảng dạy bậc đại học tại Québec.

PHỤ LỤC 3

HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CỦA BÊN VIỆT NAM DÀNH CHO SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG GIẢM HỌC PHÍ QUÉBEC

Hỗ trợ tài chính của Bên Việt Nam dành cho sinh viên được cấp học bổng giảm học phí Québec được Bên Việt Nam cấp cho sinh viên trúng tuyển các kỳ thi được tổ chức bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam trong khuôn khổ Đề án đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước (Đề án 322) bao gồm:

a) Vé máy bay quốc tế hai chiều.

b) Học phí và phí ghi danh (nếu có).

c) Sinh hoạt phí hàng tháng.

d) Chi phí đi đường.

e) Bảo hiểm y tế.

PHỤ LỤC 4

HỌC BỔNG CỦA VIỆT NAM DÀNH CHO SINH VIÊN QUÉBEC

1. Đối tượng và điều kiện chấp nhận

Học bổng của Chính phủ Việt Nam cấp cho sinh viên Québec đáp ứng các yêu cầu sau đây:

- Là công dân Canada sống tại Québec (có hộ chiếu Canada và sống tại Québec);

- Có đủ điều kiện sức khoẻ để theo học tại Việt Nam (có giấy chứng nhận sức khoẻ. Khi sang đến Việt Nam nếu sinh viên nào không thể theo học được vì lý do sức khoẻ sẽ phải về nước);

- Được Bộ Giáo dục Québec giới thiệu hồ sơ xin cấp học bổng;

Ứng cử viên cần phải:

- Tốt nghiệp trường Cao đẳng;

- Điểm trung bình cộng của 2 năm cuối tại trường cao đẳng đạt 7,5/10 trở lên;

- Nhận bằng tốt nghiệp cao đẳng trong vòng 3 năm gần đây;

- Dưới 28 tuổi.

Yêu cầu về ngoại ngữ: sinh viên được học 01 năm tiếng Việt và sau đó nếu đạt điểm kiểm tra ngoại ngữ tiếng Việt thì mới được vào học chương trình đại học.

Thời gian bắt đầu học khoá học: trong tháng 9 hoặc 10.

2. Các quyền lợi của học bổng.

Phía Việt Nam sẽ đảm bảo cho sinh viên Québec các khoản sau:

- Không phải đóng tiền học phí;

- Được ở trong ký túc xá dành cho sinh viên nước ngoài do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam quản lý;

- Được cấp tiền ăn và sinh hoạt phí (học bổng) khoảng 700.000 đến 750.000 VNĐ/sinh viên/tháng;

- Được cấp tiền tham quan mỗi năm 2 lần khoảng 1.100.000/sinh viên;

- Được cấp bảo hiểm y tế thông thường theo chế độ quy định hiện hành của Việt Nam;

Sinh viên được tham gia các hoạt động ngoại khóa do Ban quản lý ký túc xá dành cho sinh viên nước ngoài tổ chức.

Lưu ý:

- Bên Việt Nam không chịu các khoản chi phí đi lại đến nơi học và về nước của sinh viên.

- Bên Việt Nam không chịu trách nhiệm về việc đến Việt Nam của gia đình sinh viên.

3. Hồ sơ thí sinh

Hồ sơ của thí sinh cần có đủ các văn bản giấy tờ sau đây (bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh) gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31 tháng 3 hàng năm:

- Đơn xin cấp học bổng (mẫu in tại Phụ lục V);

- Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp cao đẳng;

- Bản sao có công chứng kết quả học tập 3 năm cuối ở trường cao đẳng;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ;

- Bản sao có công chứng giấy khai sinh;

- Bản photo các trang hộ chiếu có những số liệu cần thiết;

- Thư giới thiệu hồ sơ do Bộ Giáo dục Québec cấp.

4. Cam kết của sinh viên được hưởng học bổng.

Các sinh viên phải cam kết tôn trọng các điều kiện học bổng và phải thực hiện “Quy chế Công tác người nước ngoài tại Việt Nam” ban hành theo Quyết định số 33/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/8/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

Điều 5. Quản lý học bổng.

