Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 98/1998/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 22/05/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 98/1998/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHỀ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM I CHO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN. QUẢN LÝ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;
Căn cứ Nghị định số 50-CP ngày 28-8-1996 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp Nhà nước;
Xét đề nghị của Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Công văn số 111-TCT/TCLĐ-CV ngày 25-3-1998), ý kiến của các Bộ : Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 1786/BNN-TCCB ngày 28-4-1998), Giáo dục và Đào tạo (Công văn số 3557/TCCB ngày 14-5-1998);

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. – Chuyển giao Trường Trung học nghề lương thực thực phẩm I thuộc Tổng công ty Lương thực miền Bắc cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Điều 2. - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Bắc chịu trách nhiệm tiếp nhận và bàn giao Trường Trung học nghề lương thực thực phẩm I theo các quy định hiện hành.

Điều 3. - Bộ trưởng các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Tổng Giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Bắc và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Công Tạn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 98/1998/QĐ-TTg ngày 22/05/1998 chuyển giao Trường Trung học nghề Lương thực thực phẩm I cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.782

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.117.166
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!