Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 819/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 819/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 25/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 819/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Tờ trình số 547/TTr-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 602/TTr-BTĐKT ngày 12 tháng 5 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 06 tập thể và 13 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- BTCN VPCP;
- TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Mai(10b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 819/QĐ-TTg ngày 25/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

2. Phòng Hành chính - Tài vụ, Trường Đại học Y khoa, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

3. Khoa Sư phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

4. Phòng Công tác Học sinh sinh viên, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

5. Bộ môn Công nghệ chế tạo máy, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

6. Khoa Khoa học Tự nhiên và Xã hội, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2004-2005 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

7. Thạc sĩ Dương Duy Hùng, Giảng viên chính, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

8. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Việt Đức, Trưởng khoa Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

9. Thạc sĩ Hứa Văn Thao, Giảng viên chính Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

10. Thạc sĩ Nguyễn Xuân Tiến, Giảng viên chính, Phó Trưởng phòng Phòng Công tác Học sinh sinh viên, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

11. Ông Mai Đình Đức, Trưởng phòng Phòng Công tác Học sinh sinh viên, Trường Đại học Y khoa, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

12. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Hòe, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

13. Tiến sĩ Vũ Quý Đạc, Trưởng khoa Khoa Cơ khí, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

14. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Công, Trưởng khoa Khoa Điện tử, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

15. Thạc sĩ Vũ Vinh Quang, Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

16. Thạc sĩ Nguyễn Văn Lễ, Giảng viên chính, Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo-Khoa học và Quan hệ Quốc tế, Khoa Khoa học Tự nhiên và Xã hội, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

17. Thạc sĩ Trương Đại Đức, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

18. Ông Đặng Văn Doanh, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

19. Thạc sĩ Lê Tiến Dũng, Phó Trưởng ban Ban Đào tạo Sau đại học, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2002-2003 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 819/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.427
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154