Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 81-CP năm 1977 về đặt Trường hành chính trung ương trực thuộc Ban tổ chức của Chính phủ do Hội đồng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 81-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Nguyễn Duy Trinh
Ngày ban hành: 30/03/1977 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 81-CP

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 1977 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐẶT TRƯỜNG HÀNH CHÍNH TRUNG ƯƠNG TRỰC THUỘC BAN TỔ CHỨC CỦA CHÍNH PHỦ 

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-7-1960;
Căn cứ nghị định số 29-CP ngày 20-2-1973 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập Ban tổ chức của Chính phủ;
Xét nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước ở các cấp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay đặt Trường hành chính trung ương, trước đây trực thuộc Bộ Nội vụ theo quyết định số 214-NV ngày 29-5-1959, trực thuộc Ban tổ chức của Chính phủ.

Điều 2. Trường hành chính trung ương có nhiệm vụ huấn luyện và bồi dưỡng các ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, tỉnh và tương đương, cán bộ làm công tác tổ chức, văn phòng ở các Ủy ban nhân dân huyện , tỉnh và tương đương, cán bộ làm công tác giảng dạy ở các trường hành chính và cán bộ phụ trách các Ty, Sở của tỉnh và thành phố.

Điều 3. Trường hành chính trung ương có một hiệu trưởng và một hoặc hai phó hiệu trưởng.

Điều 4. Tổ chức bộ máy của trường hành chính trung ương do Ban tổ chức của Chính phủ quy định.

Điều 5. Ban tổ chức của Chính phủ được sử dụng toàn bộ cơ sở trường hành chính trung ương hiện nay ở Láng thuộc khu phố Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điều 6.  Các đồng chí Bộ trưởng Phủ thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Trưởng ban tổ chức của Chính phủ có trách nhiệm thi hành quyết định này.

  

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

 


Nguyễn Duy Trinh

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 81-CP năm 1977 về đặt Trường hành chính trung ương trực thuộc Ban tổ chức của Chính phủ do Hội đồng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.743
TVPL:
DMCA.com Protection Status