Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 96/2008/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quy định về tuyển sinh của Chương trình đào tạo sau đại học giai đoạn 2006 - 2010 kèm theo Quyết định 47/2007/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Số hiệu: 96/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Huỳnh Thị Nga
Ngày ban hành: 31/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 96/2008/QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày 31 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 1 QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN SINH CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 47/2007/QĐ-UBND NGÀY 18/7/2007 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị quyết số 51/2005/NQ-HĐND7 ngày 21/7/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 5 về việc thông qua Đề án Phát triển nguồn nhân lực phục vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;
Theo đề nghị của Ban Chủ nhiệm Chương trình đào tạo sau đại học tại Tờ trình số 61/TTr-CT2 ngày 09/10/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quy định về tuyển sinh của Chương trình đào tạo sau đại học giai đoạn 2006 - 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND ngày 18/7/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai như sau:

1. Bổ sung khoản 2 một điểm như sau:

e) Đối với các chuyên ngành: Công nghệ sinh học, y dược, công nghệ thông tin, giáo viên dạy ngoại ngữ và biên phiên dịch đối tượng dự tuyển mở rộng cho những trường hợp có hộ khẩu ngoài tỉnh.

2. Sửa đổi điểm c khoản 3 như sau:

c) Về trình độ:

Đối với loại hình đào tạo trong nước: Đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy chế tuyển sinh sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với loại hình toàn phần ở nước ngoài và liên kết người dự tuyển phải đáp ứng được các tiêu chuẩn sau:

- Trường hợp học bằng tiếng Anh, yêu cầu đạt trình độ TOEFL®:PBT: ≥ 550 điểm hoặc TOEFL®:iBT: ≥ 80 điểm hoặc IELTS: ≥ 6.0 (đối với loại hình toàn phần ở nước ngoài); đối với loại hình đào tạo liên kết: TOEFL®:PBT: ≥ 500 điểm hoặc TOEFL®:iBT: ≥ 61 điểm hoặc IELTS: ≥ 5.5; giai đoạn chuyển tiếp sang nước ngoài: TOEFL®:PBT: >= 550 điểm hoặc TOEFL®:iBT: >= 80 điểm hoặc IELTS: ≥ 6.0 và đáp ứng các yêu cầu của Quốc gia, trường đăng ký đến học.

- Trường hợp học bằng tiếng Việt: Yêu cầu đạt trình độ B tiếng Anh (đối với loại hình liên kết).

- Trường hợp học bằng tiến Hoa: Trình độ HSK (Hán ngữ Quốc tế) >= cấp 9.

- Trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học trong nước, hoặc điểm GRE >= 1000 với 3.5 Writing (đối với những ngành khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội nhân văn), hoặc điểm GMAT >= 450 với 10% Verbal và Quantitative (đối với ngành quản trị kinh doanh).

Những trường hợp sau không cần trúng tuyển kỳ thi cao học trong nước là:

+ Giáo viên dạy ngoại ngữ, biên phiên dịch học sau đại học đúng chuyên ngành đang công tác.

+ Được nước ngoài cấp học bổng tối thiểu 50% kinh phí học tập.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Nga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 96/2008/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quy định về tuyển sinh của Chương trình đào tạo sau đại học giai đoạn 2006 - 2010 kèm theo Quyết định 47/2007/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.212
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.143.13