Bên Việt Nam cử người chịu trách nhiệm quản lý chương trình học bổng là:

Vụ Hợp tác quốc tế

Ông Trần Bá Việt Dũng

Bộ Giáo dục và Đào tạo

49 Đại Cồ Việt, Hà Nội

Việt Nam

Fax: (84-4) 869-3243

Email: tbvdung@moet.edu.vn

Bên Québec cử người chịu trách nhiệm quản lý chương trình học bổng là:

Vụ Hợp tác và Công tác sinh viên

Ông Guy Choquette

Bộ Giáo dục

1035, rue De La Chevrotiere, 18e étage

Québec (Québec) G1R 5A5

Fax: (418) 643-0622

E-mail: guy.choquette@meq.gouv.qc.ca

PHỤ LỤC 5

 ĐƠN XIN CẤP HỌC BỔNG CỦA VIỆT NAM DÀNH CHO SINH VIÊN QUÉBEC

Gửi: Vụ Hợp tác Quốc tế

Bộ Giáo dục và Đào tạo

49 Đại Cồ Việt, Hà Nội

Việt Nam

Fax: (84-4) 869-3243

Những thông tin dưới đây cần cung cấp căn cứ vào Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo ký kết ngày 01/4/2004 Chính phủ Quebéc và Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và về việc cấp học bổng giảm học phí cho sinh viên Quebéc.

NHẬN DẠNG

Họ và tên (ghi đúng như trong hộ chiếu):

_____________________________________________________________

Sinh ngày: ____________________________ Quốc tịch: _______________

 

ĐỊA CHỈ Ở QUÉBEC

Số nhà và phố: ________________________________

Thành phố: _________________________________________________

Mã số bưu điện: _____________________________________________

Số điện thoại: ________________________ Số Fax: ________________

Email: ______________________________

 

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO XIN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG CỦA VIỆT NAM

Tên cơ sở giảng dạy: ______________________________

Tên đầy đủ của chương trình học:_______________________________________

_______________________________________

Trình độ đào tạo: ○ Cử nhân

Thời gian bắt đầu học: _________________________________

 

CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng những thông tin trên đây là hoàn toàn đầy đủ và chính xác.

KÝ TÊN: ______________________________ NGÀY: ____________________

PHỤ LỤC 6

THÔNG TIN LIÊN LẠC CỦA CÁC SINH VIÊN QUÉBEC ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM

Gửi: Vụ Hợp tác Quốc tế

Bộ Giáo dục và Đào tạo

49 Đại Cồ Việt, Hà Nội

Việt Nam

Fax: (84-4) 869-3243

Để đảm bảo việc thực hiện liên lạc với các sinh viên Québec được cấp học bổng của Chính phủ Việt Nam những thông tin dưới đây được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam thu nhận trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo ký kết ngày 01/4/2004 giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Québec về việc cấp học bổng của Việt Nam dành cho sinh viên Québec.

NHẬN DẠNG

Họ và tên (ghi đúng như trong bản đăng ký nhập học):

_____________________________________________________________

Sinh ngày: ____________________________ Quốc tịch: _______________

 

ĐỊA CHỈ Ở QUÉBEC

Số nhà và phố: ________________________________

Thành phố: ________________________________________________

Bang, tỉnh, chi tiết khác: _____________________________________________

Nước: __________________ Mã số bưu điện: ________________________

Số điện thoại: ________________________

Email: ______________________________

 

ĐỊA CHỈ Ở VIỆT NAM

Số nhà, phố: ________________________________

Thành phố: ________________________________________________

Điện thoại: ________________________ Fax: _________________

Email: ______________________________

Nếu bạn không cung cấp địa chỉ cụ thể ở Việt Nam khi bạn điền mẫu hồ sơ này thì bạn phải gửi ngay cho Vụ hợp tác Quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo khi bạn đến ở tại địa chỉ trên.

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Tên cơ sở giáo dục và đào tạo: ____________________________________

Tên đầy đủ của chương trình đăng ký học:_______________________________

_______________________________________

Trình độ đào tạo: ○ Cử nhân

Thời gian bắt đầu: _________________________________

 

KÝ TÊN: ______________________________ NGÀY: ____________________

PHỤ LỤC 7

THÔNG TIN LIÊN LẠC CỦA SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC HƯỞNG HỌC BỔNG CỦA CHÍNH PHỦ QUÉBEC

Gửi: Bộ Quan hệ Quốc tế

Tổng cục Chính sách

525 Boulevard René-Lévesque Est

Québec (Québec) G1R 5R9

Fax: (418) 649-2650

Để thực hiện chương trình liên lạc với các sinh viên nước ngoài được cấp học bổng của Chính phủ Québec, những thông tin dưới đây được Bộ Quan hệ Quốc tế thu nhận trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo ký kết ngày 01/4/2004 giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Québec về việc cấp học bổng giảm học phí của Québec dành cho sinh viên Việt Nam.

