Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 86-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Phạm Hùng
Ngày ban hành: 05/03/1979 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 86-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 1979

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẶT CÁC TRƯỜNG CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG HỆ THỐNG CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP CỦA NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và sự thống nhất quản lý của Nhà nước đối với công tác đào tạo của quân đội;
Căn cứ Quyết định số 29-QĐ/TU của Ban bí thư trung ương Đảng cộng sản Việt Nam ban hành ngày 03-10-1978 về tổ chức hệ thống trường quân sự và chuyên môn kỹ thuật của Quân đội nhân dân Việt Nam;
Theo đề nghị của Bộ Quốc phòng, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp và Tổng cục Dạy nghề.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Đặt các trường quân sự và chuyên môn kỹ thuật của Quân đội nhân dân Việt Nam thành một bộ phận trong hệ thống các trường đại học và chuyên nghiệp của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 2. - Các trường này do Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý về mọi mặt, và tùy theo cấp học, được hưởng các chính sách, chế độ áp dụng cho các trường đại học và chuyên nghiệp cùng cấp trong cả nước.

Trong việc mở trường, mở lớp cũng như trong việc bãi bỏ trường, lớp nói trên, Bộ Quốc phòng phải làm đúng theo các thể thức ghi trong quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 171-CP ngày 20-11-1963 của Hội đồng Chính phủ về việc mở trường và lớp đại học và trung học chuyên nghiệp.

Riêng về mở trường đào tạo công nhân quốc phòng, trong khi Nhà nước chưa có quy chế về việc này, Bộ Quốc phòng cần bàn với Tổng cục Dạy nghề về đối tượng tuyển sinh, về chương trình, kế hoạch đào tạo, v.v… trước khi mở trường.

Điều 3. - Các trường quân sự và chuyên môn kỹ thuật của Quân đội nhân dân Việt Nam gồm có:

a) Các học viện: học viện quân sự cao cấp, học viện quân sự, học viện chính trị, học viện chuyên môn kỹ thuật quân sự;

b) Các trường đại học và cao đẳng quân sự;

c) Các trường quân chính của quân khu, quân đoàn, tỉnh;

d) Các trường đào tạo hạ sĩ quan;

đ) Các trường trung học chuyên nghiệp;

e) Các trường công nhân kỹ thuật.

g) Các trường văn hóa và nghệ thuật.

Điều 4. - Bộ Quốc phòng, với sự phối hợp của Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Tổng cục Dạy nghề, cần phân loại và sắp xếp các trường hiện có của Bộ cho tương ứng với các trường trung cấp trực thuộc các ngành dân sự, xác định mục tiêu đào tạo, cơ cấu ngành nghề của từng trường, từng học viện, giúp các trường, các học viện có cơ sở để tổ chức bộ máy theo quy chế chung về tổ chức trường của Nhà nước.

Điều 5. - Việc tuyển sinh vào các trường, các học viện của quân đội, trừ học viện quân sự cao cấp, học viện quân sự, học viện chính trị sẽ tiến hành theo các quy chế chung của Nhà nước, và có xem xét đến yêu cầu riêng về đào tạo của quân đội.

Điều 6. - Trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Tổng cục Dạy nghề có nhiệm vụ giúp Bộ Quốc phòng xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy và tổ chức biên soạn tài liệu giảng dạy chuyên môn, kỹ thuật phù hợp với mục tiêu và yêu cầu đào tạo của quân đội.

Điều 7. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước có trách nhiệm thi hành và hướng dẫn thi hành quyết định này.

 

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 86-CP ngày 05/03/1979 về việc đặt các trường của Quân đội nhân dân Việt Nam trong hệ thống các trường chuyên nghiệp của Nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.090

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!