Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 168/2008/QĐ-UBND về điều chỉnh một số khu vực thu học phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Số hiệu: 168/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Hoàng Thị Út Lan
Ngày ban hành: 25/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 168/2008/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 25 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ KHU VỰC THU HỌC PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa giai đoạn 1999 - 2005, bổ sung các xã, thôn, bản vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II và xã vùng bãi ngang ven biển và hải đảo vào diện đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010;

Theo công văn số 143/HĐND-TH ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thống nhất chủ trương đề nghị điều chỉnh khu vực thu học phí với một số địa bàn trong tỉnh và công văn số 145/HĐND-TH ngày 07 tháng 12 năm 2007 về việc điều chỉnh căn cứ pháp lý cho khu vực thu học phí đối với xã Phước Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 326/SGD&ĐT-KHTC ngày 16 tháng 6 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh một số khu vực thu học phí đối với các cấp học đã được ban hành kèm theo Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận (khu vực điều chỉnh kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký và thực hiện từ năm học 2007 - 2008.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra và triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 168/2008/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

STT

Tên huyện, xã

Các khu vực sau khi điều chỉnh

Ghi chú

Khu vực 2

Khu vực 3

1

I. Huyện Ninh Phước

 

 

 

2

1. Xã Phước Nam

Văn Lâm 1, 2, 3, 4

 

Có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2008 và kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 sẽ chuyển sang khu vực 1 (theo Quyết định số 163/2006/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ).

Nho Lâm

3

2. Xã An Hải

An Thạnh

 

Có hiệu lực từ năm học 2007 - 2008.

Long Bình 1, 2

 

4

3. Xã Phước Thái

Hoài Trung

 

5

4. Xã Phước Hải

Từ Tâm 1, 2

Hoà Thủy

 

Thành Tín

6

5. Xã Phước Vinh

Phước An 1, 2

 

7

II. Huyện Thuận Bắc

 

 

8

1. Xã Công Hải

 

Cà Rôm

 

Hiệp Kiết

 

Hiệp Thành

 

Bình Tiên

9

1. Xã Bắc Sơn

 

Láng Me

 

Bỉnh Nghĩa

10

Tổng cộng có 7 xã thuộc 2 huyện có địa bàn điều chỉnh.

12 thôn

8 thôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 168/2008/QĐ-UBND ngày 25/06/2008 về điều chỉnh một số khu vực thu học phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.552

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.205.167.104