NHẬN DẠNG

Họ và tên (ghi đúng như trong bản đăng ký nhập học):

_____________________________________________________________

Sinh ngày: ____________________________ Quốc tịch: _______________

 

 

ĐỊA CHỈ TRONG NƯỚC

Số nhà, phố: ________________________________

Thành phố: ________________________________________________

Bang, tỉnh, chi tiết khác: _____________________________________________

Đất nước: __________________ Mã số bưu điện: ________________________

Điện thoại: ________________________

Email: ______________________________

 

 

ĐỊA CHỈ Ở QUÉBEC

Số nhà, phố: ________________________________

Thành phố: ________________________________________________

Mã số bưu điện: _____________________________

Điện thoại: ________________________ Fax: _________________

Email: ______________________________

Nếu bạn không cung cấp địa chỉ cụ thể ở Québec khi bạn điền mẫu này, thì bạn sẽ phải gửi ngay cho Bộ Quan hệ Quốc tế khi bạn đến ở theo địa chỉ ghi ở trên.

 

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO XIN ĐƯỢC GIẢM HỌC PHÍ QUÉBEC

Tên cơ sở giảng dạy: ______________________________

Tên đầy đủ của chương trình học ghi đúng như trong bản đăng ký nhập học: __________________________________________________________________

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO:

Cao đẳng: ○ Kỹ thuật

Đại học: ○ Cử nhân ○ Thạc sĩ ○ Tiến sĩ

Thời gian bắt đầu học: _________________________________

 

LUẬT QUÉBEC QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN ĐƯỢC TIẾP XÚC VỚI CÁC VĂN BẢN CỦA CÁC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC VÀ QUYỀN BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Theo Điều 64 và 65 của Luật Québec quy định về quyền được tiếp xúc với các văn bản của các tổ chức nhà nước và quyền bảo vệ thông tin cá nhân (L.R.Q.,c.A-2.1), những thông tin cá nhân được thu nhận theo bản đăng ký này là rất cần thiết cho việc tiến hành chương trình liên lạc với các sinh viên nước ngoài được cấp học bổng của Chính phủ Québec nhằm xây dựng một mạng lưới liên lạc giữa những sinh viên được cấp học bổng và Bộ Quan hệ Quốc tế để cung cấp cho họ những thông tin về Québec và, nếu cần, để giúp họ tham gia vào các cuộc điều tra, các Ủy ban, các hội nghị hoặc các hoạt động hợp tác khác.

Theo Điều 53 Luật Québec quy định về quyền được tiếp xúc với các văn bản của các tổ chức nhà nước và quyền bảo vệ thông tin cá nhân, các thông tin cá nhân thu nhận được theo bản đăng ký này sẽ được Bộ Quan hệ Quốc tế xử lý bí mật.

Những người của Bộ Quan hệ Quốc tế sẽ được biết những thông tin này là các nhà quản lý, chuyên môn, thư ký của ban phụ trách việc tiến hành Chương trình liên lạc các sinh viên nước ngoài được cấp học bổng của Chính phủ Québec.

Bạn có thể có được các thông tin cá nhân liên quan đến bạn được Bộ Quan hệ Quốc tế lưu giữ và, nếu cần, bạn có thể đề nghị đính chính bằng cách gửi đến họ một bản đăng ký có các thông tin mới nhất.

Bản đăng ký này không có tính chất bắt buộc, nhưng nếu bạn từ chối điền vào bản đăng ký này, thì Bộ Quan hệ Quốc tế sẽ không thể liên lạc được với bạn.

Mọi sự từ chối điền vào bản đăng ký này đều không ảnh hưởng gì đến việc xét tuyển hồ sơ thí sinh xin học bổng giảm học phí của Chính phủ Québec dành cho sinh viên nước ngoài của bạn.

KÝ TÊN: _________________________ NGÀY: _______________

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thỏa thuận hợp tác số 65/2004/LPQT về lĩnh vực giáo dục giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Québec

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.011

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.223.3.101